slovnyk-ua.com Безкоштовний онлайн мова словник.

Список трансляцій: застелити

Словник:
англійська
Переклади:
dedicate, inscribe, earthly, mundane, temporal, terrestrial, worldly, affair, bargain, business, deal, interest, job, shop, trade, bearing, bias, course, direction, in, line, northing, policy, southerly, tack, tendency, trend, under, way, fall, lay, place, put, putt, laid, apply, assess, impose, inflict, perch, restrict, spoon, spread, superimpose, superpose, bare, unclothe, uncover, accuse, blame, incriminate, arraign, asperse, denounce, impeach, impute, indict, coat, coincide, concur, deck, defray, freckle, overlap, span, strew, attitude, carriage, countenance, demeanour, deportment, mien, personality, poise, port, posture, stance, stature, commit, consecrate, devote, hallow, sacrifice, sanctify, spare, fell, topple, angle, case, circumstance, condition, footing, frontage, item, locality, location, locus, placement, plight, position, site, situation, state, station, status, casework, employment, labour, occupation, task, work, cease, quit, exceed, excel, outdo, outmatch, outperform, outstrip, predominate, surmount, surpass, top, adequacy, arrogate, ascribe, assign, attribute, arrangement, disposal, layout, action, behalf, cause, concern, ding, emprise, errand, issue, matter, minor, point, sake, thing, global, high, world, worldwide, world-wide, laic, profane, secular, taster, affirm, allege, assert, assure, claim, contend, declare, maintain, predicate, pretend, profess, bash, bump, clobber, hit, hurtle, knock, slog, smack, smash, smite, snap, strike, swat, tomahawk, wipe, allay, assuage, extinguish, kill, mitigate, quell, relieve, soothe, appease, becalm, calm, compose, ease, heal, lull, moderate, pacify, placate, quiet, quieten, reassure, salve, sober, sooth, steady, tranquillize, contour, draft, limit, minute, outline, projection, scheme, scroll, shape, skeleton, sketch, approve, confirm, validate, coil, convolve, crisp, crispy, curl, furl, wreathe, wriggle, writhe
застелити
Словник:
чеська
Переклади:
dedikovat, posvětit, připsat, věnovat, zasvětit, mondénní, pozemní, pozemský, světácký, světský, zemský, aféra, krám, kšeft, obchod, práce, prodejna, prospěch, úrok, věc, zájem, zajímavost, záležitost, zaměstnání, zisk, čára, cesta, dráha, linie, linka, náklonnost, názor, představenstvo, řada, řádek, řízení, šik, sklon, směr, spoj, správa, strana, trať, vedení, zaměření, dávat, investovat, klást, naklást, nasadit, pokládat, položit, posadit, postavit, přijít, připravit, sázet, stavět, uložit, umístit, usadit, vložit, vsadit, aplikovat, navrstvit, použít, používat, přiložit, vršit, holý, nahatý, nahý, neizolovaný, objevit, obnažit, odhalit, inkriminovat, obvinit, obviňovat, obžalovat, svědčit, vinit, odsoudit, odsuzovat, vyčítat, žalovat, obalit, pokrýt, posypat, potáhnout, povléci, překlenout, překrýt, překrývat, přesahovat, uhradit, atituda, chování, držení, postava, postavení, postoj, pozice, stanovisko, stav, vystupování, význam, vzrůst, způsoby, blahořečit, obětovat, požehnat, připisovat, světit, kácet, porazit, skolit, svalit, místo, naleziště, poloha, položení, poměry, póza, prostranství, situace, skupenství, staveniště, umístění, dílo, použití, povinnost, robota, úloha, upotřebení, užití, užívání, zaměstnanost, končit, přestat, přestávat, skončit, ukončit, ustat, zastavit, nejvyšší, předběhnout, předčit, předhonit, předstihnout, překonat, překračovat, překročit, přemoci, přesáhnout, převýšit, převyšovat, vynikat, vyznamenat, imputovat, přičíst, přičítat, přidělit, přisoudit, přisuzovat, zařízení, akce, bod, boj, část, čin, činnost, děj, důvod, jednání, konání, látka, námět, otázka, pře, předmět, příčina, případ, problém, proces, působení, stupeň, tečka, téma, účinek, událost, vliv, žaloba, lidé, lidstvo, společnost, svět, světový, vesmír, laický, laik, neodborník, pojistit, potvrdit, potvrzovat, předstírat, prohlásit, tvrdit, ujistit, ujišťovat, uvádět, vypovídat, vyžadovat, zabezpečit, zajistit, bít, bouchnout, klepat, klepnout, narazit, plácnout, postihnout, praštit, překvapit, připadnout, ranit, seknout, tlouci, tlouct, třísknout, udeřit, uhodit, zaklepat, zasáhnout, zranit, konejšit, mírnit, nadlehčit, odlehčit, oslabit, pomoci, pomoct, tlumit, uchlácholit, uklidnit, ukonejšit, ulehčit, ulevit, upokojit, utišit, zmírnit, pacifikovat, tišit, uklidňovat, ukojit, upevnit, uspokojit, ztichnout, črta, kádr, kontura, kostlivec, kostra, náčrt, náčrtek, načrtnout, nákres, nárys, nástin, obrys, pohled, rozvrhnout, rys, silueta, skelet, skica, aprobovat, biřmovat, dotvrdit, konfirmovat, odsouhlasit, ratifikovat, schválit, schvalovat, souhlasit, utvrdit, uznávat, kroutit, navíjet, navinout, ovinout, rolovat, složit, stáčet, stočit, svinout, zkroutit
Словник:
німецький
Переклади:
weihen, widmen, zuzueignen, irdisch, terrestrisch, vergänglich, weltlich, zeitlang, zeitlich, affäre, arbeit, aufgabe, belang, beruf, beschäftigung, geschäft, handel, interesse, job, laden, sache, schnäppchen, zins, führung, management, richtung, tendenz, trend, verwaltung, auflegen, hinlegen, legen, platzieren, setzen, stellen, abdecken, aufdecken, bedecken, decken, anlegen, anwenden, aufsetzen, auftragen, benutzen, überziehen, umlegen, vorlegen, vornehmen, zutreffen, bloß, bloßstellen, entblößen, enthüllen, kahl, nackt, anklagen, anschuldigen, anzuschuldigen, beschuldigen, bestreiten, beziehen, verkleiden, gestalt, haltung, körperhaltung, lage, positur, statur, stellung, verhalten, aufopfern, einweihen, opfern, zusetzen, fällen, gestürzt, niederschlagen, niederwerfen, anordnung, situation, staat, stand, standort, umstand, verfassung, zustand, amt, anstellung, anwendung, dienst, werk, aufhören, beenden, enden, verkehren, höher, überragen, übersteigen, übertreffen, übertrumpfen, überwinden, beimessen, anlage, unterbringung, akt, aktion, angelegenheit, anliegen, ding, fall, geschichte, handlung, kram, problem, tat, wirkung, global, weltweit, behaupten, bestätigen, versichern, versprechen, vorgeben, zusichern, gestaucht, gestoßen, hauen, prallen, schlagen, besänftigen, lindern, stillen, trösten, beruhigen, beschwichtigen, abriss, gerippe, grundregel, grundriss, plan, skelett, skizze, umriss, einstellung, bekräftigen, rollen, wickeln, zusammenrollen
Словник:
данська
Переклади:
tilegne, jordisk, ærende, affære, anliggende, arbejd, arbejde, bedrift, butik, forretning, handel, interesse, job, opgave, rente, sag, sak, forvaltning, kant, ledelse, linie, linje, mode, retning, streg, tendens, tilbøjelighed, vej, lægge, sætte, stille, benytte, bar, nøgen, opdage, anklage, bebrejde, belaste, beskylde, laste, tiltale, holdning, stilling, byde, ofre, tilbyde, vie, forfatning, kår, provins, stat, staten, status, sted, tilstand, bestilling, embede, jobbe, værk, ophøre, overgå, overstige, aktion, årsag, grund, handling, mål, prik, punkt, tilfælde, ting, tingest, global, jorden, univers, verden, profan, verdslig, forsikre, påstå, sikre, banke, dunke, ramme, slå, berolige, tyst, skelet, skitse, udkast, beskæftigelse, rulle, sno
Словник:
іспанськи
Переклади:
consagrar, dedicar, mundano, temporal, terrenal, terrestre, asunto, caso, cosa, interés, negocio, ocupación, quehacer, tarea, tienda, trabajo, administración, camino, curso, dirección, gestión, giro, orientación, rumbo, tendencia, acostar, aplicar, asentar, colocar, poner, recostar, situar, tenderse, cubrir, tapar, echar, imponer, infligir, corito, denudar, desabrigar, descubrir, desnudar, desnudo, acriminar, acusar, culpar, incriminar, inculpar, procesar, montar, revestir, actitud, ademán, empaque, estatura, porte, postura, presencia, situación, bendecir, sacrificar, abatir, derribar, tumbar, asiento, condición, estación, estado, exposición, paraje, posición, ubicación, afán, curro, empleo, faena, fatiga, labor, menester, obra, cesar, adelantar, aventajar, descollar, exceder, prevalecer, rebasar, sobrar, sobrepujar, superar, achacar, asignar, atribuir, imputar, colocación, distribución, acción, causa, cuestión, demanda, hecho, objeto, global, mundanal, mundial, mundo, tierra, universal, universo, laico, profano, secular, seglar, afirmar, alegar, asegurar, aseverar, pretender, sostener, golpear, zumbar, adormecer, aligerar, aliviar, apaciguar, aquietar, calmar, desalterar, dulcificar, mitigar, amainar, aplacar, atemperar, cicatrizar, entibiar, pacificar, serenar, sosegar, templar, tranquilizar, boceto, bosquejo, compendio, contorno, croquis, derredor, esbozo, esqueleto, silueta, trazo, adoptar, aprobar, confirmar, declarar, ratificar, validar, arrollar, enrollar, ensortijar, ovillar
Словник:
французьки
Переклади:
consacrer, dédicacer, dédier, mondain, temporel, terrestre, affaire, boutique, business, fonds, intérêt, négoce, travail, aplomb, chemin, codirection, destination, direction, ligne, part, sens, tendance, travers, appliquer, encuver, mettre, placer, pondre, poser, postposer, rappliquer, remettre, reposer, couvrir, napper, entasser, imbriquer, interférer, marger, superposer, découvrir, dénuder, dépouiller, accuser, charger, imputer, incriminer, inculper, déclamer, déférer, entraccuser, récriminer, lambrisser, pommeler, poudroyer, recouvrir, revêtir, tapisser, allure, antipatriotisme, attitude, carrure, dégaine, maintien, position, posture, stature, tenue, bénir, dévouer, diviniser, sacrer, sacrifier, vouer, atterrer, coucher, foudroyer, jeter, assiette, condisciple, emplacement, état, exposition, gisement, imposition, pose, remise, site, situation, besogne, boulot, emploi, herschage, labeur, ouvrage, salariat, tâche, turbin, cesser, dépasser, devancer, excéder, primer, suprême, surmonter, surpasser, attribuer, dissémination, espacement, implantation, installation, action, cause, chose, fait, point, problème, question, sujet, monde, mondial, terre, univers, lai, laïque, profane, séculier, affirmer, alléguer, assurer, maintenir, prétendre, attiger, choquer, férir, frapper, heurter, percuter, taper, tomber, toquer, adoucir, apaiser, calmer, lénifier, soulager, calmir, déchagriner, désénerver, désenvenimer, pacifier, rasséréner, rassurer, tempérer, tranquilliser, aide-mémoire, aperçu, aperçue, cadre, charpenter, compendium, contour, contournement, croquis, délinéament, délinéation, ébauche, esquisse, galbe, linéament, osseuse, profil, silhouette, squelette, tracé, trait, occupation, approuver, avouer, confirmer, entériner, ratifier, sanctionner, valider, carguer, enrouler, plier, pommer, recoquiller, roule, rouler, taponner, tortiller
Словник:
італійськи
Переклади:
dedicare, materiale, mondano, temporale, terreno, terrestre, affare, bottega, caso, faccenda, fatto, frutto, impresa, interessamento, interesse, lavoro, mansione, negozio, cammino, direzione, guida, lenza, linea, riga, rigo, senso, tendenza, trend, appoggiare, collocare, coricarsi, mettere, piazzare, porre, posare, riporre, sdraiarsi, applicare, imporre, sovrapporre, brullo, denudare, disadorno, nudo, accusare, addebitare, caricare, incolpare, incriminare, tacciare, denunciare, imputare, coprire, ricoprire, rivestire, atteggiamento, contegno, intenzione, portamento, posa, posizione, consacrare, sacrificare, abbattere, circostanza, collocazione, postazione, sito, situazione, ubicazione, impiego, incarico, incombenza, occupazione, opera, travaglio, uso, cessare, finire, smettere, eccedere, oltrepassare, passare, sormontare, sorpassare, superare, ascrivere, assegnare, attribuire, disposizione, azione, cagione, causa, commissione, cosa, coso, effetto, materia, problema, punto, quesito, questione, ragione, gente, globale, mondiale, mondo, terra, universo, laico, profano, affermare, asserire, assicurare, pretendere, acchiappare, bussare, colpire, cozzare, investire, percuotere, picchiare, schiantarsi, sfasciare, urtare, acquietare, alleviare, ammansire, attutire, calmare, pacare, smorzare, sopire, abbonacciare, calmarsi, lenire, pacificare, placare, rassicurare, tranquillizzare, abbozzo, bozza, contorno, figura, profilo, scheletro, schizzo, assunzione, approvare, avvalorare, concedere, confermare, omologare, ratificare, varare, avvolgere
Словник:
норвезькому
Переклади:
tilegne, jordisk, ærende, affære, anliggende, arbeid, bedrift, butikk, forretning, handel, interesse, rente, sak, forvaltning, kant, lei, linje, retning, riktning, samfunnsfag, studieretning, tendens, betona, legge, sette, dekke, tekke, pålegge, bar, blotta, kal, naken, anklage, bebreide, belaste, beskylde, laste, tiltale, bekle, belegge, holdning, stilling, hengi, ofre, oppofre, vie, beliggenhet, forfatning, kår, situasjon, staten, status, sted, tilstand, beskjeftigelse, bestilling, jobb, kroppsarbeid, oppgave, sysselsetting, sluta, overgå, overstige, overtreffe, tillegge, ærend, årsak, gærning, gjøremål, handling, mål, poeng, punkt, tilfelle, ting, tingest, global, verden, profan, verdslig, bekrefte, forsikre, hevde, påstå, sikre, banke, dunke, ramme, slå, støta, støte, berolige, lindra, myldra, trøsta, blidka, lugn, lunna, stilla, tyst, beinrangel, omriss, riss, skisse, utkast, rulle, sno
Словник:
російською
Переклади:
посвящать, земной, мирской, дело, интерес, работа, направление, руководство, тенденция, управление, класть, накрывать, накладывать, налагать, обнажать, оголять, инкриминировать, обвинять, покрывать, осанка, отношение, положение, жертвовать, освящать, приурочивать, повалить, возложение, место, местоположение, состояние, уложение, задание, задача, труд, переставать, обгонять, превышать, приписывать, размещение, расположение, действие, истечение, поступок, вселенная, вселенский, всемирный, мир, мировой, светский, твердить, утверждать, вдарить, приударить, ударить, облегчать, смирять, успокаивать, остов, очерк, очертание, план, силуэт, схема, эскиз, занятость, трудоустройство, ратифицировать, утвердить, мотать, свертывать, свёртывать, свивать, сворачивать, скатывать, сматывать
Словник:
шведському
Переклади:
dedicera, världslig, affär, angelägenhet, ärende, bedrift, intresse, ränta, håll, kant, retning, riktning, betona, lägga, belägga, bar, blotta, kal, naken, nödtorftig, anlage, beskylla, åklaga, attityd, hållning, holding, ställning, kår, läge, placering, situation, anställning, arbete, jobb, plats, syssla, sluta, gärning, mål, sak, belevad, berest, global, profan, påstå, stadfästa, dänga, smälla, stöta, lindra, mildra, trösta, blidka, lugn, lugna, stilla, stillsam, tyst, siluett, sketch, skiss, utkast, arbeit, sysselsättning, sno, veckla
Словник:
білоруськи
Переклади:
адкрываць, знаёміць, інфармаваць, расказваць, людскі, інтарэс, крама, лава, увага, кідаць, ліць, сыпаць, заставаць, лавіць, накрывацца, накрываць, накладаць, накладваць, вынімаць, раскрываць, абвінавачваць, засцілаць, крыць, пакрываць, пастава, асвячаць, ахвяроўваць, паваліць, месцазнаходжанне, работа, пакідаць, пераставаць, сціхаць, перавышаць, дадаваць, прыпісваць, рэльеф, размяшчэнне, зямля, свецкі, сусветны, сьвет, дзяўбці, завучваць, паўтараць, угрунтоўваць, умацоўваць, усталёўваць, выцяць, стукнуць, заспакойваць, суцішаць, сцішаць, сцішваць, усыпаць, абрыс, занятасць
Словник:
фінською
Переклади:
omistaa, vihkiä, ajallinen, maallinen, asia, etu, intressi, kauppa, liikeasia, myymälä, puoti, pyyde, seikka, toimi, työ, johto, johtokunta, ohjaus, suunta, taipumus, tendenssi, asettaa, panna, sijoittaa, sovelluttaa, alaston, paljas, paljastaa, syyttää, peittää, suojata, asenne, asento, esiintyminen, kanta, käytös, ryhti, kaataa, syöstä, asema, asianlaita, kohta, kunto, olo, tila, tilanne, valtio, askare, homma, käyttäminen, paikka, tehtävä, teos, työnteko, virka, ohittaa, voittaa, ylittää, kysymys, teko, toiminta, vaikutus, kansa, maailma, maallikko, suojella, taata, väittää, vakuuttaa, varmistaa, huojentaa, lieventää, hillitä, lepyttää, harjoitelma, kaavailu, luonnos, luuranko, ammatti, hyväksyä, vahvistaa, varmentaa, kääriä, keriä
Словник:
португальськи
Переклади:
consagrar, dedicar, oferecer, votar, lego, mundano, temporal, terrestre, armazém, assunto, caso, coisa, integres, interesse, juro, loja, negocio, negócio, quedar, tarefa, trabalho, venda, administração, administrais, curso, direcção, directo, gerência, gestão, giro, sentido, tendência, acostar, aplicar, colocar, incluir, meter, pôr, situar, infligir, usar, descobrir, desnudo, despido, nu, acusar, arguir, culpar, denunciar, incriminar, inculpar, cobrar, cobrir, recorrer, revestir, altura, atitude, cláusula, estatura, porte, postura, sacrificar, santificar, derribar, circunstancia, circunstância, condição, desarreigo, estado, pararei, posição, sítio, situação, carga, cometido, emprego, empreitada, emprestada, falena, labor, obra, ocupação, ocupais, ofício, tarifa, cessar, exceder, passar, rebarbar, sobrar, sobrepujar, superar, suplantar, ultrapassar, assinar, atribuir, imputar, realce, aquartelamento, colocaria, acabo, acção, causa, cosa, demanda, questão, global, laicismo, laico, mundial, mundo, universal, universo, profano, secular, selar, afirmar, alegar, assegurar, asseverar, confirmar, pretender, sancionar, golpear, surgir, adormecer, aligeirar, aliviar, aquietar, consolar, mitigar, amainar, aplacar, calmar, cicatrizar, pacificar, serenar, tranquilizar, bocejo, bosquejo, contorno, croquis, esboço, esqueleto, professorado, adoptar, aprovar, declarar, ratificar, validar
Словник:
польському
Переклади:
dedykować, doczesny, interes, kierunek, kłaść, nakrywać, nakładać, obnażać, obwiniać, oskarżać, pokrywać, postawa, poświęcać, powalić, położenie, praca, przestawać, przewyższać, przydomowy, przypisywać, reliktowy, rozmieszczenie, sprawa, światowy, świecki, twierdzić, uderzyć, uśmierzać, uspokajać, wybity, zarys, zatrudnienie, zatwierdzać, zwijać
Словник:
грецьки
Переклади:
γήινος, δουλειά, ενδιαφέρον, μαγαζί, τόκος, υπόθεση, κατεύθυνση, μόδα, ροπή, τάση, ξαπλώνω, βάζω, εφαρμόζω, γυμνός, κατηγορώ, στάση, συμπεριφορά, θυσία, ρίχνω, κατάσταση, κράτος, τοποθεσία, εργασία, ξεπερνώ, αναθέτω, αποδίδω, τοποθέτηση, δράση, θέμα, κόσμος, βεβαιώνω, χτυπώ, ανακουφίζω, κατευνάζω, σβήνω, περίγραμμα, σκιαγράφηση, σκίτσο, επιβεβαιώνω, επιδοκιμάζω, επικυρώνω
Словник:
албанською
Переклади:
interes, zbatoj, fajësoj, shtat, gjendje, shtet, detyrë, punë, vepër, veprim, botë, shuaj, qetësoj, skelet
Словник:
болгарському
Переклади:
дело, лихва, магазин, работа, сделка, търговия, направление, тенденция, отношение, поведение, задача, занятие, труд, повод, вселена, земя, мир, очертание, скелет, занимание
Словник:
естонською
Переклади:
afäär, amet, huvi, intress, töö, kalduvus, suund, asetama, alasti, paljas, süüdistama, asukoht, asi, küsimus, tegu, maailm, skits
Словник:
хорватському
Переклади:
afera, biznis, interes, kamata, posao, radnja, stvar, zanimanje, pravac, smjer, staviti, goli, otkriti, tužiti, položaj, rast, posvetiti, oboriti, držanje, država, mjesto, situacija, smještaj, stanje, djelo, rad, služba, zadatak, zaposlenje, akcija, svijet, tvrditi, ublažiti, umiriti, pregled, skelet, skica, potvrditi
Словник:
угорською
Переклади:
dolog, érdek, ügy, ügylet, üzlet, fektet, fektetni, helyezni, tenni, teríteni, beperel, helyzet, póz, áldozat, feláldozni, elhelyezés, fekvés, munka, abbahagy, elkelni, hasznosnak, hozzáírni, megkönnyebbülés, cselekmény, kérdés, részvény, evilági, világ, beavatatlan, laikus, világi, állítani, kijelenteni, beleüt, elsodor, enyhíteni, lecsillapítani, megnyugtatni, nyugszik, áttekintés, csontváz, kontúr, körvonal, vázlat, alkalmazás, állás, foglalkozás, foglalkoztatás, elfogad, felcsavar, göndör, összecsavar, összesodor, összeteker, összetekeredik
Словник:
литовською
Переклади:
darbas, istorija, palūkanos, profesija, tarnyba, užduotis, kryptis, polinkis, tendencija, vadyba, nuogas, padėtis, valstybė, vieta, triūsas, daiktas, dalykas, reikalas, veiksmas, pasaulis, visata, žemė, eskizas, griaučiai, karkasas, škicas
Словник:
румунською
Переклади:
afacere, chestiune, magazin, direcţie, pune, aplica, atitudine, înfăţişare, poziţie, situaţie, stare, stat, muncă, acţiune, caz, problemă, mondial, afirma, asigura, linişti
Словник:
словенії
Переклади:
služba, trgovina, smer, postaviti, delo, naloga, primer, svet, naris
Словник:
словацькою
Переклади:
záujem, smer, atribút, úľava, schváliť

Пов'язані слова

застелити ліжко