slovnyk-ua.com Безкоштовний онлайн мова словник.

Список трансляцій: ряд

Словник:
англійська
Переклади:
brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, chase, fissure, furrow, groove, rut, abundant, bushy, exuberant, leafy, lush, luxuriant, rampant, rank, cynic, cynical, jaundiced, unblushing, department, crew, gang, outfit, party, team, episode, boorish, gruff, gruffly, rugged, surly, ambit, border, borderline, bound, boundary, bourn, compass, customs, frontier, limit, line, minimum, pale, precinct, rope, churlish, coarse, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, big, bulky, chunky, coarseness, fat, fubsy, great, gross, gutsy, heavy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, band, batch, body, bunch, circle, classification, flock, group, lot, posse, set, squad, troop, bedlam, clatter, din, hubbub, hullabaloo, noise, racket, ado, ballyhoo, broil, fuss, jangle, noisier, outcry, row, scream, stir, to-do, tumult, turmoil, uproar, apparent, bald, evident, explicit, flagrant, forthright, manifest, open, overt, patent, plump, public, sheer, transparent, unclassified, bit, category, denomination, term, bearing, bias, course, direction, in, northing, policy, southerly, tack, tendency, trend, under, way, class, classroom, class-room, form, genus, grade, league, rate, schoolroom, assort, categorize, classify, sort, order, rotation, sequence, spell, subsequence, succession, tour, turn, controversy, contour, outline, accent, dash, hyphen, mark, stripe, stroke, virgule, altercation, argument, bicker, bickering, brawl, disagreement, fight, jar, quarrel, rift, squabble, tiff, wrangle, coseismal, rule, deluxe, extra, luxurious, luxury, plush, ritzy, anything, nil, nix, none, nothing, nought, thread, cue, tail, abominable, atrocious, beastly, eldritch, execrable, filthy, ghastly, heinous, hideous, obnoxious, odious, yucky, coarsened, offensive, ornery, raffish, scurrilous, vulgar, agenda, arrangement, cleaning, neatness, lodge, object, protest, remonstrate, conveyer, conveyor, senior, rebuttal, rejoinder, replica, replicate, retort, consequence, culmination, effect, fallout, outcome, result, score, sum, transform, upshot, genealogy, genesis, lineage, origin, pedigree, equator, catalogue, chain, nest, round, series, spate, suite, ascendancy, resulting, dump, speciality, specialty, contention, contest, difference, dispute, feud, litigation, strife, became, become, get, got, halt, stagnate, stand, degree, extent, level, stair, standard, step, system, array, range, string, repulsive, unsightly, brag, cord, fastening, lace, train, twine, buzzing, drone, hum, hype, rustle, murmur, sough, chic, elegance, panache, smartness, style, captain, caption, title, adipose, bold, fatty, fleshy, greasy, oily, snotty, unctuous, fertile, gong, good, adjust, arrange, ascertain, assign, determine, establish, fix, predetermine, solidify, state, steady, stipulate, align, attune, dispose, juxtapose, marshal, plant, preset, situate, application, conclusion, corollary, deduction, development, finding, inference, motion, proposal, reckoning, request, supposition, clamour, hubble-bubble, hurly-burly, pandemonium, rumpus, abhorrent, awful, detestable, disgusting, distasteful, foul, loath, loathsome, lousy, nasty, nauseous, noisome, piggish, poisonous, repellent, repugnant, revolting, sordid, vile, wretched, cupboard, faculty, school, aftermath, issue, outgrowth, product, return, yield, activity, business, classes, employment, engagement, job, occupation, play, profession, seizure, studies, task, trade, work, bustle, crease, crinkle, flopper, pucker, ripple, wrinkle, dissension, fray, opulent
ряд
Словник:
чеська
Переклади:
bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, brázda, drážka, rýha, vráska, bohatý, bujný, hojný, hustý, oplývající, plodný, překypující, úrodný, vydatný, cynický, cynik, odbor, oddělení, referát, četa, družstvo, garnitura, mužstvo, oddíl, parta, vybavení, výstroj, výzbroj, epizoda, hrubiánský, neotesaný, venkovský, hranice, hraniční, limit, limita, mez, mezní, pohraniční, pomezí, pomezní, rozhraní, drzý, neomalený, nezpůsobný, prudký, hustě, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, dav, grupa, houf, kategorie, komplex, množina, rota, sada, sestava, skupina, soubor, souhrn, souprava, společnost, svazek, zástup, brajgl, hluk, hřmot, kravál, lomoz, rachot, rámus, šum, křik, povyk, rozruch, shon, výtržnost, zmatek, evidentní, nápadný, nechráněný, nepokrytý, neskrývaný, obecenstvo, obecní, očividný, otevřený, patrný, prohlášení, publikum, samozřejmý, upřímný, veřejnost, veřejný, volný, zjevný, zřejmý, čára, cesta, dráha, linie, linka, náklonnost, názor, představenstvo, řada, řádek, řízení, šik, sklon, směr, spoj, správa, strana, trať, vedení, zaměření, druh, ročník, třída, učebna, vyučování, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, vybrat, dědictví, nařízení, následnictví, následnost, následování, nástupnictví, pořádek, pořadí, posloupnost, postup, příkaz, řád, rozkaz, sled, střídání, zakázka, kontroverze, spor, kontura, nárys, obrys, rys, črta, pomlčka, pruh, škrt, tah, značka, bitva, hádka, pračka, pranice, pře, rvačka, šarvátka, svár, pravidlo, pravítko, předpis, řehole, luxus, přepych, přepychový, nic, nit, vlákno, chvost, konec, oháňka, ohon, tágo, hanebný, hnusný, hrozný, nenáviděný, odporný, ohavný, protivný, strašný, ukrutný, lidový, náhlý, obyčejný, všední, vulgární, čistota, klid, pořad, ujednání, úprava, upravenost, urovnání, uspořádání, zřízení, nevychovaný, namítat, protestovat, dopravce, dopravník, transportér, hodnost, postavení, šarže, stupeň, odpověď, replika, skóre, účinek, úspěch, výsledek, genealogie, počátek, původ, rod, vznik, rovník, kolekce, seriál, dojem, důležitost, důsledek, efekt, jev, následek, účinnost, vliv, smetiště, specialita, zvláštnost, boj, debata, diference, diskuse, disputace, neshoda, polemika, potyčka, rozepře, rozpor, zápas, stát, hladina, libela, míra, patro, rovina, schod, stupátko, úroveň, známka, organizace, soustava, systém, útvar, zařízení, fronta, místo, okruh, pásmo, řetěz, příšerný, šeredný, lano, motouz, oprátka, pochod, provaz, provázek, průvod, smyčka, šňůra, špagát, struna, tětiva, tkanička, hučení, hukot, hučet, šeptat, ševelit, šumět, šustět, apartní, elegance, sloh, šmrnc, švih, vkus, vkusný, nárok, název, titul, titulek, baculatý, boubelatý, buclatý, mastnota, olejovitý, plný, sádlo, tuk, tukový, zamaštěný, žírný, fixovat, potvrdit, připevnit, připravit, rozhodnout, rozhodovat, stanovit, stavět, upevnit, upírat, upoutat, upřít, určit, určovat, usadit, ustálit, ustalovat, ustanovit, utkvět, vybudovat, zakládat, založit, zaopatřit, zařídit, zařizovat, zavést, zjistit, zřídit, disponovat, nalíčit, položit, pořádat, posadit, postavit, poštvat, přichystat, prodat, rozestavit, rozmístit, růst, seřadit, seskupit, sestavit, srovnat, udat, uložit, umístit, upravit, vložit, vsadit, vypracovat, vyřídit, vyrovnat, zarovnat, zarovnávat, dedukce, návrh, odečtení, odpočet, odpočítání, odvození, pohyb, program, srážka, ukončení, úsudek, vývod, závěr, bengál, halas, randál, řev, vřava, nechutný, nepříjemný, neslučitelný, nesympatický, odpudivý, odpuzující, fakulta, schopnost, sekce, východ, chycení, dílo, dobytí, konfiskace, obsazení, okupace, použití, práce, působení, uchopení, uchvácení, upotřebení, užití, užívání, zabavení, zábor, zabrání, zaměstnání, zaměstnanost, zaneprázdnění, hlomoz, mela, ohyb, puk, varhánek, záhyb
Словник:
німецький
Переклади:
brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, rücksichtslos, falte, furche, nut, runzel, geil, reichlich, saftig, unzweifelhafte, üppig, zynisch, abteilung, departement, ausstattung, equipe, gruppe, mannschaft, episode, ordinär, abgrenzung, grenze, limes, mark, scheide, schranke, flegelhaft, gemein, dick, fett, fettig, gras, groß, speckig, stark, anhäufung, bund, bündel, cluster, gruppierung, haufen, geräusch, geräusche, krach, lärm, radau, rummel, spuk, augenscheinlich, eklatant, ersichtlich, geöffnet, offen, offenbar, offenkundig, offensichtlich, kategorie, führung, management, richtung, tendenz, trend, verwaltung, klasse, klassifizieren, ordnen, sortieren, abfolge, aufeinanderfolge, folge, reihe, reihenfolge, auseinandersetzung, kontroverse, streit, abriss, umriss, linie, querstrich, streifen, strich, zeile, bekämpfung, kampf, schlacht, schlägerei, streikenden, wortwechsel, zange, zank, abstammung, herkunft, lineal, mal, regel, strecke, luxuriös, nobel, nichts, faden, garn, zwirn, heck, queue, schwanz, schweif, sterz, abscheulich, rüde, anordnung, auftrag, befehl, kommando, ordnung, organisation, protestieren, fließband, förderer, charge, grad, rang, rangstufe, replik, befund, effekt, ergebnis, resultat, wirkung, abkunft, entstehung, genealogie, quelle, ursprung, äquator, kette, satz, serie, auswirkung, erfolg, konsequenz, nachwirkung, müllkippe, müllplatz, spezialfach, spezialität, debatte, differenz, diskussion, disput, fehde, handel, widerstreit, wortschatz, wortstreit, zwist, bekommen, geschehen, stehen, werden, zutragen, auftritt, niveau, note, staffel, studium, stufe, treppe, treppenstufe, tritt, system, kolonne, garstig, scheußlich, leine, saite, schnur, seil, spagat, strang, strick, tau, brausen, rauschen, sausen, geschick, schick, prädikat, titan, titel, überschrift, feist, fetten, schmierig, fruchtbar, abmachen, ausmachen, befestigen, begründen, bestimmen, ermitteln, festsetzen, fixieren, stabilisieren, aufstellen, platzieren, rangieren, stellen, absetzung, abstrich, abzug, antrag, folgerung, korollar, schluss, schlussfolgerung, vorschlag, getümmel, krawall, ekelhaft, eklig, saumäßig, widerlich, widerwärtig, widrig, fachbereich, fakultät, ausfall, ausgang, fazit, amt, anstellung, anwendung, arbeit, aufgabe, beruf, beschäftigung, beschlag, beschlagnahme, besetzung, dienst, einnahme, job, pfändung, gefummel, gewühl, stimmengewirr, biegen, biegung, kniff, krümmung, händel
Словник:
данська
Переклади:
barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, fold, fure, læg, rynke, frodig, rigelig, yppig, kynisk, departement, ministerium, hold, mandskab, patrulje, team, episode, begrænsning, grænse, kulen, plump, diger, fed, fedt, fedtstof, stor, tyk, bundt, gruppe, gruppering, klase, klynge, troppo, brøk, støj, affære, brus, bulder, dur, gny, kvalm, larm, rabalder, stør, stos, styr, indlysende, offentlig, synlig, kategori, forvaltning, kant, ledelse, linie, linje, mode, retning, streg, tendens, tilbøjelighed, vej, arbejderklasse, klasse, anordning, befaling, følge, orden, ordning, ordre, rang, sekvens, kontrovers, skænderi, strid, kontur, bindestreg, drag, grel, kamp, kiv, mundhuggeri, slag, slagsmål, tvist, blod, lineal, regel, strik, luksus, ingenting, intet, nul, garn, tråd, hale, kø, svans, afskyelig, ubehagelig, simpel, vulgær, dagsorden, protestere, grad, replik, effekt, fait, konsekvens, resultat, udfald, virkning, kilde, oprindelse, slægtsforskning, stamtavle, udspring, mængde, rykke, serie, eftervirkning, afdeling, debat, konflikt, krandel, blid, blive, ske, stå, etape, højde, karakter, niveau, stadsdel, steg, trappe, trin, metersystem, net, system, led, rad, række, fæl, line, reb, sejlgarn, snor, streng, tov, sus, bruse, risle, overskrift, titel, fedtet, lubben, frugtbar, befæste, bestemme, fastslå, ordne, stille, deduktion, forslag, fradrag, slutledning, slutning, slutsats, ståhej, stim, tumult, odiøs, skarve, fakultet, udgang, ydelse, arbejde, besættelse, beskæftigelse, beslag, embede, job, jobbe, opgave, alarm, legen, liv, kurve, klammeri
Словник:
іспанськи
Переклади:
abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, arruga, surco, abundante, exuberante, lozano, lujuriante, cínico, departamento, equipo, episodio, cachorro, desatento, villano, confín, frontera, límite, linde, raya, término, basto, grosero, incivil, abultado, espeso, gordo, gran, grande, graso, grueso, obeso, rollizo, tosco, voluminoso, agrupación, categoría, colectivo, conjunto, cuadrilla, facción, grupo, manojo, pandilla, pelotón, racimo, estruendo, jaleo, ruido, alboroto, broma, estrépito, gresca, herrería, descubierto, evidente, manifiesto, obvio, patente, clase, orden, administración, camino, curso, dirección, gestión, giro, orientación, rumbo, tendencia, especie, género, clasificar, sucesión, veterinario, controversia, disputa, contorno, derredor, guión, línea, rasgo, ratonera, trazo, agarrada, batalla, bronca, camorra, combate, discusión, lucha, pelea, pendencia, pleito, querella, revuelta, reyerta, rifa, riľa, riña, linaje, regla, lujoso, cero, higo, nada, hebra, hilo, rosca, cabellera, cola, rabo, abominable, asqueroso, horroroso, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, arreglo, mandato, zafio, protestar, reclamar, rango, réplica, consecuencia, efecto, éxito, resultado, secuela, suceso, abolengo, fuente, genealogía, nacimiento, origen, principio, ecuador, seguida, serie, consiguiente, resulta, basurero, especialidad, contestación, contienda, cuestión, debate, diferencia, litigación, litigio, polémica, hacerse, llegar, volverse, escalón, estribo, grada, grado, marco, nivel, nota, tasa, organización, sistema, fila, hila, hilera, ringlera, bramante, cordel, cordón, cuerda, soga, rumor, susurro, trapisonda, roncar, susurrar, donaire, elegancia, majo, cabecera, dictado, rótulo, título, tratamiento, craso, grasiento, manteca, pingüe, untuoso, fecundo, feraz, fértil, productivo, acordar, concertar, convenir, determinar, edificar, establecer, fijar, alinear, colocar, disponer, ordenar, poner, situar, conclusión, consecuente, deducción, moción, oferta, presentación, proposición, propuesta, algazara, bochinche, bullicio, clamor, jarana, jolgorio, detestable, fastidioso, repugnante, tedioso, vitando, facultad, salida, actividad, captura, destino, embargo, empleo, faena, menester, ocupación, preocupación, quehacer, tarea, trabajo, tumulto, zipizape, curva, dobladura, fuelle, pliegue
Словник:
французьки
Переклади:
brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, cannelure, rigole, sillon, abondant, exubérant, luxuriant, plantureux, touffu, cynique, rosse, département, service, équipe, équipement, épisode, agreste, rustre, barrière, danser, frontière, limite, impertinent, impur, malotru, traits, boulot, épais, fort, gras, gros, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, volumineux, botte, catégorie, classe, compagnie, condition, ensemble, groupe, heptade, intergroupe, ménestrandie, trio, troupe, bacchanal, boucan, bruit, fracas, rumeur, tapage, tumulte, déclaré, éclatant, esprit, évident, manifeste, ostensible, ouvert, patent, public, aplomb, chemin, codirection, destination, direction, ligne, part, sens, tendance, travers, caste, classer, classifier, sérier, trier, alternative, ordre, successibilité, succession, successivité, suite, controverse, contour, galbe, linéament, trait, coche, raie, tiret, attrapage, bagarre, bataille, chamaille, chamaillerie, démêlé, dispute, grabuge, mêlée, noise, prise, querelle, rixe, ascendance, banda, flottaison, hélice, machine-transfert, pointillé, programme, quenouille, règle, luxe, luxueux, rien, fil, filandre, filet, filoselle, chevelure, queue, abominable, exécrable, hideux, odieux, canaille, vulgaire, arrangement, ordonnance, paix, propreté, régime, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, protester, rouscailler, rouspéter, sauterelle, transmetteur, transporteur, grade, rang, repartie, réplique, performance, résultat, score, succès, filiation, généalogie, origine, équateur, série, conséquence, effet, dépotoir, voierie, voirie, partie, spécialité, affaire, conflit, contention, contestation, conteste, débat, différend, discussion, litige, logomachie, lutte, pointillerie, polémique, scission, devenir, redevenir, stagner, stationner, degré, échelon, gradin, lieutenance, marche, marchepied, niveau, note, période, stade, superlatif, taux, méthode, monocaméralisme, pénalité, protectionnisme, système, vocalisme, alignée, cycle, enchaînement, file, rangée, refile, ribambelle, tissu, atroce, détestable, corde, cordeau, cordelière, cordon, défilé, étendoir, ficelle, lien, cornement, friture, tintouin, bruire, frémir, susurrer, alignement, chic, disposition, formation, agrégé, en-tête, intitulé, pites, qualification, titre, adipeux, croustilleux, dodu, étoffé, graisse, graisseux, graveleux, gravelure, onctueux, potelé, rebondi, fécond, fertile, avérer, bâtir, combiner, déterminer, établir, fixer, ramener, repérer, stabiliser, aligner, disposer, dresser, grouper, jumeler, placer, prendre, ranger, situer, argument, conclusion, corollaire, déduction, motion, proposition, brouhaha, chahut, charivari, clameur, patapouf, raffut, vacarme, antipathique, dégoûtant, fadasse, haïssable, innommable, rébarbatif, repoussant, répugnant, district, division, faculté, refuser, section, aboutissement, ballottage, exécution, issue, résultante, besogne, business, embargo, emploi, emprise, mainmise, occupation, saisie, séquestration, séquestre, aubade, carillon, hałas, sabbat, tintamarre, fronce, pli, ride, castille, généreux
Словник:
італійськи
Переклади:
aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, crespa, grinza, ruga, scanalatura, solco, abbondante, folto, rigoglioso, cinico, compartimento, dipartimento, reparto, attrezzatura, compagine, corredo, equipaggiamento, squadra, episodio, confine, frontiera, limite, termine, sguaiato, villano, zotico, denso, fitto, forte, grasso, grosso, ingombrante, pingue, spesso, compagnia, crocchio, drappello, gruppo, insieme, scaglione, truppa, baccano, casino, rumore, chiasso, frastuono, scalpore, schiamazzo, tumulto, aperto, manifesto, ovvio, palese, patente, pubblico, categoria, ceto, cammino, direzione, guida, lenza, linea, riga, rigo, senso, tendenza, trend, classe, rango, classificare, comando, ordine, sequenza, successione, controversia, contorno, lineetta, trattino, tratto, alterco, baruffa, battaglia, bisticcio, combattimento, contesa, disputa, diverbio, lite, litigio, rissa, scontro, tenzone, massima, precetto, regola, righello, lusso, lussuoso, inezia, niente, nulla, filetto, filo, coda, fila, odioso, volgare, assetto, ordinanza, ordinazione, protestare, grado, schiera, replica, esito, punteggio, risultato, origine, provenienza, equatore, seria, serie, conseguenza, effetto, specialità, bega, dibattito, discussione, lotta, questione, vertenza, divenire, diventare, luogo, sorgere, stare, gradino, livello, scalino, sistema, collezione, filare, abominevole, cavo, corda, cordone, fune, spago, mormorare, sussurrare, chic, elegante, schieramento, intestazione, qualifica, titolo, grassoccio, paffuto, unto, untuoso, fertile, opimo, combinare, determinare, fissare, fondare, stabilire, allineare, collocare, disporre, mettersi, ordinare, schierare, sistemare, conclusione, deduzione, detrazione, illazione, mozione, proposta, baraonda, clamore, confusione, gazzarra, pandemonio, disgustoso, repellente, ributtante, ripugnante, schifoso, facoltà, sezione, impegno, impiego, occupazione, pignoramento, sequestro, uso, zuffa, piega
Словник:
норвезькому
Переклади:
barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, fåra, fure, renne, frodig, riklig, yppig, krass, kynisk, avdeling, departement, besetning, mannskap, trupp, utstyr, episode, grense, skille, hardhendt, knagglig, kulen, plump, diger, fet, tykk, bunt, flokk, gjeng, gruppe, sett, tropp, bråk, affære, brus, bulder, dur, gny, kvalm, larm, rabalder, sjau, skrall, spetakkel, ståk, stos, støy, styr, åpen, åpenbar, innlysende, offentlig, øyensynlig, synlig, kategori, forvaltning, kant, lei, linje, retning, riktning, samfunnsfag, studieretning, tendens, arbeiderklasse, klass, klasse, anordning, befaling, følge, orden, ordning, ordre, rekke, rekkefølge, sekvens, suksesjon, kontrovers, strid, kontur, silhuett, bindestrek, drag, strek, strekk, feide, græl, kamp, kiv, krangel, munnhoggeri, slag, slagsmål, trette, tvist, linjal, luksus, ingenting, intet, garn, tråd, hale, kø, rumpa, svans, avskyelig, fasansfull, gruvlig, motbydelig, ubehagelig, simpel, tarvlig, vulgær, dagsorden, ordentlighet, reda, motmæle, protestere, grad, rang, replikk, effekt, fasit, resultat, utfall, oppkomme, stamtavle, ekvator, serie, ettervirkning, konsekvens, virkning, spesialist, spesialitet, debatt, diskusjon, konflikt, oppgjør, polemikk, bli, stå, betyg, etappe, hakk, karakter, monn, stadsdel, steg, trappetrinn, trinn, metersystem, system, geledd, led, rad, snodd, fæl, line, reip, snor, streng, tau, sus, brusa, bruse, risle, susa, overskrift, tittel, feit, fett, fettaktig, fettet, lubben, fruktbar, nytta, bestemme, fastslå, ordna, stille, ansøkning, forslag, fradrag, slutledning, slutning, slutsats, kav, leven, lurveleven, ståhei, stim, tumult, ekkel, heslig, odiøs, skarve, stygg, ufyselig, fakultet, utgang, utslag, ytelse, arbeid, beskjeftigelse, beslag, erverv, jobb, sysla, sysselsetting, alarm, liv, bøyning, fold, rynka, rynke, klammeri
Словник:
російською
Переклади:
грубый, жестокий, борозда, бороздка, желобок, морщина, буен, буйный, обильный, циничен, цинический, циничный, департамент, отдел, группа, команда, эпизод, граница, предел, невоспитанный, большой, густой, крупный, объемистый, толстый, бедлам, гам, шум, гласный, заведомый, налицо, общественный, открытый, очевидный, явный, категория, разряд, направление, руководство, тенденция, управление, класс, сословие, классифицировать, очередность, очерёдность, очередь, порядок, последовательность, спор, контур, очертание, линия, удар, черта, черточка, чёрточка, бой, ссора, линейка, правило, происхождение, штрих, роскошный, ничто, нуль, нитка, нить, пряжа, хвост, гадкий, гадок, мерзкий, ненавистный, отвратительный, ужасный, пошловатый, уклад, протестировать, протестовать, конвейер, транспортер, транспортёр, звание, ранг, ряд, чин, возражение, копия, реплика, результат, зарождение, источник, начало, родословная, экватор, серия, воздействие, последствие, следствие, свалка, специальность, препирательство, распря, становить, стоять, балл, градус, подножка, степень, ступень, уровень, система, череда, шеренга, веревка, верёвка, вереница, канат, шнур, шуметь, франтовство, шик, заглавие, заголовок, название, титул, жирен, жирный, маслянистый, масляный, плодородный, урожайный, обусловливать, определять, уплотнять, устанавливать, выстраивать, вывод, вычитание, заключение, предложение, гадостный, отвратный, отталкивающий, противен, противный, отделение, способность, факультет, выход, исход, итог, дело, занятие, конфискация, работа, галдеж, галдёж, гвалт, морщинка
Словник:
шведському
Переклади:
brutal, fåra, frodig, överflödande, riklig, ymnig, yppig, cynisk, krass, departement, arbetslag, trupp, episod, episoder, burdus, sträv, gräns, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, diger, fet, grov, tjock, grupp, sett, affär, bråk, brus, dur, gny, larm, oljud, oväsen, rabalder, stoj, styr, kategori, håll, kant, retning, riktning, klass, klassificera, ordning, sekvens, stadga, kontrovers, kontur, siluett, drag, streck, gräl, kiv, strid, träta, tvist, linje, luxuös, ingenting, intet, tråd, hale, rumpa, stjärt, svans, avskyvärd, fasansfull, gruvlig, ohygglig, ryslig, simpel, tarvlig, vulgär, orden, ordentlighet, reda, protestera, grad, rang, bemötande, replik, effekt, resultat, ekvator, följd, serie, efterklang, konsekvens, påföljd, verkan, virkning, soptipp, bransch, specialitet, diskusjon, konflikt, bli, ske, stå, betyg, karakter, mån, stadsdel, steg, trion, system, kö, led, rad, rekke, snodd, fäll, oskön, snor, sus, brusa, susa, överskrift, rubrik, titel, fettaktig, flottig, lubben, fruktbar, nytta, bestämma, ordna, ansökning, förslag, framställning, motion, proposition, slutledning, slutsats, yrkande, kav, leven, stim, stöv, tumult, anskrämlig, enkel, frånstötande, otäck, stygg, värdelös, vidrig, avdelning, fakultet, facit, förge, rön, utfall, utslag, beslag, jobb, sysselsättning, syssla, alarm, liv, rynka, skrynkla, klammeri, bördig
Словник:
білоруськи
Переклади:
гаматны, грубы, баразна, разора, бурны, гвалтоўны, парывісты, хвост, чарга, цынічны, аддзел, раздзел, група, граніца, мяжа, рубеж, гоман, крык, шум, галас, адкрыты, катэгорыя, клас, класіфікаваць, паслядоўнасць, спрэчка, контур, лінія, рыса, сварка, багаты, раскошны, нiшто, нiтка, нітка, абліцоўваць, агідны, парадак, пратэставаць, канвеер, звычай, лад, ранг, чын, як, рэпліка, рэзультат, радаслоўная, серыя, вынік, следства, звалка, спецыяльнасць, стаяць, градус, прыступка, стопень, ступень, сістэма, рад, радок, шарэнга, вяроука, род, шнур, шнура, гаманіць, крычаць, загаловак, званне, тытул, сыты, тлусты, тоўсты, урадлівы, вызначаць, ставіць, устанаўліваць, узяць, адваротны, супрацьлеглы, занятак, маршчына
Словник:
естонською
Переклади:
kare, rohke, küüniline, ministeerium, osakond, meeskond, episood, piir, jämedakoeline, paks, rasvane, suur, kimp, rühm, müra, avatud, ilmne, kategooria, kalduvus, suund, klass, järjend, joon, kaklus, riid, tüli, võitlema, võitlus, niit, saba, jäljend, koopia, tagajärg, genealoogia, ekvaator, hulk, kraad, nöör, pealkiri, tuvastama, deduktsioon, ettepanek, ilge, amet, töö
Словник:
фінською
Переклади:
ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, kurttu, lovi, poimu, ryppy, vako, rehevä, runsas, takkuinen, kyynikko, lääni, osasto, joukkue, porukka, episodi, raja, kolea, iso, paksu, sakea, sankka, taaja, joukko, laatu, nippu, ryhmä, tukku, melu, aava, aukea, auki, aukinainen, avoin, avonainen, ilmeinen, julkinen, silminnähtävä, yleinen, kategoria, luokka, johto, johtokunta, ohjaus, suunta, taipumus, tendenssi, oppitunti, sääty, jaotella, lajitella, luokitella, luokittaa, järjestys, jono, sarja, väittely, ajatusviiva, juova, linja, raita, rivi, uurre, viiru, viiva, jupakka, käsirysy, kiista, kina, riita, taistelu, tora, sääntö, lanka, naru, rihma, häntä, pyrstö, hirveä, inhottava, kammottava, lahko, määräys, tilaus, veljeskunta, raaka, arvoasema, arvoaste, aste, seuraus, tulos, päiväntasaaja, jakso, teho, vaikutus, erikoisala, keskustelu, ristiriita, käydä, askelma, porras, taso, köysi, nauha, nuora, nyöri, hälinä, humahtaa, humista, kohista, muodostelma, otsake, otsikko, titteli, ihrainen, lihava, pullea, hedelmällinen, asettaa, kiinnittää, määrätä, määritellä, perustaa, sijoittaa, ehdotus, esitys, johtopäätös, loppulause, häly, huuto, melske, meteli, ällöttävä, iljettävä, tympeä, jaosto, ammatti, homma, käyttäminen, paikka, toimi, virka, mellakka
Словник:
грецьки
Переклади:
τραχύς, αυλάκι, άφθονος, κυνικός, εξοπλισμός, επεισόδιο, όριο, παραμεθόριος, αγενής, λίπος, χοντρός, συγκρότημα, θόρυβος, σαματάς, ανοικτός, κατεύθυνση, μόδα, ροπή, τάση, τάξη, αλληλουχία, διαδοχή, γραμμή, καβγάς, λογομαχία, μάχη, κανόνας, ουρά, διαμαρτύρομαι, αντίγραφο, αποτέλεσμα, έκβαση, ισημερινός, σειρά, συνέπεια, σπεσιαλιτέ, διαμάχη, γίνομαι, βαθμίδα, βαθμός, απεχθής, κορδόνι, σκοινί, χορδή, διάταξη, τίτλος, λιπαρός, φτιάχνω, ευθυγραμμίζω, τοποθετώ, πρόταση, συμπέρασμα, ντόρος, πάταγος, φασαρία, αντιπαθητικός, δουλειά, εργασία, ρυτίδα
Словник:
хорватському
Переклади:
grub, surov, bogat, obilan, granica, kraj, debeo, buka, javan, očevidan, otvoren, otvoreno, kategorija, razred, pravac, smjer, red, svađa, ništa, konac, nit, žica, rep, grozan, mrzak, vulgaran, rezultat, genealogija, ekvator, serija, skup, posljedica, rasprava, postati, stupanj, niz, uže, rodan, uspostaviti, bučiti, neprijatan, fakultet, sposobnost, posao, služba, zaposlenje
Словник:
угорською
Переклади:
állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, barázda, bozontos, főosztály, csapat, szerelvény, epizód, esemény, nyers, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, csoport, kör, köteg, lárma, zaj, evidens, kézzelfogható, nyilvános, óra, osztály, besorol, folytatás, sorozat, sorrend, szekvencia, kontúr, körvonal, ékezet, gondolatjel, vonal, vonalka, vonás, perpatvar, szóváltás, viszonylat, vonalzó, semmi, farok, galád, ronda, undok, faragatlan, otromba, vulgáris, rend, szállítószalag, rang, rendfokozat, válasz, eredmény, következmény, pontarány, teljesítmény, eredet, genealógia, egyenlítő, hatály, hatás, okozat, vita, vitatkozás, áll, állni, futja, fok, mérték, osztályzat, rendszer, láncolat, madzag, spárga, telefonzsinór, zsineg, zsinór, zúgás, elegancia, sikk, cím, elhízott, gömböc, háj, kenetes, zsíros, megállapítani, megszabni, beáll, beállít, felállítani, javaslat, következtetés, zenebona, csúnya, iszonyatos, rút, undorító, részleg, elfoglaltság, foglalkozás, munka, ricsaj
Словник:
литовською
Переклади:
apytikris, grubus, šiurkštus, raukšlė, gausus, departamentas, brigada, būrys, įgula, komanda, epizodas, riba, siena, didelis, riebus, storas, grupė, kekė, puokštė, triukšmas, akivaizdus, kategorija, kryptis, polinkis, tendencija, vadyba, klasė, seka, ginčas, polemika, brūkšnys, linija, kivirčas, kova, mūšis, skandalas, vaidas, liniuotė, norma, taisyklė, niekas, nulis, siūlas, uodega, ordinas, rangas, rūšis, tvarka, protestuoti, kopija, padarinys, pasekmė, poveikis, genealogija, ištaka, kilmė, pradžia, ekvatorius, pusiaujas, aibė, debatai, diskusija, konfliktas, prieštaravimas, tapti, laipsnis, laiptelis, lygis, lygmuo, pakopa, pažymys, eilė, raištis, virtinė, virvė, virvelė, pavadinimas, riebalai, skyrius, darbas, profesija, tarnyba, užduotis, posūkis
Словник:
португальськи
Переклади:
abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, calha, rego, sulco, surjo, abundante, copioso, exuberante, farto, cola, rabo, cínico, compartimento, departamento, negociado, secção, brigada, destacamento, equipe, equipo, grupo, lote, turma, episodio, lance, confins, fronteira, limite, raia, término, incidis, denso, espesso, gordo, grande, grasno, volumoso, colectivo, conjunto, barulho, estrépito, ruído, aberto, acusado, definido, evidente, explícito, extremado, inequívoco, manifesto, marcado, obvio, óbvio, ostensivas, patente, público, categoria, grado, administração, administrais, curso, direcção, directo, gerência, gestão, giro, sentido, tendência, classe, género, sucessiva, controvérsia, debate, disputa, polémica, contorno, figura, estria, faixa, fio, línea, linha, rasgo, risca, traço, agarrada, bronca, combate, discussão, luta, rifa, fécula, hiberna, preceito, regra, régua, tónica, aparatoso, esplendoroso, faltoso, magnífico, opíparo, ostentoso, régio, santuário, cero, nada, zero, filamento, rosca, revestir, cabeleira, cauda, abominável, asqueroso, horroroso, infernal, nefando, repugnante, repulsivo, rodo, trivial, urde, vulgar, agenda, arranjo, disposição, mandato, ordem, pedido, bordo, safio, protestar, reclamar, alambicar, fila, fileira, graduação, grau, posto, réplica, afeito, conclusão, conclusas, consequência, efeito, resulta, resultado, sequela, fonte, nascente, origem, principio, procedência, equador, série, classificar, impressão, especialidade, oficio, diferencia, litigio, pleito, alegar, tornar-se, degrau, escada, escalão, grada, marco, nível, pedalo, ranjo, sistema, carril, ringue, atadura, bramante, corda, cordel, laco, laço, sussurro, cabeçalho, epígrafe, nunciatura, rótulo, título, crasso, gordura, graxa, oleoso, seboso, untuoso, fecundo, fértil, frutífero, acordar, definir, designar, determinar, edificar, fixar, instaurar, instituir, arranjar, arrumar, colocar, ordenar, situar, dedicais, oferta, pedida, proposta, suserania, alvoroço, clamor, escândalo, evitando, fastidioso, odioso, tedioso, faculdade, porta, saída, seguida, captura, embargo, emprego, ocupação, ofício, tarefa, trabalho, bulha, tumulto, cala, curva, pieguice, vinco, reverta
Словник:
румунською
Переклади:
brutal, rid, abundent, echipament, limita, zgomot, direcţie, clasă, bătălie, ceartă, luptă, efect, rezultat
Словник:
польському
Переклади:
brutalny, bruzda, bujny, cylindrowy, cyniczny, departament, ekipa, epizod, gburowaty, granica, grubiański, gruby, grupa, harmider, hałas, jawny, kategoria, kierunek, klasa, klasyfikować, kolejność, kontrowersja, kontur, kreska, kłótnia, linia, luksusowy, nic, oblizać, ogon, ohydny, ordynarny, porządek, prostacki, protestować, przenośnik, przestroić, ranga, replika, rezultat, rodowód, równik, seria, sklasyfikować, skutek, śmietnisko, specjalność, spór, stać, stopień, system, szereg, szkaradny, sznur, szum, szumieć, szyk, tytuł, tłusty, urodzajny, ustalać, ustawiać, wniosek, wrzawa, wstrętny, wydział, wynik, zajęcie, zgiełk, zmarszczka, zwada, żyzny
Словник:
словацькою
Переклади:
drážka, cynický, oddelenie, epizóda, hrubý, skupina, hluk, smer, bar, nič, chvost, odporný, vulgárny, poriadok, dopravník, replika, rovník, spor, štát, stupeň, počet, opraviť, hádka
Словник:
болгарському
Переклади:
циник, отдел, снаряжение, епизод, граница, голям, група, шум, суматоха, отворен, отворено, категория, направление, тенденция, очертание, линия, сражение, правило, нищо, орден, последствие, резултат, следствие, генеалогия, екватор, диспут, спор, градус, стандарт, система, строй, титла, заключение, предложение, занимание, занятие, работа
Словник:
словенії
Переклади:
oddelek, ekipa, moštvo, javen, smer, red, vrstica, spor, nič, struna, ogaben
Словник:
албанською
Переклади:
skuadër, cak, kufi, grup, tufë, klasë, vijë, rregull, asgjë, fije, bisht, rend, gradë, rezultat, varg, veprim, specialitet, shkallë, rresht, spango, zhurmë, pjellor, shamatë, punë, rrudhë

Пов'язані слова

ряд тейлора, ряд фурье, ряд активності металів, ряд маклорена, ряд фур'є, ряд лорана, ряд лускаті, ряд оселедцеподібні, ряд черепахи, ряд окунеподібні