slovnyk-ua.com Безкоштовний онлайн мова словник.

Список трансляцій: різкий

Словник:
англійська
Переклади:
absolute, actual, cold-blooded, despotic, hardboiled, hard-boiled, hardhearted, hard-hearted, imperative, inconsiderate, irrespective, relentless, rigid, ruthless, severe, strict, tough, unqualified, unquestioning, unreserved, brutal, brute, brutish, crude, harsh, heavy-handed, rough, ruffian, savage, boisterous, disorderly, eventful, riotous, stormy, tempestuous, tumultuous, turbid, turbulent, wild, hoarse, husky, throaty, fine, fine-spun, flimsy, reedy, slender, slim, tenuous, thin, thinnest, wispy, prickle, spine, stubble, thorn, black, monk, sable, sooty, bouncing, bouncy, brisk, energetic, nervy, pithy, smart, snappy, vigorous, wholehearted, boorish, gruff, gruffly, rugged, surly, angriest, angry, irascible, irate, irritable, testy, wrathful, wroth, churlish, coarse, ill-bred, obscene, roughed, rude, uncivil, big, bulky, chunky, coarseness, fat, fubsy, great, gross, gutsy, heavy, roughen, stout, succulent, thick, thicker, bounce, fierce, forcible, gusty, hasty, heady, irresistible, keen, outrageous, passionate, plunge, rampant, savaged, sharp, steep, sudden, tearaway, truculent, vehement, violent, deep, deep-seated, intrinsic, penetrating, profound, sound, thoughtful, ignorant, intense, intensive, strong, barb, prong, quill, router, spike, spinelessly, brawny, burly, hale, lusty, robust, sturdy, virile, brogue, fast, firm, firmed, forte, hardy, hefty, nappy, potent, powerful, rank, rooted, solid, solid-state, stable, stalwart, stanch, stark, steadfast, steady, virtual, abrupt, emergency, glitch, sally, snap, spate, base, briefer, low, low-down, lowly, short, smallness, stunted, tubby, undersized, brusque, unceremonious, abusive, contumelious, injurious, insulting, scurrilous, aggressive, disrespectful, huffish, huffy, offensive, opprobrious, susceptible, atrocious, cruel, cruelty, ferocious, grim, sanguinary, tyrannous, crabbed, fractious, ill-natured, pettish, petulant, sassy, coarsened, ornery, raffish, vulgar, acrid, acute, edge, hackly, hard, horny, hot, incisive, inclement, keener, keenest, nippy, peppery, piercing, poignant, pointed, pungent, shrewd, shrill, strident, stringent, aperture, bore, cavity, foramen, gape, inlet, opening, orifice, perforation, slot, socket, vent, artless, austere, blunt, direct, easy, erect, forthright, frugal, homely, homespun, inartificial, plain, plumb, plump, recto, rustic, sheepish, simple, simpleminded, simple-minded, straight, straightforward, unaffected, unlearned, unsophisticated, upright, puncture, bitter, penetrable, perspicacious, pervasive, annoying, awkward, cross-grained, disagreeable, distasteful, grievous, irksome, nasty, noisome, obnoxious, painful, sad, sorry, uneasy, unpleasant, unsavoury, impulsive, athletic, beefy, forceful, healthy, hearty, high, sinewy, stiff, strongman, strong-willed, swingeing, wiry, arduous, bluff, cliff, hilly, precipitous, rapid, uphill, gentile, nice, subtle, chilly, raw, rigorous, stern, sternness, uncouth, jagged, abrasive, curt, incondite, ragged, difficult, formidable, intricate, knotty, adamant, adamantine, callous, hardcore, hard-core, landed, cliffy, craggy, borderline, border-line, boring, drilling, dull, wriggle, clammy, damp, dampen, dank, humid, moist, moisten, watery, wet
різкий
Словник:
чеська
Переклади:
absolutistický, absolutní, bezpodmínečný, kategorický, naprostý, nelítostný, nemilosrdný, neomezený, svrchovaný, úplný, bestiální, brutální, divoký, drastický, drsný, hrubý, kostrbatý, krutý, neurvalý, nezpracovaný, surový, trpký, bouřlivý, bujný, neklidný, prudký, rozbouřený, rušný, zuřivý, chraptivý, ochraptělý, hezký, hubený, jemně, jemný, konec, krásný, libový, malý, nepatrný, pěkný, povrchní, ryzí, slabý, štíhlý, tenký, ušlechtilý, útlý, bodlák, bodlina, osten, trn, čerň, černoch, černošský, černý, tmavý, energický, rázný, účinný, hrubiánský, neotesaný, venkovský, mrzutý, rozhněvaný, rozzlobený, drzý, neomalený, nezpůsobný, hustě, hustý, korpulentní, mastný, mocný, objemný, omezený, pevnost, pevný, silný, těžkopádný, tlustý, tučný, tupý, velký, zavalitý, bystrý, dravý, lítý, náruživý, násilnický, násilný, ostrý, příkrý, pronikavý, rychlý, špičatý, vášnivý, vehementní, vznětlivý, zanícený, živý, důkladný, hluboký, těžký, vážný, vnitřní, nevědomý, neznalý, intenzívní, usilovný, bodec, hrot, špice, špička, bujarý, hřmotný, podsaditý, statný, svěží, zdatný, zdravý, energicky, houževnatý, mohutný, neměnný, nezlomný, opojný, pevně, potentní, silně, solidní, tuhý, tvrdý, výkonný, kvapný, náhle, náhlý, nenadálý, neočekávaný, dolní, krátký, mrzký, nešlechetný, nízko, nízký, podlý, prostě, spodek, stručný, tichý, úpatí, vulgární, bryskní, hanlivý, nespravedlivý, poškozující, potupný, urážející, urážlivý, útočný, výbojný, barbar, barbarský, divý, hrozný, krvavý, nelidský, ohavný, příšerný, strašný, surovec, ukrutný, hádavý, svárlivý, lidový, obyčejný, všední, bodavý, břitkost, břitký, chtivý, dráždivý, hrotitý, jízlivý, kousavý, křehký, kyselý, nepříjemný, nevlídný, ostří, palčivý, pálivý, peprný, pichlavý, pikantní, přísný, probíjející, štípavý, štiplavý, strohý, uštěpačný, výrazný, zahrocený, díra, otevření, otvor, proražení, průlom, průsek, rozevření, ústí, vrt, zahájení, záliv, zátoka, nevychovaný, bezelstný, čestný, hladký, jednoduchý, kolmý, naivní, neohrabaný, otevřeně, otevřený, pravý, přímo, přímý, přirozený, prostý, rovně, rovnou, rovný, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, svislý, upřímný, vesnický, zpříma, propíchnutí, bystrozraký, důvtipný, ječivý, pronikající, zaječení, hnusný, namáhavý, nelibý, nemilý, obtěžující, obtížný, odporný, politováníhodný, protivný, tísnivý, trapný, srázný, strmý, konstantní, mužný, působivý, rozhodný, stálý, trvalý, velmi, značný, nesnadný, spádný, sráz, choulostivý, subtilní, krušný, natvrdo, nepoddajný, přesný, hrbolatý, nerovný, nevrlý, nelehký, perný, neohebný, neústupný, prudce, urputný, provrtat, vrtání, vrtat, vyvrtání, vyvrtat, mokrý, namočený, navlhlý, promoklý, rozředěný, vlhko, vlhký, vodnatý
Словник:
німецький
Переклади:
absolut, rücksichtslos, schonungslos, unbarmherzig, unbedingt, völlig, brutal, derb, gewalttätig, grob, rau, roh, rasend, stürmisch, ungestüm, wütend, heiser, dünn, dünnen, fein, mager, schön, spitz, zart, dorn, grat, rückgrat, stachel, schwarz, energisch, kräftig, nachdrücklich, straff, tatkräftig, ordinär, erzürnt, zornig, flegelhaft, gemein, dick, fett, fettig, gras, groß, speckig, stark, gewaltsam, grimmig, heftig, hitzig, rapid, scharf, ungestört, tickt, tief, unwissend, intensiv, stift, zacke, zink, fest, robust, rüstig, stramm, gehörig, gewaltig, haltbar, handfest, hart, kraftvoll, mächtig, massiv, solide, widerstandsfähig, wirksam, wirkungsvoll, abrupt, plötzlich, unvermittelt, klein, kurz, nieder, niedrig, brüsk, schroff, ungeniert, zudringlich, beleidigend, barbarisch, grausam, rabiat, scheußlich, unbändig, wild, unwirsch, rüde, akut, beißend, ernst, grell, heiß, herb, kreischend, reißend, schneidend, schrill, stechend, streng, durchbruch, einwurf, eröffnung, höhle, loch, mündung, öffnung, aufrecht, augenscheinlich, bäuerlich, direkt, einfach, einfältig, einleuchtend, gerade, geradewegs, klar, ländlich, offenbar, recht, schlicht, schlichten, simpel, unmittelbar, durchstechen, durchdringend, durchdringenden, eindringlich, scharfsichtig, arg, ärgerlich, barsch, lästig, mühsam, peinlich, unangenehm, unerfreulich, verdrießen, widerlich, widerwärtig, jäh, steil, gesund, hochgradig, stämmig, wuchtig, abschüssig, schnell, dezent, empfindlich, feinfühlig, heikel, spitzfindig, subtil, krass, schwer, schwierig, ungekocht, schartig, kratzig, spröd, spröde, anstrengend, diffizil, mühevoll, starr, unentwegt, zäh, bohren, bohrung, feucht, nass, nasskalt, wässerig
Словник:
данська
Переклади:
absolut, hensynsløs, ren, barsk, brutal, dyrisk, grov, løselig, rå, heftig, stormende, fin, mager, pen, skøn, slank, smal, smuk, sparsom, spinkel, spredt, tynd, vakker, rygrad, torn, sort, svart, energisk, handlekraftig, arg, irritabel, truende, vred, kulen, plump, diger, fed, fedt, fedtstof, stor, tyk, has, ivrig, kraftig, livlig, skarp, strid, voldsom, dyb, dyp, inder, suppetallerken, tung, intens, intensiv, tagge, tørne, fast, robust, sprak, fyldig, massiv, solid, stabil, stadig, stærk, abrupt, brysk, pludselig, tvær, gemen, kort, låg, lav, ussel, barbar, barbarisk, bidsk, bister, grusom, vild, simpel, vulgær, alvorlig, besk, pikant, ram, spids, stel, streng, åbning, hul, skar, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, lige, ordinær, primitiv, rak, rakt, rank, rat, ret, umiddelbar, punktere, punktering, kvas, bitter, penibel, pinlig, plagsom, smertelig, ubehagelig, blå, stejl, bastant, høj, stork, brint, hastig, hurtig, rask, stiv, stup, gild, subtil, ampler, hård, rigid, strikt, svær, vanskelig, vråen, knudret, ru, besværlig, bore, boring, fugtig, klam, sur, våd, vådt
Словник:
іспанськи
Переклади:
absoluto, completo, duro, incondicional, abrutado, áspero, bestial, bronco, brutal, bruto, desapacible, rudo, agitado, borrascoso, desaforado, rabioso, tempestuoso, ronco, aguado, bonito, delgado, delicado, escaso, escurrido, fino, flaco, leve, ralo, sutil, tenue, espina, púa, negro, oscuridad, activo, brioso, enérgico, resuelto, vigoroso, cachorro, desatento, villano, airado, basto, grosero, incivil, abultado, espeso, gordo, gran, grande, graso, grueso, obeso, rollizo, tosco, voluminoso, agudo, apasionado, arrebatado, brusco, furioso, impetuoso, impulsivo, torrencial, vehemente, violento, grave, hondo, intenso, íntimo, pesado, profundo, ignorante, intensivo, aguijón, pincho, rejo, fuerte, robusto, sólido, estable, firme, macho, macizo, poderoso, potente, pujante, repentino, súbito, urgente, bajo, pequeño, vil, insultante, ultrajante, cosquilloso, ofensivo, susceptible, acerbo, atroz, bárbaro, carnicero, cruel, desalmado, feroz, fiero, inhumano, sádico, sanguinario, chabacano, ordinario, trivial, vulgar, acre, afilado, austero, cargado, incisivo, inclemente, mordaz, penetrante, picante, puntiagudo, punzante, riguroso, severo, abertura, agujero, apertura, boca, boquete, cavidad, hoyo, hueco, orificio, ranura, zafio, claro, derecho, directamente, directo, evidente, franco, ingenuo, liso, llano, manifiesto, mero, recto, rústico, seguido, sencillo, simple, sincero, pinchazo, punción, desgarrador, lince, perspicaz, sagaz, agrio, antipático, desagradable, doloroso, lamentable, penoso, alto, fornido, tieso, abrupto, acantilado, arduo, despeñadizo, escarpado, pendiente, pino, rápido, bueno, crudo, difícil, estrecho, estricto, exigente, rígido, serio, bravo, escabroso, seco, espinoso, pantanoso, trabajoso, contundente, empedernido, perforación, húmedo, mojado
Словник:
французьки
Переклади:
absolu, impitoyable, pètesec, brusque, brut, brutal, grossier, matraqueur, rude, truculent, violent, frénétique, furieux, houleux, impétueux, mouvementé, orageux, tempétueux, tumultuaire, tumultueux, enroué, rauque, rêche, ronflant, beau, clairet, clairsemé, délié, effilé, fin, gracile, grêle, léger, maigre, menu, mince, ténu, épine, piquant, nègre, noir, énergique, mec, agreste, rustre, fâché, hargneux, impertinent, impur, malotru, traits, boulot, épais, fort, gras, gros, grossi, matériel, rabelaiserie, truffe, volumineux, adurent, aigu, ardent, carabiné, e, emporté, enragé, fulgurant, passionné, rapide, tortionnaire, véhément, vif, creux, grave, intime, profond, ignare, ignorant, intense, intensif, ost, aiguillon, ardillon, écharde, pointe, balèze, gaillard, robuste, verdelet, vigoureux, capiteux, consistant, corsé, costaud, ferme, puissant, solide, tenace, vineux, prompt, soudain, subit, urgent, bas, bref, petit, vil, argueux, blessant, injurieux, insultant, outrageant, outrageux, chatouilleux, offensant, offensif, susceptible, atroce, barbare, cruel, farouche, féroce, joncer, maupiteux, rigoureux, sanglant, acariâtre, canaille, rosse, vulgaire, accusé, acéré, acre, acrimonieux, affilé, aigre, âpre, austère, brûlant, cinglant, cuisant, dent, épicé, inclément, perçant, pointu, sévère, tranchant, aspirail, baie, barbacane, bonde, bondon, boulin, chatière, chaton, claire-voie, dégorgeoir, embrasure, gargouille, nable, orifice, ouverture, perce, percée, rassasier, regard, sabord, trou, trouée, tubulure, poissard, populacier, rustique, simpliste, travaux, debout, direct, directement, droguiste, droit, élémentaire, incomplexe, ingénu, simple, sobre, uni, ponction, clairvoyant, lancinant, mordant, pénétrable, pénétrant, perspicace, sagace, strident, subtil, amer, contrariant, coquillier, désagréable, désobligeant, désolant, difficultueux, ennuyant, fâcheux, fagot, gênant, incommode, malplaisant, onéreux, pénible, rébarbatif, regrettable, revêche, vexant, raide, constant, dru, héroïque, nerveux, stentor, valide, viril, volcanique, abrupt, accore, ardu, déclive, escarpé, pentu, alambiqué, délicat, éthéré, raffiné, acerbe, aristarque, cru, dur, écru, grège, rigide, strict, brèche-dent, édenté, bourru, cassant, fruste, hispide, malgracieux, raboteux, rugueux, climatérique, difficile, épineux, hérisson, malaisé, coriace, durable, intraitable, liais, rénitent, rocailleux, accidenté, burinage, forage, forer, perçage, sondage, térébration, halitueux, humide, moite, mouillé
Словник:
італійськи
Переклади:
assoluto, intero, spietato, aspro, brutale, bruto, duro, greggio, grezzo, grossolano, incivile, rozzo, rude, ruvido, furioso, tempestoso, rauco, roco, scabro, esile, fine, fino, leggero, lieve, magro, rado, scarno, scarso, sottile, tenue, aculeo, spina, spino, negro, nero, scuro, energico, vigoroso, vivace, seccato, sguaiato, villano, zotico, denso, fitto, forte, grasso, grosso, ingombrante, pingue, spesso, acerbo, acuto, appassionato, ardente, arrabbiato, brusco, dirotto, furibondo, impetuoso, passionale, precipitoso, prepotente, veemente, violento, vivo, fondo, grave, profondo, ignorante, intensivo, intenso, movimentato, punta, gagliardo, robusto, compatto, consistente, fermo, poderoso, possente, potente, rigoglioso, saldo, tenace, improvviso, repentino, subitaneo, basso, offensivo, atroce, barbarico, barbaro, bestiale, crudele, efferato, feroce, truce, volgare, acre, acuminato, affilato, aguzzo, appuntito, austero, pepato, piccante, pungente, rigido, rigoroso, severo, tagliente, abboccatura, apertura, asola, buca, buco, fessura, foro, orificio, sfogo, spiraglio, destro, direttamente, diretto, diritto, dritto, liscio, mero, netto, piano, retto, ritto, rusticano, rustico, semplice, lucido, perspicace, sagace, stridente, stridulo, deplorevole, disagevole, fastidioso, increscioso, molesto, penoso, sgraziato, spiacevole, erto, ripido, costante, valido, arduo, celere, rapida, rapido, scosceso, svelto, crudo, pesante, sodo, stretto, scabroso, difficile, faticoso, perforazione, trivellazione, bagnato, madido, umidiccio, umido
Словник:
норвезькому
Переклади:
absolutt, hensynsløs, ren, barsk, brutal, dyrisk, grov, rå, heftig, stormende, hås, hes, fin, flat, pen, skjønn, skrinn, slank, smal, spenslig, spinkel, tunn, tynn, vakker, nabbe, pigg, torn, sort, svart, energisk, handlekraftig, iherdig, arg, harmfull, irritabel, sint, vred, hardhendt, knagglig, kulen, plump, diger, fet, tykk, amper, has, ivrig, livlig, skarp, strid, vass, voldsom, djup, dyp, dypsindig, inder, sjelfull, suppetallerken, tung, uvitende, intens, intensiv, brodd, tagg, tørne, førlig, robust, sprek, sterk, fast, fyldig, hard, kraftig, massiv, mektig, solid, stabil, stadig, veldig, abrupt, brå, brysk, innstendig, inntrengende, nødsfall, plutselig, rask, tvær, gemen, kort, låg, lav, liten, ussel, barbarisk, bister, grusom, simpel, tarvlig, vulgær, akutt, alvorlig, besk, bitende, hvass, kvass, piffig, pikant, ram, rigorøs, skurva, spiss, stel, streng, åpning, gap, gløtt, glugge, hule, hull, skar, utløp, vik, bein, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, grei, jevn, lett, ordinær, primitiv, rak, rakt, rank, rat, rett, umiddelbar, prikk, punktere, punktering, gjennomtrengende, skarpsynt, bitter, lei, penibel, pinlig, plagsom, sorglig, tråkig, trist, ubehagelig, bastant, stø, stork, sunn, brant, bratt, hastig, snøgg, steil, stiv, stup, gild, ørfin, subtil, rigid, stri, strikt, vanskelig, vrien, knudret, ru, skrovlig, besværlig, kinkig, seg, seig, ulendt, bore, boring, fukt, fuktig, klam, sur, våt
Словник:
російською
Переклади:
безжалостный, суровый, грубый, жестокий, буйный, бурный, пробурен, хриплый, мелкий, прекрасный, тонкий, тонок, колючий, колючка, терние, шип, черен, чёрен, черный, чёрный, энергичен, энергичный, гневен, гневный, сердитый, невоспитанный, большой, густой, крупный, объемистый, толстый, насильственный, неистовый, острый, глубок, глубокий, глубокомыслен, глубокомысленный, невежественный, необразованный, интенсивен, интенсивный, сильный, острие, здоровый, крепкий, дюжий, крепок, могущественный, мощный, внезапен, внезапный, неожиданный, небольшой, невысокий, низкий, низкоросл, низкорослый, низмен, низменный, низок, дерзкий, отрывистый, бранный, оскорбительный, ругательный, обидный, обидчив, обидчивый, оскорбителен, варвар, дикий, зверский, изуверский, кровавый, свирепый, нелюбезный, пошловатый, горячий, крутой, лезвие, остер, остёр, остроконечный, проницательный, резкий, строгий, жерло, отверстие, открытие, проём, деревенский, несложный, очевидный, прост, простой, прямо, прямой, явный, ясный, прокол, проколы, испытующий, прозорлив, прозорливый, пронзителен, пронзительный, проницателен, досадный, затруднительный, мучительный, неприятный, неудобный, силен, быстрый, крут, обрывистый, нежный, утончен, утонченный, утончённый, необработанный, строг, сырой, зазубренный, щербатый, шероховатый, шершавый, затруднителен, труден, трудный, хлопотный, жесткий, жёсткий, жесток, жёсток, тверд, твёрд, твердый, твёрдый, бурение, верчение, скважина, влажен, влажный
Словник:
шведському
Переклади:
absolut, hänsynslös, ren, skoningslös, brutal, stormande, hås, hes, smäcker, smal, smärt, spenslig, tunn, nabbe, torn, svart, energisk, burdus, sträv, arg, harmfull, vred, hårdhänt, knagglig, kulen, ojämn, ouppfostrad, plump, rå, diger, fet, grov, tjock, amper, häftig, ivrig, livlig, skarp, skärva, spetsig, strid, våldsam, vass, djup, innerlig, själfull, tung, intensiv, pigg, tagg, törne, förlig, robust, befäst, fast, kraftig, rejäl, solid, stabil, stadig, stark, styrk, abrupt, akutsjukvård, brå, bråd, brysk, nödfall, överhängande, plötslig, tvär, låg, lav, grym, barsk, simpel, tarvlig, vulgär, akut, besk, bister, bitande, frän, piffig, pikant, rigorös, spliss, stel, gap, glött, gluggen, lucka, öppning, skar, avtrubba, brekke, direkt, enkel, ordinär, primitiv, rak, rakt, rank, rät, skarpsynt, beklaglig, bitter, ledsam, otrevlig, penibel, pinsam, sorglig, tråkig, bastant, brant, hastig, plötsligt, sluttande, stup, subtil, hård, obearbetad, rigid, sträng, strikt, svår, kärv, rum, skrovlig, besvärlig, kinkig, mödosam, svårt, vansklig, seg, fukt, fuktig, klam, sur
Словник:
білоруськи
Переклади:
суравы, суровы, гаматны, грубы, хрыплы, далікатны, лёгкi, тонкi, тонкі, гак, палец, шып, чорны, гнеўны, злосны, сярдзіты, бурлівы, бурны, глыбокi, глыбокі, неадукаваны, невуцкі, недасведчаны, некультурны, цёмны, это, інтэнсіўны, калючка, дужы, моцны, неспадзяваны, раптоўны, нiзкi, нізкі, панчоха, абразлівы, зняважлівы, бязлітасны, жорсткі, люты, страшэнны, востры, рэзкі, адтуліна, жарало, прамы, роўны, пракол, пранізлівы, праніклівы, прарэзлівы, непрыемны, прыкры, здаровы, мажны, абрывісты, круты, стромкі, строгі, сыры, вышчарблены, зазубраны, нацягнуты, непамяркоўны, няроўны, шурпаты, цяжкаваты, цяжкі, бурэнне, волкі, вохкі, мокры, мочаны
Словник:
естонською
Переклади:
absoluutne, kare, õhuke, peen, sale, oga, must, pimedus, vihane, jämedakoeline, paks, rasvane, suur, vägivaldne, sügav, tugev, äkiline, madal, julm, raevukas, auk, lihtne, otse, otsene, sirge, raske, vaevaline, kiire, range, jäik, niiske
Словник:
фінською
Переклади:
absoluuttinen, armoton, ehdoton, säälimätön, ankara, eläimellinen, jylhä, kova, petomainen, käheä, karkea, painuksissa, harva, hieno, hintelä, hoikka, ihana, kaunis, laiha, oka, piikki, musta, kiukkuinen, vihainen, kolea, iso, paksu, sakea, sankka, taaja, hillitön, kiihkeä, kiivas, raivoisa, terävä, tuikea, perusteellinen, syvä, oppimaton, intensiivinen, voimakas, roima, roteva, tanakka, vahva, karski, luja, mahtava, tukeva, väkevä, äkillinen, alava, alhainen, halpamainen, kurja, matala, herjaava, barbaari, julma, juro, kärttyinen, nyrpeä, hauras, kalsea, kärkevä, kimakka, kimeä, kireä, kirpeä, kolkko, kuuma, läpitunkeva, pureva, terä, tuima, alkajaiset, aukko, avaus, johdanto, kolo, kuoppa, lahti, läpi, reikä, raaka, mutkaton, pystyssä, suora, suoraan, välitön, tarkkanäköinen, ankea, epämiellyttävä, harmillinen, harmittava, ikävä, kiusallinen, hätäinen, jyrkkä, koski, nopea, työläs, vaikea, hienostunut, jalostamaton, jäykkä, rankka, karhea, tyly, hankala, isotöinen, kiperä, raskas, tukala, kaavamainen, kankea, kiinteä, sitkeä, nävertää, porata, kostea, märkä, nihkeä, vetinen
Словник:
грецьки
Переклади:
απόλυτος, άσπλαχνος, τραχύς, αίθριος, αραιός, ισχνός, λεπτός, φτωχός, αγκάθι, μαύρος, αγενής, λίπος, χοντρός, βίαιος, βαθύς, εντατικός, δυνατός, ισχυρός, σταθερός, ξαφνικός, χαμηλός, απότομος, υβριστικός, άγριος, βάρβαρος, αιχμηρός, αυστηρός, διαπεραστικός, καυτός, σοβαρός, στυφός, τρύπα, απλός, ευθύς, ίσιος, οξύς, δυσάρεστος, θλιβερός, γερός, έντονος, υγιής, σκληρός, ακατέργαστος, δύσκολος, άκαμπτος, βρεγμένος, υγρός
Словник:
угорською
Переклади:
abszolút, állatias, baromi, brutális, durva, goromba, mosatlan, háborgó, kavargó, rekedt, vékony, fekete, nyers, busa, kövér, nedvdús, vaskos, vastag, ádáz, erőszakos, hirtelen, mély, erős, nagyfokú, csípős, szilárd, szolid, váratlan, alacsony, alacsonyan, kis, bántó, sértő, kegyetlen, faragatlan, otromba, vulgáris, akut, éles, forró, hegyes, szigorú, lyuk, nyílás, direkt, egyenes, egyszerű, keresetlen, parasztos, szókimondó, bosszantó, kellemetlen, kényelmetlen, kínos, impulzív, meredek, sebes, finom, gyengéd, dísztelen, fáradságos, zord, csiszolatlan, érdes, rücskös, bajos, keserves, nehéz, kemény, rideg, nedves, nyirkos, vizes
Словник:
литовською
Переклади:
absoliutus, visiškas, apytikris, grubus, šiurkštus, lieknas, plonas, puikus, retas, skystas, smulkus, subtilus, juoda, juodas, piktas, didelis, riebus, storas, smarkus, smurtinis, gilus, žemas, galingas, grynas, stiprus, tvirtas, netikėtas, staigus, barbaras, barbariškas, laukinis, nirtulingas, nuožmus, žiaurus, griežtas, duobė, paprastas, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, kietas, greitas, sunkus, drėgnas, šlapias
Словник:
португальськи
Переклади:
absoluto, ajusto, austero, completo, duro, inclemente, severo, abrutalho, agreste, áspero, bárbaro, basto, bestial, bronco, brutal, bruto, cru, grosseiro, rampinha, rude, tosco, borrascoso, desaforado, impetuoso, tempestuoso, tumultuoso, ronco, aguado, belo, bonito, delgado, delicado, esquisito, fino, flanco, formoso, grácil, leve, magro, refinado, espinho, estrepe, pico, pua, escuridade, freto, negro, preto, animoso, eficiente, enérgico, vigoroso, compungido, incidis, denso, espesso, gordo, grande, grasno, volumoso, acre, agudo, aprisionado, arrebatado, brusco, fulo, raivoso, ríspido, violento, acerbo, entranhado, grave, penetrante, profundo, ignorante, iletrado, forte, intensivo, intenso, rejo, furte, rijo, robusto, sólido, consistente, constante, estabule, firme, gagás, poderoso, potente, pujante, improviso, inesperado, inopinado, repentino, súbito, baixo, cobarde, vil, apóstrofe, insultante, ofensivo, ultrajante, atroz, bravio, desalmado, feroz, furioso, inumano, selvagem, rodo, trivial, urde, vulgar, acalorado, adiado, afiado, afilado, cortante, incisivo, mordaz, perspicaz, picante, pontiagudo, pronunciado, rígido, rigoroso, sacudido, safio, abertura, boca, bocal, cala, cresta, fenda, fresta, ranhura, bordo, claro, directamente, directo, direito, evidente, franco, mero, recto, rústico, seguido, simples, sincero, singelo, astuto, clarividente, lúcido, sagaz, antipático, desagradável, doloroso, fastidioso, molesto, penoso, abrupto, íngreme, alto, demasiado, esperto, estrépito, membrudo, toro, torrente, vendaval, árduo, chocante, escarpado, rápido, veloz, arguto, estético, ténue, difícil, abrasivo, apurado, complicado, dificultoso, convencido, empedernido, hirto, brocar, furar, perdurar, perfurar, húmido, molhado
Словник:
румунською
Переклади:
absolut, brutal, pătrunzător, violent, brusc, jos, atroce, barbar, cruzime, acut, aspru, fierbinte, direct, drept, înţelept, abrupt, brut, dificil
Словник:
польському
Переклади:
bezwzględny, brutalny, burzliwy, chrapliwy, cienki, cierń, czarny, energiczny, gburowaty, gniewny, grubiański, gruby, gwałtowny, głęboki, ignorancki, intensywny, kolec, krzepki, mocny, nagły, niski, obcesowy, obelżywy, obraźliwy, okrutny, opryskliwy, ordynarny, ostry, otwór, prostacki, prosty, przekłucie, przenikliwy, przykry, raptowny, silny, stromy, subtelny, surowy, szczerbaty, szorstki, trudny, twardy, urwisty, wiercenie, wilgotny
Словник:
хорватському
Переклади:
grub, surov, mršav, tanak, trn, crn, energičan, debeo, bijesan, dubok, snažan, čvrst, jak, zdrav, hitan, mali, nizak, divlji, vulgaran, strog, zajedljiv, otvor, rupa, direktan, direktno, jednostavan, ravan, ravno, oštar, bolan, neprijatan, neugodan, težak, tvrd, fin, sirov, točan, vlažan
Словник:
словацькою
Переклади:
chrapľavý, tŕň, energický, hrubý, hlboký, špice, robustný, hanlivý, krutý, vulgárny, strmý, jemný, mokrý
Словник:
албанською
Переклади:
bukur, hollë, gjemb, zezak, fortë, vrimë
Словник:
болгарському
Переклади:
черен, голям, острие
Словник:
словенії
Переклади:
črn, močan, strm, surov, težek, moker

Пов'язані слова

різкий біль у попереку, різкий біль внизу живота, різкий біль в грудях, різкий запах сечі, різкий біль в голові, різкий запах поту, різкий біль під час статевого акту, різкий біль внизу живота зліва, різкий біль в коліні, різкий біль в лівому боці