slovnyk-ua.com Безкоштовний онлайн мова словник.

Список трансляцій: влаштовувати

Словник:
англійська
Переклади:
choose, decide, determine, define, govern, predetermine, arrange, dispose, endow, found, treat, assort, categorize, classify, group, sort, colonize, dally, grizzle, linger, loiter, appoint, commission, constitute, name, nominate, ordain, be, have, dillydally, dilly-dally, hover, quail, tarry, deduct, disable, subtract, accumulate, delay, deposit, postpone, procrastinate, save, stow, agree, answer, correspond, please, rejoin, reply, respond, bid, offer, ship, assess, assign, denominate, describe, prescribe, qualify, specify, terminate, cash, defray, pay, appear, demonstrate, emerge, exhibit, indicate, say, screen, show, own, possess, holding, ownership, ownerships, possession, tenure, asset, estate, premise, property, substance, tenement, abstain, clod, contain, curb, deter, forbear, forgo, hinder, inhibit, keep, moderate, prevent, refrain, rein, restrain, stall, stop, withstand, overtone, proffer, propose, proposition, propound, submit, suggest, argue, convict, convince, persuade, reason, satisfy, adapt, alter, recast, recycle, redid, redo, redone, reinvent, remodel, restyle, revamp, rework, rewrite, grade, order, rank, senior, accomplish, achieve, apply, realize, adjust, control, modulate, regularize, regulate, settle, accommodate, allocate, collocate, deploy, space, adjudge, adjudicate, arbitrate, clinch, umpire, create, celebrate, salute, adhere, buoy, cleave, cling, clung, fumble, grip, hold, stay, beget, choreograph, compose, develop, fabricate, figure, form, frame, generate, instantiate, make, materialize, reappear, allay, assuage, extinguish, kill, mitigate, quell, relieve, soothe, appease, becalm, calm, ease, heal, lull, pacify, placate, quiet, quieten, reassure, salve, sober, sooth, steady, tranquillize, ascertain, establish, fix, set, solidify, state, stipulate, align, array, attune, juxtapose, marshal, plant, preset, situate, handle, ravioli, affirm, allege, continue, detain, earn, entertain, maintain, obtain, persist, retain, support, sustain, affect, ascendancy, earning, effect, impact, influence, leverage, taking, arrest, block, cease, check, obstruct, prohibit, retard, stem, suspend, withhold, construct, execute, exercise, finish, fulfil, obey, perform, performed, ply, pursue, effluence, efflux, issue, outflow, manufacture, spawn, yield, administer, allot, designate, destine, manage, authority, reign, sway, wield, administration, dominion, hierarchy, mastery, power, puissance, rule, throne, anticipate, assume, bet, install, institute, pawn, posit, presume, presuppose, suppose, wear, alleviate, gratify, indulge, quench, sate, satiate, apprehend, freeze, halt, impede, lock, pause, sojourn, stanch, apprehension, comprehension, understanding, hesitate, lag, protract, temporize
влаштовувати
Словник:
чеська
Переклади:
přimět, rozhodnout, rozhodovat, definovat, určit, vymezit, stanovit, určovat, ustanovit, disponovat, pořádat, rozestavit, rozmístit, uspořádat, zařídit, zařizovat, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, vybrat, kolonizovat, osadit, osídlit, brblat, otálet, reptat, jmenovat, nazvat, nazývat, nominovat, označit, pojmenovat, tvořit, ustavit, utvořit, uvést, vyjmenovat, založit, dostat, mít, meškat, váhat, dedukovat, odčítat, odečíst, odpočítat, srazit, vyvodit, vyvozovat, chránit, klást, odkládat, odložit, odročit, odsunout, položit, šetřit, ukládat, uložit, ušetřit, zdržet, korespondovat, odepsat, odpovědět, odpovídat, odvětit, ujednat, vyhovět, vyhovovat, zodpovídat, nabídnout, nabízet, obětovat, podat, podávat, poskytnout, poskytovat, předložit, skýtat, kvalifikovat, udat, udávat, vyměřit, odskákat, platit, vyplácet, vyplatit, zaplatit, demonstrovat, dokázat, dokazovat, indikovat, jevit, naznačit, naznačovat, předvést, projevit, prokázat, prokazovat, prozrazovat, ukázat, ukazovat, vycházet, vyjít, vypadat, značit, znázornit, držet, ovládat, vlastnit, država, držba, držení, majetek, majetnictví, vlastnění, vlastnictví, statek, usedlost, vlastnost, bránit, inhibovat, krotit, podržet, ponechat, potlačit, potlačovat, pozdržet, překážet, přerušit, přidržet, svírat, zadržet, zarazit, zastavit, našeptat, navrhnout, navrhovat, vnuknout, vsugerovat, přemluvit, přesvědčit, přesvědčovat, usvědčit, adaptovat, předělat, přeměnit, přepracovat, přestavět, přetvořit, proměnit, rekonstruovat, změnit, hodnost, pořadí, postavení, řada, šarže, stupeň, třída, dokončit, prodat, provést, realizovat, splnit, uskutečnit, uskutečňovat, vykonat, zpeněžit, napravit, regulovat, řídit, upravit, usměrňovat, rozdělit, rozvrhnout, stavět, umísťovat, rozsoudit, rozsuzovat, soudcovat, vyřešit, stvořit, vytvářet, vytvořit, způsobit, oslavit, oslavovat, slavit, světit, dodržet, udržet, udržovat, zachovat, zachovávat, zadržovat, budovat, komponovat, organizovat, plodit, podoba, připravit, působit, sestavit, sestrojit, skládat, školit, složit, tvar, tvarovat, utvářet, vyrábět, vyrobit, vyškolit, vystavit, zakládat, zformovat, zhotovit, zorganizovat, zplodit, zřídit, koukat, vystoupit, konejšit, mírnit, nadlehčit, odlehčit, oslabit, pomoci, pomoct, tlumit, uchlácholit, uklidnit, ukonejšit, ulehčit, ulevit, upokojit, utišit, zmírnit, pacifikovat, tišit, uklidňovat, ukojit, upevnit, uspokojit, ztichnout, fixovat, potvrdit, připevnit, upírat, upoutat, upřít, usadit, ustálit, ustalovat, utkvět, vybudovat, zaopatřit, zavést, zjistit, nalíčit, posadit, postavit, poštvat, přichystat, růst, seřadit, seskupit, srovnat, umístit, vložit, vsadit, vypracovat, vyřídit, vyrovnat, zarovnat, zarovnávat, ouško, chovat, hájit, podepřít, podpírat, podporovat, setrvat, snést, trvat, tvrdit, uchovat, uschovat, uvádět, vydržovat, vytrvat, výživa, vyživovat, zastávat, živit, živobytí, nadvláda, příjem, účinek, vláda, vliv, aretovat, zahradit, zatknout, cvik, hrát, konat, naplnit, plnit, popravit, přednést, provádět, skončit, splňovat, udělat, ukončit, vykonávat, vyplnit, vyplňovat, emanace, odtok, proudění, průtok, výron, vytékání, vyzařování, dělat, fabrikovat, hotovit, nést, rodit, vymýšlet, vynášet, zhotovovat, zpracovávat, designovat, přidělit, přikázat, vyznačit, panovat, převládat, spravovat, vládnout, zvládnout, autorita, kapacita, moc, mocnost, odborník, orgán, ovládnutí, panství, pravomoc, převaha, schopnost, síla, správa, úřad, vážnost, dovolit, instalovat, nasadit, nastolit, nastrčit, oblékat, pokládat, předpokládat, přijmout, připouštět, připustit, sázet, ustavovat, pobýt, pobývat, prodlévat, zachytit, chápání, chápavost, dohoda, dorozumění, pochopení, porozumění, shoda, soulad, kolísat, vyčkávat, zaostávat
Словник:
німецький
Переклади:
bestimmen, entscheiden, definieren, verfügen, spendieren, stiften, klassifizieren, ordnen, sortieren, kolonisieren, trödeln, benennen, ernannt, ernennen, nennen, befinden, besitzen, eignen, haben, säumen, zögern, abnehmen, abziehen, deduzieren, folgern, abhängen, ablegen, aufschieben, beiseite, hinausschieben, verzögern, weglegen, wegtun, zurücklegen, antworten, beantworten, entgegnen, entsprechen, entsprochen, genehm, korrespondieren, passen, reagieren, verantworten, versetzen, anbieten, angeboten, bieten, abgrenzen, angeben, bezeichnen, zeichnen, bezahlen, zahlen, aufkommen, aussehen, beweisen, demonstrieren, erscheinen, präsentieren, vorlegen, vormachen, vorzeigen, zeigen, innehaben, besitz, eigentum, anwesen, besitztum, besitzung, eigenschaft, gut, herrschaft, abbrechen, abhalten, aufhalten, einhalten, halten, unterdrücken, zügeln, beantragen, vorschlagen, überzeugen, versichern, abändern, durchmachen, überarbeiten, umarbeiten, umgarnt, verarbeiten, charge, grad, rang, rangstufe, ausführen, erreichen, erzielen, realisieren, regeln, richten, verteilen, zuteilen, austragen, erschaffen, erzeugen, herstellen, hervorbringen, kreieren, produzieren, schaffen, feiern, gefeiert, festhalten, abgeben, begründen, bilden, formen, schulen, trainieren, besänftigen, lindern, stillen, trösten, beruhigen, beschwichtigen, abmachen, ausmachen, befestigen, ermitteln, festsetzen, fixieren, stabilisieren, aufstellen, platzieren, rangieren, stellen, henkel, öhrchen, aufrechterhalten, aushalten, ausstehen, behalten, behaupten, erhalten, ertragen, stützen, unterhalten, unterstützen, vorgeben, wahren, beeinflussung, einfluss, eingang, einwirkung, influenz, oberherrschaft, wirkung, anhalten, enthalten, festnehmen, verhaften, zurückhalten, ausüben, bauen, besorgen, konstruieren, tun, üben, verrichten, vollstrecken, vollziehen, ausfluss, auslauf, anfertigen, machen, verfertigen, anberaumen, aussetzen, handhaben, herrschen, kontrollieren, regieren, autorität, berechtigung, bevollmächtigung, dominanz, energie, ermächtigung, gewalt, kontrolle, kraft, macht, potenz, regierung, vermögen, vorherrschaft, anlegen, anstecken, anziehen, einrichten, einsetzen, einspannen, errichten, gründen, installieren, umbiegen, voraussetzen, wetten, abfinden, befriedigen, arretieren, aufzuhalten, einstellen, gehalten, stoppen, einsicht, erkenntnis, fassungsgabe, verständlichkeit, verständnis, gezögert, zaudern
Словник:
данська
Переклади:
afgøre, beslutte, bestemme, definere, ordne, fundere, bebygge, kolonisera, nominere, eje, få, ha, have, fradrage, subtrahere, udsætte, udskyde, besvare, hefte, passat, passe, svare, by, frembyd, frieri, tilbyde, befæste, betegne, bekoste, betale, anvise, demonstrere, forevise, fremture, se, syne, vise, besidde, besiddelse, ejendom, exe, bondegård, egenskab, formue, gård, kvalitet, holde, ophøre, standse, stoppe, byde, foreslå, overbevise, overtale, overtyde, grad, rang, nå, realisere, justere, normere, reglers, regulere, fostre, frembringe, lage, producere, skalpe, fejre, feste, fire, beholde, bevare, danne, digte, form, forme, gestalt, komponere, konstruere, nummer, uddanne, berolige, tyst, fastslå, stille, ernære, forsørge, fortsætte, påstå, støtte, underholde, indflydelse, påvirkning, arrestere, betjene, bygge, fremstille, gøre, udføre, fabrikere, lave, producers, tilvirke, beherske, herske, rå, styre, autoritet, herredømme, kontrol, kraft, magt, mandat, myndighed, øvrighed, regering, anlægge, etablere, folde, installere, oprette, stifte, vædde, hindre, rast, forstand, forhale, forsinke, tøve
Словник:
іспанськи
Переклади:
decidir, decidirse, determinar, definir, disponer, clasificar, colonizar, remolonear, apellidar, constituir, denominar, designar, llamar, mencionar, nombrar, nombre, haber, llevar, poseer, tener, tardar, deducir, restar, substraer, sustraer, acodar, aplazar, arrinconar, demorar, depositar, diferir, emperezar, postergar, trasladar, cartearse, contestar, convenir, corresponder, replicar, responder, sentar, ofertar, ofrecer, calificar, delinear, describir, fijar, formular, precisar, cotizar, pagar, aparecer, asomarse, demostrar, enseñar, exhibir, indicar, lucir, manifestar, mostrar, ostentar, presentar, dominio, posesión, bienes, finca, heredad, pertenencia, propiedad, tierra, abstenerse, cohibir, detenerse, frenar, inhibir, mitigar, parar, pararse, refrenar, reportar, reprimir, restringir, retener, proponer, proponerse, sugerir, blandear, convencer, persuadir, modificar, transformar, rango, alcanzar, conseguir, cumplir, efectuar, lograr, realizar, ajustar, arreglar, canalizar, reglamentar, regular, distribuir, arbitrar, resolver, crear, hacer, producir, celebrar, festejar, atenerse, quedarse, regentar, sujetar, criar, formar, asomar, adormecer, aligerar, aliviar, apaciguar, aquietar, calmar, desalterar, dulcificar, amainar, aplacar, atemperar, cicatrizar, entibiar, pacificar, serenar, sosegar, templar, tranquilizar, acordar, concertar, edificar, establecer, alinear, colocar, ordenar, poner, situar, asa, ojo, oreja, orejita, alegar, apoyar, aseverar, conservar, cultivar, ganarse, mantener, mantenerse, respaldar, secundar, sostener, subsistir, evidenciar, influencia, influjo, prestigio, descontinuar, detener, enfrenar, suspender, ajusticiar, construir, ejecutar, ejercer, fabricar, obrar, verificar, derrame, confeccionar, elaborar, manufacturar, asignar, delimitar, destinar, marcar, señalar, dominar, gobernar, imperar, regir, reinar, autoridad, cetro, dominación, fuerza, imperio, mando, poder, potencia, apostar, basar, cimentar, fundar, instalar, instituir, suponer, apacentar, contentar, saciar, satisfacer, estancar, comprensión
Словник:
французьки
Переклади:
décider, résoudre, définir, déterminer, disposer, foncer, offrir, classer, classifier, sérier, trier, coloniser, attarder, chipoter, grogner, lambiner, lanterner, râler, attitrer, constituer, dénommer, désigner, élire, fixer, nommer, promouvoir, titulariser, avoir, barguigner, tarder, traîner, déduire, enlever, ôter, retrancher, soustraire, ajourner, arriérer, différer, éloigner, marcotter, remettre, renvoyer, réserver, retarder, temporiser, traînasser, agréer, aller, convenir, correspondre, répondre, présenter, établir, identifier, indiquer, qualifier, affranchir, monnayer, payer, stipendier, démontrer, exhiber, montrer, coposséder, posséder, détention, possession, colonie, domaine, non-valeur, propriété, abstenir, arrêter, brider, inhiber, réprimer, retenir, proposer, suggérer, convaincre, persuader, élaborer, paraphraser, recycler, remanier, retravailler, transformer, grade, rang, accomplir, réaliser, régler, distribuer, installer, arbitrer, départager, trancher, créer, produire, chômer, fêter, détenir, maintenir, tenir, composer, enfanter, ériger, forme, former, organiser, apparaît, paraître, sortir, surgeon, surgir, transparaître", adoucir, apaiser, calmer, lénifier, soulager, calmir, déchagriner, désénerver, désenvenimer, pacifier, rasséréner, rassurer, tempérer, tranquilliser, avérer, bâtir, combiner, ramener, repérer, stabiliser, aligner, dresser, grouper, jumeler, placer, prendre, ranger, situer, chas, orillon, tirant, alléguer, conserver, entretenir, persister, prétendrai, prétendre, soutenir, subsister, sustenter, vivre, ascendant, empire, influence, magistrature, pornocrate, recette, contenir, endiguer, construire, effectuer, exécuter, fabriquer, faire, microbus, pratique, remplir, écoulement, effluve, émanation, confectionner, façonner, manufacturer, assigner, marquer, dominer, gouverner, manier, régner, surveiller, autorité, commandement, domination, église, faculté, force, gouvernement, grandeur, juridiction, obéissance, pouvoir, prépotence, puissance, sceptre, sécularité, seigneurie, septennat, souveraineté, admettre, édifier, fonder, imbriquer, instaurer, mettre, parier, contenter, désaltérer, étancher, satisfaire, alpaguer, séjourner, stopper, compréhension, entente, désenfiler, hésiter
Словник:
італійськи
Переклади:
decidere, deliberare, determinare, risolvere, sciogliere, definire, disporre, ordinare, sistemare, classificare, gingillare, nominare, avere, indugiare, dedurre, detrarre, sottrarre, accantonare, differire, posticipare, rimandare, rinviare, riporre, ritardare, soprassedere, tardare, convenire, corrispondere, rispondere, offrire, porgere, presentare, accertare, fissare, qualificare, finanziare, pagare, apparire, comprovare, dimostrare, esibire, indicare, mostrare, parere, sembrare, possedere, possesso, fattoria, fondo, podere, proprietà, tenuta, arrestare, astenersi, inibire, reprimere, ritenere, smettere, trattenere, proporre, suggerire, capacitare, convincere, persuadere, riciclare, fila, grado, rango, riga, schiera, compiere, conseguire, realizzare, registrare, regolare, distribuire, addurre, creare, produrre, festeggiare, detenere, mantenere, reggere, tenere, comporre, costituire, figura, foggia, fondare, forma, formare, generare, plasmare, veste, uscire, acquietare, alleviare, ammansire, attutire, calmare, pacare, smorzare, sopire, abbonacciare, calmarsi, lenire, pacificare, placare, rassicurare, tranquillizzare, combinare, stabilire, allineare, collocare, mettersi, schierare, raviolo, tortellino, caldeggiare, conservare, puntellare, sorreggere, sostenere, impatto, incidenza, influenza, influsso, padronanza, arginare, sospendere, costruire, effettuare, eseguire, esercitare, fabbricare, fare, pratica, colata, confezionare, fruttare, assegnare, destinare, governare, maneggiare, regnare, autorevolezza, autorità, dominio, egemonia, forza, potenza, potere, calzare, giocare, impiantare, indossare, insediare, installare, instaurare, mettere, presupporre, scommettere, supporre, accontentare, appagare, contentare, soddisfare, fermare, fermarsi, sostare, comprensione, intendimento, intesa, esitare, temporeggiare, tentennare
Словник:
норвезькому
Переклади:
avgjøre, beslutte, bestemme, definere, fundere, bebygge, kolonisera, nevne, nominere, utnevne, få, ha, subtrahere, ajournert, avlegge, oppholde, utsette, besvare, bevara, hefte, høve, motsvara, motsvare, passa, passe, svara, svare, anbud, by, fremby, frieri, tilby, betegne, bekoste, betale, anvise, demonstrere, forevise, framføre, fremtre, oppvise, peke, syne, utpeke, vise, æsa, besitta, besitte, eie, inneha, inneholde, besittelse, eierskap, eiendom, formue, gård, kvalitet, avstå, stønna, foreslå, overbevise, endre, grad, rang, fullborda, realisere, utdøra, justere, normere, reglers, regulere, fostre, frembringe, lage, skape, feire, feste, fira, helga, bevare, holde, danne, dikte, forme, gestalt, komponere, konstruere, nummer, utgjøre, utkomme, berolige, lindra, myldra, trøsta, blidka, lugn, lunna, stilla, tyst, fastslå, ordna, stille, beholde, ernære, forsørge, hålka, håndheve, hevde, livnært, påstå, underholde, innflytelse, påvirkning, betjene, bygge, foredra, gjennomføre, gjøre, idka, iverksette, utføre, utøva, utøve, utstrømning, avkastning, fabrikkere, fremstille, producers, produsere, tilvirke, beherske, herske, rå, råda, regjere, styre, autorisasjon, autoritet, kraft, makt, mandat, myndighet, øvrighet, regjering, velde, anlegge, bilda, etablere, etablert, folde, forutsette, grunne, grunnlegge, installere, stifta, stifte, vedde, hemme, hindre, rast, stokka, stoppe, forstand, innsikt, oppfatning, dvele, forhale, forsinke, tova
Словник:
російською
Переклади:
решать, определять, располагать, основывать, классифицировать, колонизировать, колонизовать, медлить, назначать, называть, иметь, вычитать, откладывать, ответствовать, отвечать, соответствовать, предлагать, квалифицировать, оплачивать, доказывать, казать, показывать, владеть, обладать, владение, обладание, собственность, имение, имущество, поместье, приостанавливать, сдерживать, удерживать, советовать, переубеждать, разубеждать, убеждать, переделывать, перешивать, звание, ранг, ряд, чин, выполнять, достигать, осуществлять, реализовать, реализовывать, настраивать, регулировать, размещать, вершить, производить, создавать, праздновать, держать, образовывать, созидать, творить, облегчать, смирять, успокаивать, обусловливать, уплотнять, устанавливать, выстраивать, ушко, содержать, влияние, воздействие, делать, исполнять, истекание, вырабатывать, изготавливать, изготовлять, руководить, авторитет, владычество, власть, господство, могущество, сила, способность, энергия, закладывать, учреждать, удовлетворять, утолять, задерживать, останавливать, вникание, понимание, постижение, колебать, мешкать, снимать
Словник:
шведському
Переклади:
bestämma, disponera, klassificera, bebyggde, kolonisera, dröna, nominera, utnämna, subtrahera, ajournera, avlägga, bordlägga, dröja, uppskjuta, ansvara, bemöta, besvara, motsvara, passa, svara, anbud, bjöd, bjuda, bjudit, erbjuda, frieri, skylta, vise, äga, åtnjuta, besatte, besitta, ha, inneha, besittning, formge, avstå, stanna, föreslå, ändra, bearbeta, grad, rang, förverkliga, fullborda, utföra, justera, normer, reglera, fira, helga, hålla, alstra, dana, gestalt, komponera, nummer, siffra, utgöra, lindra, mildra, trösta, blidka, lugn, lugna, stilla, stillsam, tyst, ordna, livnära, underhålla, inflytande, påverkan, anstånd, avhålla, försena, uppehålla, idka, utöva, utströmning, avkastning, fabricera, framställa, inbringa, producera, tillverka, anvisa, behärska, råda, regera, regering, makt, mandat, välde, basera, bilda, etablera, grunda, ponera, stifta, försona, anhalt, rast, stocka, tveka, insikt, tova
Словник:
білоруськи
Переклади:
вырашаць, забіваць, канчаць, устанаўліваць, абгрунтоўваць, грунтаваць, засноўваць, класіфікаваць, каланізаваць, марудзіць, вызначаць, назначаць, прызначаць, мець, адкладваць, адказваць, прапаноўваць, аплачваць, плацiць, выказваць, выяўляць, паказвацца, панаклікаць, праяўляць, валодаць, уладаць, валоданне, вылічаць, вылічваць, стрымліваць, утрымліваць, пераконваць, упэўніваць, перарабляць, звычай, лад, ранг, чын, як, здзяйсняць, напаўняць, рабіць, рэалізавацца, рэалізоўвацца, рэалізоўваць, рэгуляваць, размяшчаць, адбыцца, ствараць, трымаць, ціснуць, заспакойваць, суцішаць, сцішаць, сцішваць, ставіць, узяць, вушка, уплыў, рабiць, падрыхтоўваць, улада, будаваць, уводзіць, забяспечваць, задавольваць, здавальняць, затрымліваць, спыняць, разуменне
Словник:
фінською
Переклади:
määrätä, päättää, määritellä, jaotella, lajitella, luokitella, luokittaa, aikailla, kuhnailla, kutsua, mainita, nimetä, perustaa, omistaa, hidastella, viipyä, päätellä, lykätä, viivyttää, sopia, vastata, esittää, tarjota, asettaa, kustantaa, maksaa, esiintyä, ilmestyä, näyttää, osoittaa, todistaa, tuntua, hallinta, omistus, laatu, maatila, pidättää, tukahduttaa, ehdottaa, esitellä, vakuuttaa, uudistaa, arvoasema, arvoaste, aste, jono, rivi, toteuttaa, jakaa, sijoittaa, juhlia, kestää, pitää, pysyttää, laatia, latoa, luoda, muodostaa, sepustaa, huojentaa, lieventää, hillitä, lepyttää, kiinnittää, elättää, kannattaa, säilyttää, tukea, väittää, varjella, arvovalta, aikaansaada, laittaa, rakentaa, tehdä, vuoto, valmistaa, hallita, vallita, auktoriteetti, herruus, mahti, teho, väkevyys, valta, voima, asentaa, tyydyttää, sopimus, sopu, epäröidä
Словник:
грецьки
Переклади:
αποφασίζω, αποτελώ, ονομάζω, συγκροτώ, έχω, αναβάλλω, απαντώ, προσφέρω, πληρώνω, αποδεικνύω, δείχνω, φαίνομαι, ιδιοκτησία, κατοχή, περιουσία, περιορίζω, χαλιναγωγώ, προτείνω, κατορθώνω, κανονίζω, διαιτητεύω, κρατώ, παράγω, ανακουφίζω, κατευνάζω, σβήνω, φτιάχνω, ευθυγραμμίζω, τοποθετώ, διατηρώ, επιρροή, σταματώ, εκτελώ, κατασκευάζω, χτίζω, επινοώ, ορίζω, βασιλεύω, αυθεντία, δύναμη, εξουσία, κυριαρχία, κύρος, εγκαθιστώ, ιδρύω, ικανοποιώ, καθυστερώ, κατανόηση
Словник:
угорською
Переклади:
dönteni, határozni, rendelkezni, besorol, kivon, félretenni, félretesz, felelni, megfelel, megfelelni, válaszolni, megállapítani, meghatározni, megszabni, kifizetni, kifizetődik, bír, bírni, birtokol, birtokolni, tulajdonjog, visszatartani, ajánl, ajánlgat, feldolgoz, rang, rendfokozat, megvalósítani, szabályozni, lefogás, szögrögzítés, teremt, ünnepel, fog, kapaszkodik, tart, tartani, alakít, alkot, teremteni, megjelenni, enyhíteni, lecsillapítani, megnyugtatni, nyugszik, beáll, beállít, felállítani, eltart, fenntart, fenntartani, szünet, kiolvas, véghezvisz, előállítani, gyártani, termelni, kijelöl, fennhatóság, hatalom, hatóság, hatvány, kormány, kormányzás, feltenni, felvesz, rátenni, feltartóztatni, megállítani, felfogás, megértés, késleltetés
Словник:
португальськи
Переклади:
decidir, deliberar, determinar, dirimir, resolver, solucionar, definir, arranjar, arrumar, colonizar, chamar, constituir, denominar, mencionar, nobre, nomear, acústica, confinar, entroncar, haver, saber, ser, ter, tardar, deduzir, descontar, restar, tirar, adiar, demorar, depositar, diferir, postergar, trasladar, contestar, convénio, convir, corresponder, replicar, responder, oferecer, ofertar, designar, fixar, custear, pagar, aparecer, assinalar, exibir, indicar, manifestar, mostrar, provar, fruir, possuir, possessão, domínio, fazenda, finca, granja, herdade, ienes, pertinência, propriedade, qualidade, roça, terras, abastecesse, coibir, deter, interromper, moderar, parar, parares, prender, reportar, reprimir, incutir, sugerir, convencer, persuadir, modificar, classe, fila, fileira, graduação, grau, linha, posto, acatar, alcançar, atingir, conseguir, lograr, realizar, ajustar, regular, regularizar, arbitrar, classificar, criar, instituir, celebrar, festejar, solenizar, manter, segurar, cerar, compor, erigir, fabricar, formar, adormecer, aligeirar, aliviar, aquietar, consolar, mitigar, amainar, aplacar, calmar, cicatrizar, pacificar, serenar, tranquilizar, acordar, edificar, instaurar, colocar, ordenar, situar, asa, afirmar, alegar, amparar, apoiar, asseverar, avançar, conservar, continuar, espaldar, guardar, prosseguir, secundar, subsistir, sustentar, evidenciar, influencia, influência, apreender, capturar, detentor, suspender, ajustarias, construir, efectuar, executar, fazer, verificar, derrame, confeccionar, elaborar, manufacturar, produzir, destinar, marcar, governar, imperar, reger, reinar, autoridade, competência, controle, demagogia, império, mando, poder, potencia, potência, reino, seroarão, apostar, estabelecer, fundar, instalar, contentar, saciar, satisfazer, retardar, hesitar
Словник:
словацькою
Переклади:
rozhodnúť, definovať, určiť, kolonizovať, zabrániť, presvedčiť, opraviť, zachovať, vplyv, odtok, vyrábať, pochopenie
Словник:
польському
Переклади:
decydować, definiować, determinować, dysponować, fundować, klasyfikować, kolonizować, marudzić, mianować, miewać, ni, ociągać, odejmować, odkładać, odpowiadać, oferować, określać, opłacać, pokazywać, posiadać, posiadanie, posiadłość, powstrzymywać, proponować, przekonywać, przerabiać, ranga, realizować, regulować, rozmieszczać, rozstrzygać, sklasyfikować, skolonizować, stwarzać, świętować, trzymać, tworzyć, ukazywać, uśmierzać, uspokajać, ustalać, ustawiać, uszko, utrzymywać, uwidaczniać, wpływ, wstrzymywać, wydalniczy, wykonywać, wypływ, wytwarzać, wyznaczać, władać, władza, zakładać, zaspokajać, zatrzymywać, zrozumienie, zwlekać
Словник:
албанською
Переклади:
gostis, kam, vonoj, përgjigjem, paguaj, zotëroj, pronë, ndaloj, përmbaj, gradë, kryej, krijoj, mbaj, formoj, shuaj, qetësoj, ruaj, bëj, pushtet, themeloj
Словник:
болгарському
Переклади:
назовавам, отговарям, владение, свойство, собственост, авторитет, сила, спирам
Словник:
хорватському
Переклади:
nazvati, imati, nuditi, ponuditi, platiti, imanje, uvjeriti, ostvariti, proizvoditi, ublažiti, umiriti, uspostaviti, držati, podržavati, zadržati, izvršiti, napraviti, moć, sila, vlast, zadovoljiti, oklijevati
Словник:
естонською
Переклади:
omama, reageerima, maksma, ilmuma, osutama, kinnisvara, omand, vara, saavutama, teostama, paigaldama, looma, tuvastama, ehitama, täitma, tootma, kontroll, asutama
Словник:
словенії
Переклади:
imeti, odgovoriti, plačati, ustaviti, vpliv, graditi, odtok
Словник:
литовською
Переклади:
atidėti, mokėti, nuosavybė, savybė, turtas, pasiekti, dresiruoti, gaminti, mokyti, laikyti, statyti, autoritetas, galia, jėga
Словник:
румунською
Переклади:
răspuns, opri, linişti, autoritate

Пов'язані слова

влаштовувати вавилонське стовпотворіння, влаштовувати синоніми