slovnyk-ua.com Безкоштовний онлайн мова словник.

Список трансляцій: рівний

Словник:
англійська
Переклади:
candid, detached, disinterested, dispassionate, equitable, fair-minded, impartial, neutral, objective, unbiased, unprejudiced, clear, evident, patented, calm, even, flat, glib, glossy, oily, plain, sleek, slick, smooth, straight, polish, stroke, abundantly, brightly, clearly, distinctly, glare, light, lightly, professedly, serenely, transparently, bare, beaming, blond, blonde, bright, brilliant, clean-cut, explicit, fair, hell, intelligible, lucid, luculent, pale, perspicuous, self-explanatory, serene, unequivocal, vivid, apparent, bald, flagrant, forthright, manifest, open, overt, patent, plump, public, sheer, transparent, unclassified, alike, equal, equipollent, uniform, categorical, emphatic, drab, grind, humdrum, monotonous, repetitive, boredom, boring, dry, dull, insipid, jejune, ponderous, prosy, stodgy, stuffy, tedious, tiresome, uninspired, uninspiring, uninteresting, wearisome, cut-and-dried, obvious, unmistakable, cheerful, good-humoured, jocund, jocundity, jolly, sunny, sunshiny, artless, austere, blunt, direct, easy, erect, frugal, homely, homespun, inartificial, plumb, recto, rustic, sheepish, simple, simpleminded, simple-minded, straightforward, unaffected, unlearned, unsophisticated, upright, flatbed, planar, plane, plat, two-dimensional, flatland, collateral, parallel, equable, steady, evened, level, moiety, peer, peered, same, tantamount, coy, humble, humbler, lowly, modest, orderly, retiring, sparer, unassertive, unassuming, unobtrusive, unostentatious, unpretentious, advisable, conscionable, judicial, just, righteous, rightful, bluff, bona-fide, clean, devout, downright, frank, franked, free-spoken, genuine, guileless, heartfelt, heart-felt, heartiest, heart-to-heart, hearty, honest, ingenuous, man-to-man, natural, openhearted, open-hearted, outright, outspoken, round, sincere, unreserved, array, line, range, rank, row, string, succession, adamant, adamantine, callous, firm, hard, hardboiled, hard-boiled, hardcore, hard-core, landed, rigid, stiff, strong, tough, candour, earnestness, honesty, integrity, rectitude, ahead, directly, franking, point-blank, right, slap, squarely, align, atone, compensate, equalize, flatten, redress, straighten, accustomed, customary, habitual, mere, ordinary, usual, wonted
рівний
Словник:
чеська
Переклади:
nestranný, neutrál, neutrální, nezainteresovaný, nezištný, nezúčastněný, spravedlivý, evidentní, očividný, patrný, samozřejmý, zjevný, zřejmý, hladký, jednoduchý, jemný, lahodný, mělký, naleštěný, plochý, rovný, tichý, uhlazený, hladit, leštit, naleštit, pilovat, uhladit, urovnat, vybrousit, vyleštit, vypilovat, zjemnit, jasně, světlo, světlý, zřetelně, bledý, blondýn, bystrý, čirý, čistý, explicitní, jasno, jasný, jednoznačný, klidný, plavý, průhledný, průsvitný, průzračný, skvělý, srozumitelný, světlovlasý, veselý, výslovný, zřetelný, nápadný, nechráněný, nepokrytý, neskrývaný, obecenstvo, obecní, otevřený, prohlášení, publikum, upřímný, veřejnost, veřejný, volný, jednotný, rovnoměrný, stejnokroj, stejnoměrný, stejný, uniforma, uniformní, vyrovnaný, jednotvárný, monotónní, bezvýrazný, nudný, otravný, protivný, rozvláčný, zdánlivý, pěkný, radostný, bezelstný, čestný, kolmý, naivní, neohrabaný, otevřeně, pravý, přímo, přímý, přirozený, prostý, rovně, rovnou, rustikální, selský, skromný, střídmý, střízlivý, svislý, venkovský, vesnický, zpříma, plán, plocha, rovina, rovinný, nížina, pláň, obdobný, rovnoběžný, shodný, souběžný, pravidelný, souměrný, sudý, cudný, decentní, nesmělý, nízký, opatrný, ostýchavý, plachý, pokorný, slušný, stydlivý, zdrženlivý, přesný, správný, zrovna, kruh, kruhový, kulatý, naturální, nelíčený, nevinný, okrouhlý, opravdový, počestný, poctivý, přírodní, skutečný, učiněný, vrozený, fronta, místo, následování, okruh, pásmo, pořadí, posloupnost, postavení, řada, řádek, řetěz, sada, sled, stupeň, třída, drsný, energicky, energický, houževnatý, hrubý, krušný, krutý, mocný, natvrdo, neohebný, nepoddajný, nepříjemný, neústupný, nezlomný, pevně, pevnost, pevný, přísný, prudce, silně, silný, těžký, tuhý, tvrdý, urputný, čestnost, počestnost, poctivost, přímost, spravedlnost, správnost, upřímnost, nárok, právo, zdravý, kompenzovat, nahradit, nivelizovat, rovnat, srovnat, vyřídit, vyrovnat, vyrovnávat, zarovnat, zarovnávat, běžný, normální, obvyklý, obyčejný, pouhý, zvyklý
Словник:
німецький
Переклади:
neutral, objektiv, unbefahrbar, unbefangen, unorganisch, unparteiisch, augenscheinlich, ersichtlich, offenbar, eben, flach, glatt, mild, platt, reibungslos, schlicht, glätten, polieren, streicheln, deutlich, hell, klar, licht, aufklären, blond, eindeutig, einleuchtend, heiter, helllicht, mondhell, sinnfällig, übersichtlich, verständlich, eklatant, geöffnet, offen, offenkundig, offensichtlich, egal, gleich, gleichartig, kategorisch, eintönig, monoton, nüchtern, öde, ermüdend, lang, langweilig, reizlos, trocken, ausgesprochen, bar, scheinbar, schlagend, selbstverständlich, sichtbar, froh, fröhlich, lustig, sonnig, ungetrübt, vergnügt, aufrecht, bäuerlich, direkt, einfach, einfältig, gerade, geradewegs, ländlich, recht, schlichten, simpel, unmittelbar, abgeschmackt, planen, ebene, parallel, gleichförmig, gleichmäßig, ausgeglichen, gleichen, anspruchslos, bescheiden, demütig, genügsam, keusch, klein, knapp, schüchtern, genau, gerecht, arglos, aufrichtig, echt, ehrlich, ernstlich, fein, freimütig, gediegen, kreisförmig, kreisrund, lauter, naiv, offenherzig, redlich, rein, ringförmig, rund, unverhohlen, wahrhaft, abfolge, folge, kette, kolonne, reihe, serie, zeile, hart, schwer, schwierig, starr, unentwegt, widerstandsfähig, zäh, ehrlichkeit, geradheit, rechtschaffenheit, redlichkeit, förmlich, geradeaus, geradezu, schier, ausgleichen, ebnen, entschädigen, kompensieren, gemein, gewohnheitsmäßig, gewöhnlich, normal, ordentlich, ordinär, üblich
Словник:
данська
Переклади:
retfærdig, uhildet, upartisk, flad, flydte, glat, har, jævn, let, rak, klar, lys, netto, ren, tydelig, belysning, blank, bleg, blond, distinkt, genial, gren, gusten, oplagt, soleklar, indlysende, offentlig, synlig, ens, lige, uniform, kategorisk, ensformig, monoton, kedelig, trættende, selvfølgelig, glad, lystig, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, ordinær, primitiv, rakt, rank, rat, ret, simpel, tvær, umiddelbar, plan, slette, parallel, parallelle, regelmæssig, stadig, fluat, link, beskeden, låg, ringe, billig, fair, just, nøjagtig, nøjagtigt, præcis, real, rimelig, ægte, ærlig, frimodig, inder, inderlig, naturlig, rund, følge, kø, led, rad, række, rang, serie, besværlig, fast, hård, massiv, rigid, stærk, stel, stiv, streng, svær, vanskelig, ærlighed, straks, planere, almindelig, banal, gemen, sædvanlig, vanlig
Словник:
іспанськи
Переклади:
desinteresado, ecuánime, imparcial, imparcialidad, neutral, neutro, evidente, obvio, escurridizo, igual, liso, llano, plano, suave, terso, alisar, limar, pulimentar, claridad, claro, expresamente, brillante, comprensible, definido, distinto, expreso, inequívoco, inteligible, lámpara, lúcido, luz, patente, raso, redondo, rubio, sereno, vivo, descubierto, manifiesto, mismo, uniforme, categórico, monótono, aburrido, cansado, empalagoso, fastidioso, gris, insípido, insulso, majada, pesado, tedioso, aparente, indudable, llamativo, palpable, alegre, apacible, jovial, austero, derecho, directamente, directo, franco, ingenuo, mero, recto, rústico, seguido, sencillo, simple, sincero, vulgar, chato, piano, campaña, llana, llanura, pampa, plana, planicie, paralelo, parejo, par, semejante, comedido, frugal, honesto, humilde, modesto, módico, pequeño, púdico, tímido, ajustado, entero, equitativo, justo, abierto, campechano, cándido, honrado, real, veraz, verdadero, fila, hila, hilera, ringlera, serie, contundente, difícil, duro, empedernido, fuerte, rígido, riguroso, rudo, tieso, decoro, honestidad, honradez, integridad, probidad, rectitud, alinear, allanar, aplanar, compensar, explanar, igualar, nivelar, recompensar, común, corriente, habitual, normal, ordinario, usual
Словник:
французьки
Переклади:
désintéressé, imparti, impartial, juste, neutre, évident, doux, lisse, plain, plat, poli, satin, uni, aligner, astiquer, calandrer, limer, lisser, planer, polir, poncer, raboter, clair, clairement, formellement, intelligiblement, lucidement, nettement, apparent, blond, compréhensible, distinct, éclatant, explicite, extralucide, gai, intelligible, lampant, limpide, lucide, lumière, net, pâle, serein, toile, déclaré, esprit, manifeste, ostensible, ouvert, patent, public, égal, identique, uniforme, catégorique, monotone, traînant, assommant, barbe, canulant, dormitif, embêtant, endormant, ennuyant, ennuyeux, fastidieux, filandreux, sciant, soporifique, tannant, tuant, connu, horloge, palpable, saillant, beau, joyeux, debout, direct, directement, droguiste, droit, élémentaire, grossi, incomplexe, ingénu, rustique, simple, sobre, travaux, abrasé, aplati, piat, plan, ras, truffe, plaine, parallèle, parallèlement, régulier, symétrique, pair, pareil, chaste, décent, effacé, frugal, humble, modeste, modique, pudique, sage, timide, équitable, candidate, candide, franc, honnête, naïf, naturel, partie, rond, sincère, vrai, alignée, cycle, enchaînement, file, queue, rang, rangée, refile, ribambelle, série, suite, tissu, amer, âpre, coriace, dur, durable, ferme, fort, intraitable, liais, raide, rénitent, rigide, rocailleux, rude, sévère, bonne, droiture, honnêteté, honorabilité, justice, loyauté, probité, rectitude, simplicité, crûment, acquitter, affleurer, aplanir, balancer, compenser, égaliser, enligner, niveler, régaler, unir, courant, habituel, monnaie, normal, ordinaire, poirée, usuel
Словник:
італійськи
Переклади:
equanime, giusto, imparziale, neutrale, neutro, evidente, macroscopico, ovvio, palese, liscio, netto, piano, piatto, levigare, lisciare, chiaro, sereno, apparente, biondo, brillante, distinto, esplicito, espresso, inequivocabile, luce, lucido, lume, nitido, pallido, scialbo, terso, aperto, manifesto, patente, pubblico, divisa, pari, uguale, uniforme, categorico, monotono, noioso, tedioso, conclamato, allegro, festoso, giocondo, gioioso, lieto, destro, direttamente, diretto, diritto, dritto, mero, retto, ritto, rusticano, rustico, semplice, pianura, parallela, parallelo, equo, modesto, modico, pudico, timido, umile, candido, franco, genuino, greggio, ingenuo, naturale, onesto, pulito, rotondo, schietto, sincero, vero, collezione, fila, filare, grado, ordine, rango, riga, schiera, duro, erto, fermo, forte, pesante, rigido, sodo, dirittura, integrità, onestà, allineare, appianare, compensare, limare, livellare, schierare, spianare, abituale, comune, consueto, consuetudinario, normale, ordinario, solito, usuale
Словник:
норвезькому
Переклади:
nøytral, opartisk, rettferdig, saklig, uhildet, upartisk, åpenbar, flat, flyte, glatt, har, jevn, rak, sælt, slett, stryke, klar, lys, netto, ren, tydelig, blank, blek, blond, distinkt, genial, gjennomsiktig, grei, gusten, opplagt, snillrik, soleklar, solklar, åpen, innlysende, offentlig, øyensynlig, synlig, ens, jevngod, lik, uniform, kategorisk, ensformig, monoton, kjedelig, kjedsommelig, lei, tråkig, avgjord, selvfølgelig, synbarlig, glad, lystig, bein, brakke, direkte, enfoldig, enkel, enkelt, lett, ordinær, primitiv, rakt, rank, rat, rett, simpel, tarvlig, tvær, umiddelbar, plan, platt, slette, flate, parallell, æven, jamn, stadig, make, nettopp, beskjeden, blyg, låg, nøysom, ringa, ringe, sjenert, just, real, ærlig, åpenhjertig, åpenlys, ekte, frimodig, inder, inderlig, likefrem, oppriktig, sirkelrund, følge, geledd, kø, led, rad, rang, rekke, serie, snodd, besværlig, fast, hard, massiv, rigid, seg, seig, stel, sterk, stiv, streng, vanskelig, vrien, ærlighet, rettighet, planere, alminnelig, banal, gemen, sedvanlig, vanlig
Словник:
російською
Переклади:
беспристрастен, беспристрастный, нейтральный, нелицеприятен, нелицеприятный, очевидный, явный, ясный, гладкий, гладок, плоский, ровный, выглаживать, поглаживать, прозрачный, белокурый, блестящий, блондин, вразумительный, живой, отчетлив, отчетливый, отчётливый, рус, русый, светел, светлый, светозарный, удобопонятный, яркий, ясен, гласный, заведомый, налицо, общественный, открытый, одинаков, одинаковый, равный, категоричен, категорический, категоричный, монотонен, монотонный, надоедливый, нудный, сверлильный, скучен, скучный, очевиден, бодрый, жизнерадостен, жизнерадостный, погожий, деревенский, несложный, прост, простой, прямо, прямой, плоскостной, равнина, параллелен, параллельный, единообразный, равномерен, равномерный, равен, ровен, застенчивый, незначительный, ничтожный, скромен, скромный, правый, справедлив, справедливый, бесхитростный, искренен, искренний, круглый, настоящий, откровенен, откровенный, чистосердечен, чистосердечный, ряд, череда, шеренга, жесткий, жёсткий, жесток, жёсток, тверд, твёрд, твердый, твёрдый, неподкупность, учтивость, честность, напрямик, толстенько, возмещать, выравнивать, ровнять, обыкновенный, обычный
Словник:
шведському
Переклади:
opartisk, glatt, har, jevne, rak, slät, avjämna, jämna, släta, netto, ren, tydlig, åskådlig, blank, blond, distinkt, fattlig, genial, greig, klar, ljus, ljuslagd, lys, lysande, redig, sken, snillrik, solklar, ens, likadan, kategorisk, entonig, monoton, långtråkig, ledsam, tråkig, avgjord, självfallen, självklar, synbarlig, uppenbar, avtrubba, brekke, direkt, enkel, ordinär, primitiv, rakt, rank, rät, simpel, tarvlig, tvär, flack, flat, jämn, plan, platt, slätt, parallell, även, stadig, jämlik, lik, likställd, make, anspråkslös, beskeden, blygsam, låg, oansenlig, ringa, just, rättvis, real, ärlig, frimodig, uppriktig, kö, led, rad, rekke, serie, snodd, besvärlig, fast, hård, rigid, seg, stel, svår, svårt, kompensera, banal, vanlig
Словник:
білоруськи
Переклади:
бесстаронні, непрадузяты, справядлівы, відавочны, яўны, блюдо, гладкі, гладзіць, прасаваць, ясни, відны, прасветлены, светлы, адкрыты, аднолькавы, катэгарычны, аднастайны, манатонны, маркотны, нудны, сумны, прамы, роўны, плоскасны, плоскі, раўніна, паралельны, раўнамерны, мерны, просты, скромны, сціплы, круглы, чыстасардэчны, шчыры, рад, радок, шарэнга, сумленнасць, проста, роўна, аплачваць, варочаць, выраўноўваць, вяртаць, замяняць, кампенсаваць, пакрываць, звычайны
Словник:
естонською
Переклади:
erapooletu, neutraalne, ilmne, lame, arusaadav, selge, valgus, avatud, igav, lihtne, otse, otsene, sirge, alandlik, õiglane, frank, siiras, tõeline, jäik, range, ausus, tavaline
Словник:
фінською
Переклади:
puolueeton, ilmeinen, silminnähtävä, hengetön, laakea, lattea, liukas, sileä, tasainen, kiillottaa, silittää, tasoittaa, havainnollinen, helakka, heleä, kirkas, läpinäkyvä, loistava, selkeä, selvä, tyyni, vaalea, valo, aava, aukea, auki, aukinainen, avoin, avonainen, julkinen, yleinen, sama, vertainen, yhtäläinen, ehdoton, kategorinen, yksitoikkoinen, ikävä, ikävystyttävä, näennäinen, hauska, iloinen, mutkaton, pystyssä, suora, suoraan, välitön, lakea, tasanko, vastine, sotilaspuku, univormu, yhtenäinen, parillinen, alamainen, häveliäs, nöyrä, ujo, vaatimaton, kohtuullinen, oikeudenmukainen, vanhurskas, aito, erä, rehellinen, rehti, tosi, jono, rivi, jäykkä, kaavamainen, kalsea, kankea, kiinteä, kova, rankka, sitkeä, tuima, vahva, vaikea, rehellisyys, normaali, tavallinen
Словник:
грецьки
Переклади:
αμερόληπτος, ουδέτερος, επίπεδος, λείος, γυαλίζω, στιλβώνω, σαφώς, ατάραχος, γαλήνιος, ξανθός, σαφής, ανοικτός, ίσος, μονότονος, ανιαρός, εμφανής, εύθυμος, απλός, ευθύς, ίσιος, επίπεδο, κάμπος, πεδιάδα, παράλληλος, στολή, μετριόφρων, ντροπαλός, δίκαιος, ενάρετος, ηθικολόγος, ηθικός, γνήσιος, στρογγυλός, τίμιος, σειρά, άκαμπτος, αυστηρός, σκληρός, ευθυγραμμίζω, ισοπεδώνω
Словник:
хорватському
Переклади:
neutralan, objektivan, očevidan, jasan, razumljiv, svijetao, javan, otvoren, otvoreno, jednoličan, radostan, veseo, direktan, direktno, jednostavan, ravan, ravno, nizina, paralelan, isti, čedan, skroman, pravedan, istinit, pošten, niz, red, strog, poravnati, običan, redovan, uobičajen
Словник:
угорською
Переклади:
elfogulatlan, közömbös, objektív, önzetlen, pártatlan, tárgyilagos, evidens, kézzelfogható, csiszolt, sík, sima, simaság, löket, világosan, nyilvános, egyforma, megegyezik, ugyanolyan, unalmas, untató, derült, derűs, direkt, egyenes, egyszerű, keresetlen, parasztos, szókimondó, lapos, alföld, lapály, síkság, párhuzamos, egyenletes, egyenlő, páros, igénytelen, szemérmes, szerény, igazságos, mesterkéletlen, nyíltszívű, őszinte, láncolat, fáradságos, kemény, keserves, nehéz, rideg, becsületesség, feddhetetlenség, egyenesen, kiegyenlíteni, mindennapi, rendes
Словник:
литовською
Переклади:
neutralus, aiškus, horizontalus, lygus, plokščias, sklandus, švelnus, lempa, neabejotinas, suprantamas, šviesa, akivaizdus, vienodas, nuobodus, linksmas, paprastas, tiesiogiai, tiesioginis, tiesus, lyguma, lygiagretus, uniforma, lyginis, teisingas, apskritas, apvalus, tikras, eilė, kietas, sunkus, tvirtas
Словник:
португальськи
Переклади:
equitativo, imparcial, neutral, neutro, axiomático, evidente, inequívoco, manifesto, marcado, obvio, óbvio, ostensivas, patente, transparente, chato, fino, igual, liso, raso, suave, alisar, limar, polir, acusado, clarividente, claro, luzente, brilhante, calmo, definido, distinto, explícito, loiro, louro, lúcido, luz, rublo, sereno, vivo, aberto, extremado, público, uniforme, categórico, rotundo, monótono, aborrecido, aguerrido, cansado, enfadonho, gris, insípido, pesado, tedioso, aparente, alegre, ausente, festivo, jovial, austero, directamente, directo, direito, franco, mero, recto, rústico, seguido, simples, sincero, singelo, plano, planta, plana, planície, paralelo, farda, fardamento, arejo, equivalente, homólogo, par, parecido, semelhante, similar, discreto, humilde, ignoto, modesto, módico, parco, pequeno, recatado, tímido, ajustado, apenas, exactamente, justo, legítimo, cândido, honesto, honrado, real, redondo, sentido, veraz, carril, cauda, fila, fileira, grupo, hiberna, linha, ringue, série, consistente, constante, convencido, difícil, duro, empedernido, firme, hirto, rígido, rijo, decoro, honestidade, honradez, integridade, desfecho, aplanar, compensar, igualar, nivelar, recompensar, comum, habitual, ordinário, usual, vulgar
Словник:
словацькою
Переклади:
nestranný, hladký, kategorický, veselý, paralelný, rovný, počet, poctivosť
Словник:
польському
Переклади:
bezstronny, ewidentny, gładki, gładzić, jasno, jasny, jawny, jednakowy, kategoryczny, monotonny, nudny, oczywisty, pogodny, prosty, płaski, równina, równoległy, równomierny, równy, skromny, sprawiedliwy, szczery, szereg, twardy, uczciwość, wprost, wyrównywać, zwyczajny
Словник:
болгарському
Переклади:
ясно, блондин, отворен, отворено, равнина, строй
Словник:
румунською
Переклади:
clar, blond, limpede, direct, drept, câmpie, cinstit, aspru
Словник:
албанською
Переклади:
dritë, fushë, rresht
Словник:
словенії
Переклади:
jasen, svetel, javen, dolgočasen, ravnina, uniforma, raven, odprt, odprto, okrogel

Пов'язані слова

рівний рівному, рівний доступ до якісної освіти в україні, рівний рівному тренінг, рівний рівному програма, рівний трикутник, рівний доступ до якісної освіти, рівний залитий сонцем степ одразу принишк, рівний (стрункий) фразеологізм, рівний рівному скачать, рівний рівному тренінги