slovnyk-ua.com

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: порушити

Словник: англійська порушити
Переклади: averseness, aversion, distaste, confound, demolish, derange, destroy, raze, ruffle, storm, surge, blemish, blunder, bug, defect, deviation, erratum, error, fallacy, fault, flaw, glaring, glitch, misapprehension, mistake, stumble, vandalize, devastate, rip, tear, creep, palpable, quake, quaver, shake, shiver, shudder, thrill, tremble, trembler, vibrate, contingency, eventuality, happenstance, rape, ravish, violate, assort, categorize, classify, group, sort, educate, instruct, study, train, contest, controvert, dispute, impugn, query, question, ability, capability, customizability, function, likelihood, opportunity, possibility, potential, potentiality, prospect, scope, capacity, chance, breach, contravene, encroach, harm, impinge, infringe, transgress, trespass, agitate, alarm, annoy, bother, discomfort, disquietude, distract, disturb, faze, harass, haunt, infest, intrude, perturb, trouble, worry, abuse, affront, huff, injure, insult, offence, offend, outrage, pique, resent, resentfully, abomination, disgust, execration, loathing, uncork, alteration, alternation, brand, change, conjugation, decline, softball, strain, variation, variety, abhorrence, dislike, disrelish, repugnance, lapse, abate, allay, attenuate, cripple, debilitate, dilute, emasculate, enervate, enfeeble, eviscerate, extenuate, impair, relax, remit, sap, sicken, slake, unnerve, vitiate, weaken, aperture, bore, cavity, foramen, gape, inlet, opening, orifice, perforation, slot, socket, vent, break, breathing-space, dash, hyphen, intermission, pause, rest, stroke, burst, chap, crack, crevasse, crevice, fissure, fracture, interstice, leak, rift, rupture, split, aggravate, deteriorate, exacerbate, prejudice, worsen, belittle, decrease, depreciate, derogate, detract, dwarf, miniaturize, minify, minimize, reduce, understate, miscarriage, slip, slip-up, belie, contradict, deny, penetrate, wade, conversion, permutation, transformation, transition, cessation, discontinuance, discontinuity, gap, halftime, half-time, hiatus, interact, interlude, interruption, interval, letup, let-up, outage, playtime, recess, recreation, respire, stop, stopover, suspense, timeout, abort, amuse, cease, discontinue, disrupt, intercept, interpose, interrupt, punctuate, quit, reprieve, suspend, terminate, balk, embarrass, hamper, handicap, heckle, hinder, impede, obstruct, prevent, acclimate, acclimatize, accustom, adjust, inure, depredate, desolate, harrow, ravage, waste, wrack, loose, loosen, slacken, unclasp, unfasten, unloose, lacerate, recreate, slat, pluck, twitch, condemn, convict, contaminate, earth, world, flounder, jerk, lint, lug, mangle, pull, tug, yank, educe, learn, school, taught, teach, undeceive, deplete, damage, cognizance, communication, dispatch, gong, intelligence, knowledge, message, news, newscast, note, notice, poop, word, abhor, abominate, antipathy, detestation, loathe, reluctance, repulsion, revulsion, tedium, affect, move, shrug, stir, touch, interfere, unsettle, altering, amend, amendment, changeover, change-over, correction, diversion, modification, realignment, relay, reversal, revision, shift, switch, turn, variance, decrement, diminish, dwindle, ease, prune, subside, underplay, wane
порушити на англійська »
Словник: чеська
Переклади: averze, nechuť, odpor, bořit, bourat, demolovat, hubit, ničit, pokazit, rozrušit, vyhladit, zbořit, zničit, chyba, defekt, kaz, mýlka, nedopatření, nedostatek, odbočení, odchylka, odklon, omyl, poklesek, porucha, úchylka, vada, vina, závada, pustošit, zpustošit, párat, potrhat, rozpárat, roztrhat, roztrhnout, rvát, servat, škubat, tahat, trhat, vyrvat, kmitat, vibrovat, eventualita, možnost, porušit, znásilnit, znesvětit, zneuctít, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, vybrat, cvičit, instruovat, pěstovat, poučit, školit, vychovat, vychovávat, vycvičit, vyškolit, vyučovat, vzdělat, vzdělávat, napadnout, otázka, popírat, upírat, naděje, příležitost, šance, výhled, porušovat, poškodit, překročit, přestoupit, alarmovat, dotírat, dráždit, lekat, mučit, narušovat, obtěžovat, pobouřit, polekat, rušit, soužit, sužovat, trápit, trýznit, vyrušit, zlobit, znepokojit, znepokojovat, nadávat, pohanět, potupit, týrat, urážet, urazit, hnus, ohavnost, ošklivost, odzátkovat, časování, kolísání, konjugace, odrůda, přeměna, proměna, rozmanitost, různost, střídání, varieta, výkyv, výměna, vystřídání, změna, nelibost, nedorozumění, přehmat, kazit, mírnit, ochablý, oslabit, oslabovat, tlumit, vyčerpat, vysílit, zeslabit, zkazit, zmenšit, zmenšovat, zmírnit, zmírňovat, zrušit, zženštit, díra, otevření, otvor, proražení, průlom, průsek, rozevření, ústí, vrt, zahájení, záliv, zátoka, klid, oddech, odmlka, odpočinek, pauza, pomlčka, pomlka, přestávka, lom, praskat, prasklina, prasknutí, přetrhnout, přetržení, pukat, puklina, puknout, rozsedlina, rozštěp, roztržení, štěrbina, trhlina, trhlinka, zlomení, zlomenina, přitížit, roztrpčit, zhoršit, zhoršovat, ztížit, odmlouvat, popřít, upřít, vyvracet, zamítnout, zapírat, zapřít, konverze, obměna, obrácení, obrat, přechod, přepočet, přetvoření, transformace, doraz, interval, mezera, meziaktí, mezidobí, mezihra, odklad, osvěžení, prázdniny, přerušení, přerušování, rekreace, stanice, volno, vypnutí, zábava, zastavení, zastávka, lámat, odložit, přelomit, přerazit, přerušit, přerušovat, prolomit, prorazit, protrhnout, rozbít, rozlámat, rozlomit, rozrazit, zlámat, zlomit, brzdit, mást, narušit, otravovat, plašit, překážet, překazit, spoutat, ucpat, vadit, vyrušovat, zabránit, zabraňovat, zamezit, zatarasit, navyknout, otužit, zvyknout, drancovat, vydrancovat, vyplenit, ochabnout, povolit, rozvázat, uvolnit, drásat, odvrátit, pobavit, rozdrásat, rozptýlit, rozsápat, natrhat, očesat, oškubat, škubnout, utrhat, utrhnout, vytrhávat, odsoudit, odsuzovat, infikovat, kontaminovat, nakazit, zamořit, znečistit, hlína, lidé, lidstvo, půda, společnost, svět, vesmír, zem, zemina, cloumat, trhnout, vléci, vytáhnout, vytahovat, hloubat, pochytit, slyšet, studie, studium, studovat, studovna, učení, učit, uvažovat, vyučit, zkoumat, zvědět, napravit, odkysličovat, omezit, podmanit, podrobit, redukovat, snížit, zkrátit, zredukovat, ztenčit, pošramotit, informace, novinka, oznámení, poselství, sdělení, spojení, zpráva, zvěst, antipatie, neslučitelnost, odpuzování, bouřit, diskutovat, dojímat, dojmout, dotknutí, hnout, hýbat, klávesa, lomcovat, míchat, pobuřovat, pohnout, postihnout, předstírat, působit, rozčilit, rozechvět, rozechvívat, třást, třepat, uchvátit, vzrušit, zachvátit, zamíchat, zapůsobit, zasáhnout, zmítat, měnění, modifikace, objížďka, poškození, pozměnění, přehození, přelom, převrácení, směna, úprava, zlom, zvrat, odečítat, polevit, potlačit, snižovat, stlačit, ubýt, ubývat
порушити на чеська »
Словник: німецький
Переклади: abneigung, antipathie, aversion, ekel, widerwille, abbrechen, abreißen, einbrechen, vernichten, zerstören, defekt, fehler, irrtum, lücke, mangel, manko, schnitzer, täuschung, demolieren, verwüsten, reißen, zerreißen, beben, schlottern, vibrieren, zittern, eventualität, möglichkeit, vergewaltigen, verletzen, klassifizieren, ordnen, sortieren, ausbilden, beibringen, bilden, erziehen, instruieren, lehren, schulen, trainieren, unterrichten, anfechten, bestreiten, fragen, unterschlagen, vermögen, stand, stören, beängstigen, beunruhigen, quälen, beleidigen, beschimpfen, kranken, gräuel, entkorken, abänderung, abart, abwandlung, abwechslung, änderung, veränderung, wandel, wechsel, zucht, abgeneigtheit, abscheu, widerwärtigkeit, abschwächen, entkräften, schwächen, durchbruch, einwurf, eröffnung, höhle, loch, mündung, öffnung, pause, rest, ruhe, ruhepause, unterbrechung, aufbruch, bersten, bruch, explosion, kluft, riss, spalte, sprung, erbittern, verschlechtern, verschlimmern, verkleinern, vermindern, versehen, dementieren, leugnen, widersprechen, permutation, übergang, umwandlung, verwandlung, wandlung, absatz, einstellung, erholungspause, halt, intervall, rast, stillstand, stockung, störung, zwischenraum, zwischenwand, zwischenzeit, absetzen, aussetzen, brechen, durchbrachen, einhalten, einstellen, stoppen, unterbrachen, unterbrechen, zerbrechen, behändem, behindern, belästigen, dazwischenkommen, hindern, verhindern, anfreunden, angewöhnen, gewöhnen, auflockern, befreien, freilassen, lockern, aufbrechen, aufreißen, zerfetzen, zerstreuen, pflücken, zerren, verurteilen, verderben, vergällen, verseuchen, erde, kosmos, universum, welt, weltall, ziehen, zupfen, lernen, studieren, mindern, reduzieren, schmälern, verringern, beschädigen, anruf, anzeige, auskunft, botschaft, kenntnis, kommunikation, kunde, mitteilung, nachricht, notiz, bewegen, packen, rühren, anzutun, ablösung, abweichung, schicht, umleitung, umschwung, wandbekleidung, wende, wendung, ermäßigen, schwinden
порушити на німецький »
Словник: данська
Переклади: antipati, aversion, ubehag, ødelægge, blunder, bommert, brist, defekt, fejl, fejltagelse, mangel, skyld, tabe, riva, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, eventualitet, danne, instruere, kultivere, lære, opdrage, uddanne, undervise, forespørgsel, spørgsmål, råd, potens, alarm, bekymre, forurolige, grue, larm, plage, uro, fornærme, forulempe, såre, skælde, afsky, afart, forandring, ombytte, skift, modvilje, væmmelse, åbning, hul, skar, afbrydelse, hvile, pause, ro, briste, brud, eksplosion, karl, revne, spalte, sprængning, misgreb, benægte, dementere, negere, forvandling, metamorfose, frikvarter, interval, rast, rekreation, standsning, stans, stoppested, brække, distrahere, forebygge, forhindre, forrykke, forstyrre, hefte, hindre, frigive, løsne, rive, pille, plukke, dømme, fordømme, idømme, jord, jorden, land, univers, verden, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trække, trekke, studere, studie, undervisa, beskadige, beretning, besked, bud, budskab, kommunikation, meddelelse, melding, underretning, ulyst, påvirke, lempelse, ombyte, omslag, skifte, tørn, veksling, dale, mindske, minke
порушити на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: asco, aversión, repugnancia, arruinar, demoler, derribar, derrocar, derruir, derrumbar, destruir, encrespar, fermentar, hervir, culpa, defecto, deficiencia, desacierto, desperfecto, equivocación, error, fallo, falta, yerro, destrozar, desolar, devastar, berrear, desgarrar, despedazar, rasgar, romper, calofriarse, palpitar, temblar, tiritar, vibrar, eventualidad, posibilidad, violar, clasificar, educar, enseñar, entrenar, formar, formarse, instruir, cuestionar, demanda, impugnar, pregunta, potencia, recurso, facilidad, decentar, infringir, perturbar, transgredir, alarmar, alterarse, apurarse, conturbar, desasosegar, incomodar, inquietar, turbar, afrentar, agraviar, ajar, denostar, escandalizar, estropear, injuriar, insultar, ofender, ofenderse, picarse, arrancar, aborrecimiento, náusea, náuseas, tirria, descorchar, destapar, alteración, cambio, flexión, modificación, variación, variante, variedad, vicisitud, abominación, desgana, disgusto, fastidio, hastío, horror, malquerencia, renuencia, repulsión, tedio, amortiguar, atenuar, cansar, debilitar, desfallecer, embotar, enervar, enflaquecer, extenuar, postrar, abertura, agujero, apertura, boca, boquete, cavidad, hoyo, hueco, orificio, ranura, descanso, intermedio, intervalo, pausa, recreación, recreo, reposo, suspiro, fisura, fractura, grieta, hendidura, quiebra, raja, rasgadura, rotura, ruptura, agravar, agravarse, desmejorar, deteriorar, empeorar, exacerbar, achicar, amenguar, empequeñecer, menoscabar, contradecir, desdecir, desmentir, negar, conversión, metamorfosis, transformación, transición, huelga, intermisión, interrupción, parada, tregua, cortar, descontinuar, interrumpir, quebrar, suspender, contrariar, disturbar, embarazar, embargar, empachar, estorbar, impedir, jorobar, molestar, obstar, obstruir, rallar, trastornar, acostumbrar, familiarizar, habituar, talar, aflojar, desapretar, desasir, relajar, soltar, zafar, distraer, condenar, mundo, tierra, trabajador, universo, arrastrar, deshilar, tirar, adiestrar, amaestrar, aprender, estudiar, aminorar, disminuir, damnificar, dañar, daño, mutilar, comunicación, información, mensaje, noticia, novedad, nueva, recado, antipatía, afectar, agitar, conmover, conmoverse, emocionar, enternecer, mover, moverse, remover, interferir, alternación, alternancia, desviación, muda, mudanza, mutación, recambio, reforma, acortar, apocar, bajar, ceñir, cercenar, decrecer, disminuirse, encoger, menguar, mermar, moderar, reducir, reducirse
порушити на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: aversion, débâtir, déconcentrer, démaçonner, démanteler, démolir, détruire, dévaster, ruiner, bévue, coulpe, erreur, faute, gaffe, lapsus, pataquès, raser, ravager, arracher, déchirer, démailler, frémir, lacérer, bondir, chevroter, flageoler, frissonner, grelotter, palpiter, panteler, trembler, trembloter, trépider, tressaillir, tressauter, vibrer, éventualité, possibilité, violer, classer, classifier, sérier, trier, cultiver, éduquer, élever, former, instruire, spécialiser, contester, chance, plausibilité, intellectuelles, perfectibilité, déroger, enfreindre, entamer, léser, toucher, transgresser, alarmer, angoisser, chiffonner, harceler, infester, inquiéter, molester, perturber, préoccuper, tracasser, insulter, offenser, outrager, vexer, détacher, égrapper, trinquer, abomination, dégoût, détestation, exécration, horreur, nausée, répugnance, déboucher, désembouteiller, capron, changement, clairette, conjugaison, déclination, inflexion, littéraires, lunaison, variation, variété, déplaisance, répulsion, défaut, méprise, affadir, affaiblir, affaisser, alanguir, amollir, amortir, atténuer, aveulir, courbaturer, débiliter, émousser, énerver, étioler, flétrir, infirmer, neutraliser, ramollir, aspirail, baie, barbacane, bonde, bondon, boulin, chatière, chaton, claire-voie, dégorgeoir, embrasure, gargouille, nable, orifice, ouverture, perce, percée, rassasier, regard, sabord, trou, trouée, tubulure, entracte, entre-temps, pause, récréation, repos, brisure, crevaison, crevasse, crever, crique, déchirure, éclatement, fêlure, fissure, fracture, gerçure, rupture, tapure, aggraver, empirer, exaspérer, ramoindrir, mécompte, quiproquo, contredire, démentir, nier, avatar, conversion, métabolisme, métamorphose, transformation, transition, transmutation, arrêt, cesse, coupure, décesse, intermission, intermittence, interruption, intersession, intervalle, lactose, lacune, mi-temps, relâche, répit, entrecouper, hacher, interrompre, suspendre, contrarier, déranger, embarrasser, empêcher, entraver, gêner, handicaper, importuner, incommoder, tarabuster, acclimater, accoutumer, aguerrir, habituer, raccoutumer, désoler, saccager, vendanger, arçonner, débander, décrisper, dessangler, desserrer, érailler, lâcher, larguer, relâcher, désennuyer, divertir, sauter, tirailler, cueillir, élancer, condamner, contaminer, catholicité, monde, pègre, terre, univers, brouter, houspiller, mâcher, sabouler, saccader, tirer, tourmenter, apprendre, enseigne, enseigner, étude, étudier, mémoriser, rapprendre, régenter, amenuiser, amoindrir, diminuer, réduire, rogner, abîmer, avarier, détériorer, endommager, gâter, bruit, communication, information, message, nouvelle, rancard, renseignement, vent, antipathie, misanthropie, phobie, affecter, agiter, apitoyer, attendrir, émotionner, émouvoir, empoigner, impressionner, remuer, touche, troubler, violenter, altération, alternance, change, commutation, décomposition, déviation, interversion, métagramme, modification, mutation, pirouette, relève, renversement, revirement, volte, attiédir, comprimer, rabaisse, rapetisser, restreindre, retrancher
порушити на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: allergia, antipatia, avversione, agitarsi, annientare, buttare, demolire, diroccare, radere, rovinare, sconvolgere, travolgere, colpa, difetto, errore, fallo, granchio, sbaglio, devastare, dilaniare, lacerare, rompere, squarciare, stracciare, strappare, straziare, fremere, rabbrividire, tremare, vibrare, evenienza, eventualità, stuprare, violare, violentare, classificare, addestrare, allevare, ammaestrare, educare, formare, istruire, contestare, domanda, impugnare, quesito, questione, richiesta, fortuna, occorrenza, possibile, possibilità, probabilità, infrangere, trasgredire, angosciare, inquietare, molestare, turbare, insultare, offendere, oltraggiare, abominio, disgusto, nausea, orrore, schifo, stappare, cambiamento, mutamento, variante, variazione, varietà, repulsione, svista, affievolire, annacquare, attenuare, debilitare, fiaccare, indebolire, infiacchire, abboccatura, apertura, asola, buca, buco, fessura, foro, orificio, sfogo, spiraglio, intervallo, pausa, quiete, riposo, sosta, crepa, crepaccio, crepare, crepatura, fenditura, frattura, rottura, scoppiare, scoppio, spaccatura, squarcio, strappo, aggravare, aggravarsi, alterare, complicare, peggiorare, sminuire, contraddire, negare, conversione, trasformazione, alt, arresto, fermata, fermo, gap, intermezzo, interruzione, lacuna, requie, ricreazione, frammezzare, interrompere, sospendere, disturbare, frastornare, imbarazzare, impedire, importunare, incomodare, infastidire, ostacolare, perturbare, abituare, abituarsi, assuefare, avvezzare, desolare, saccheggiare, allentare, lasciare, rilasciare, rilassare, distrarre, condannare, gente, mondo, terra, universo, apprendere, imparare, indagine, insegnare, ricerca, studiare, studio, diminuire, ridurre, rimpicciolire, scemare, danneggiare, ledere, comunicazione, messaggio, notizia, ribrezzo, ripugnanza, affettare, commuovere, emozionare, mescolare, tocco, alterazione, avvicendamento, cambio, capovolgimento, commutazione, modifica, modificazione, sostituzione, turno, vicenda
порушити на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: antipati, ødelegge, avvikelse, blunder, bommert, fadese, feil, mangel, misgrep, misstag, mistak, skyld, tabbe, villfarelse, riva, darra, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, skake, skjelve, eventualitet, krenke, voldta, danne, instruere, kultivere, oppdra, utbilda, utdanne, forespørsel, græl, spørsmål, mulighet, råd, utsikt, potens, overtre, alarm, bekymre, bråk, bry, forurolige, grue, larm, ora, plage, uleilige, uro, fornærme, forulempe, såre, avsky, avsmak, avart, bøyning, deklinasjon, forandring, konjugasjon, ombytte, skift, variasjon, motvilje, avmatta, åpning, gap, gløtt, glugge, hule, hull, skar, utløp, vik, avbrytelse, pause, brist, brudd, grabb, karl, kille, revne, spalte, sprekk, sprika, forverre, forminske, minska, nedbringa, fell, benekte, dementere, negere, nekte, gjennomtrenge, endring, forvandling, konversjon, metamorfose, modifikasjon, avbrott, frikvarter, intervall, mellomrom, oppholt, rast, stans, staura, stopp, stoppested, avbryte, bryte, distrahere, forebygge, forhindre, forrykke, forstyrre, hefte, hemme, hindra, hindre, mota, sjenere, venne, avfolke, herje, ødslig, løsne, slak, slapp, rive, roa, pille, døma, dømme, fordømme, idømme, verden, dra, draga, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trekke, læra, lære, studere, studie, undervisa, undervise, veilede, beskadige, beskjed, bud, budskap, etterretning, informasjon, kommunikasjon, melding, nyhet, nytt, underretning, ulyst, bevege, påvirke, avløsning, lempelse, ombyte, omslag, skifte, tørn, utskifting, veksling, avkorta, avta, dale, minke, minske, svinne
порушити на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: антипатия, отвращение, истреблять, разрушать, заблуждение, изъян, недостаток, отклонение, ошибка, пятно, опустошать, разорять, драть, отрывать, рвать, вздрагивать, дрожать, знобить, трепетать, возможность, изнасиловать, насиловать, классифицировать, воспитывать, обучать, оспаривать, перспектива, нарушать, беспокоить, тревожить, обижать, оскорблять, обрывать, брезгливость, омерзение, откупоривать, раскупоривать, изменение, перемена, разновидность, оплошность, легчать, ослаблять, удручать, жерло, отверстие, открытие, проём, отдых, пауза, перерыв, взрыв, трещина, раздражать, ухудшать, умалять, уменьшать, отрицать, противоречить, прорывать, разрывать, переход, преобразование, остановка, прекращение, углубление, перебивать, перерывать, прекращать, прерывать, прореживать, докучать, мешать, препятствовать, приучать, расслаблять, наказать, обречь, осудить, осуждать, приговорить, денатурировать, портить, вселенная, земля, мир, дергать, дёргать, дрыгать, терзать, тянуть, выучить, изучать, исследовать, преподавать, учить, повреждать, весточка, весть, известие, извещение, сведение, сообщение, неохота, взбивать, волновать, двигать, умилять, смена, приуменьшать
порушити на російською »
Словник: шведському
Переклади: aversion, blunder, bock, fel, groda, mangel, misstag, tabbe, villfarelse, riva, bäva, dallra, darra, rysa, rysning, skälva, splittra, eventualitet, klassificera, utbilda, gräl, träta, möjlighet, förmåga, potens, alarm, alarmera, anfäkta, ängsla, bråk, larm, oroa, förolämpa, avsky, avsmak, avart, deklination, förändring, omväxling, skift, variation, växla, motvilja, avmatta, gap, glött, gluggen, lucka, öppning, skar, tankstreck, brädd, grabb, karl, kille, rämna, spricka, minska, nedbringa, bevekte, omändring, avbrott, frikvarter, intervall, mellanakt, paus, rast, störa, uppehåll, bry, distrahera, hämma, hindra, mota, vänja, herre, ödslig, slak, slapp, lösriva, roa, slita, döma, värld, draga, ryck, rycka, ryckning, sarga, lära, studera, undervisa, bud, budskap, meddelande, nyhet, underrättelse, uppgift, ovilja, våldta, ändring, avlösning, modifikation, ombyte, omslag, skifte, törn, avkorta, avtagande, reducera, sjunka
порушити на шведському »
Словник: болгарському
Переклади: отвращение, грешка, отклонение, изменение, разнообразие, антракт, осъждам, вселена, земя, мир, обучавам, известие, комуникация, съобщение, антипатия, неохота
порушити на болгарському »
Словник: естонською
Переклади: vastumeelsus, eksitus, puudus, viga, judisema, harima, küsimus, väljavaade, jälestus, vihkamine, auk, pragu, halvenema, muutmine, katkestamine, vahetund, katkestama, murdma, maa, maailm, õpetama, õppima, kommunikatsioon, teade, antipaatia
порушити на естонською »
Словник: фінською
Переклади: inho, kammo, hävittää, purkaa, raiskata, epäkohta, erehdys, erhe, hairahdus, haitta, kommellus, puute, virhe, kiskoa, raadella, repäistä, repiä, hytistä, tutista, vapista, värähdellä, värjöttää, vavista, jaotella, lajitella, luokitella, luokittaa, kasvattaa, koulia, kouluttaa, opettaa, valistaa, asia, eittää, kysymys, mahdollisuus, kajota, hälyttää, hätyyttää, kiusata, vaivata, herjata, loukata, iljetys, kiroaminen, erilaisuus, moninaisuus, vaihto, heikentää, lieventää, alkajaiset, aukko, avaus, johdanto, kolo, kuoppa, lahti, läpi, reikä, lepo, tauko, väliaika, haljeta, halkeama, katkeama, murtuma, rako, särö, huonontaa, huonontua, pahentaa, pahentua, kieltää, kiistää, muunnos, muutos, muuttuminen, katko, loma, pysähdys, väli, katkaista, keskeyttää, lakata, lopettaa, murtaa, taittaa, ehkäistä, estää, häiritä, haitata, torjua, hellittää, höllentää, irrottaa, viihdyttää, noukkia, tuomita, saastuttaa, kansa, maa, maailma, multa, raahata, vetää, lukea, opiskella, oppia, alentaa, pienentää, supistaa, pilata, vahingoittaa, vaurioittaa, vioittaa, ilmoitus, sanoma, tiedotus, uutinen, viesti, hämmentää, liikuttaa, käänne, korjaus, poikkeaminen, vaihtelu, helpottua, kulua
порушити на фінською »
Словник: угорською
Переклади: irtózás, rombolni, botlás, eltévelyedés, hiba, mulasztás, programhiba, tévedés, könny, szakítani, tépni, didereg, remegni, reszket, megsérteni, repce, besorol, képezni, oktat, taníttatni, lehetőség, megsért, aggódik, nyugtalanítani, szorong, megbántani, megsértődik, igeragozás, változat, variáció, undor, utálat, lyuk, nyílás, tízperc, elszakadás, repedés, szakítás, átalakulás, átmenet, átváltozás, átváltoztatás, hangköz, intervallum, pauza, szórakozás, szünet, félbeszakítani, zavarni, hozzászokni, föld, világ, tanulás, értesítés, hír, híradás, ismeret, újság, üzenet, antipátia, ellenérzés, ellenszenv, vonakodás, megmozdítani, elront, megerőszakolni, átirányítás, helycsere, műszak, pénzváltás, váltakozás, változás, változtatás, csökkenés, csökkent, csökkenteni, kisebbíteni
порушити на угорською »
Словник: португальськи
Переклади: apreensiva, asco, arruinar, corroer, demolir, desmoronar, destruir, subverter, carência, culpa, defeito, erro, falta, desolar, devastar, desgarrar, dilacerar, rasgar, romper, fremir, tiritar, tremer, vibrar, possibilidade, potencia, violar, violentar, criar, educar, ensebar, entrevar, exercitar, formar, instruir, treinar, impugnar, interrogação, pergunta, questionar, infringir, transgredir, afligir, agitar, alarmar, conturbar, impacientar, incomodar, inquietar, perturbar, preocupar, afrentar, estropear, injuriar, insultar, maltratar, ofender, ultrajar, abominação, aversões, empalada, horror, náusea, repulsão, destapar, cambio, mudança, variedade, aversão, amortizar, atenuar, debilitar, diminuir, embotar, enervar, extenuar, mitigar, abertura, boca, bocal, cala, cresta, fenda, fresta, ranhura, descanso, pausa, fractura, pendida, quebradura, rasgadura, rotura, ruptura, agravar, agravares, deteriorar, exacerbar, mensurar, contrariar, desmentir, negar, conversiva, transigir, interrupção, interrupções, intervalo, parada, paragem, trégua, descontinuar, interferir, interromper, partir, quebrar, suspender, embaraçar, embargar, estornar, impedir, importunar, molestar, obstar, obstruir, revolver, habituar, alojar, soltar, colher, amaldiçoar, condenar, inutilizar, classificar, chão, cosmos, mundo, solo, terra, universo, puxar, sacar, tirar, torturar, aprender, ensinar, escudar, estudar, preparar, reduzir, avariar, danificar, estragar, mutilar, anuncio, aviso, comunicação, divulgaria, mensagem, noticia, notícia, notificaria, recado, referencia, transmissiva, abominariam, repulsiva, abalar, afectar, comover, emocionar, mover, remover, sensibilizar, alternais, alternância, evolucione, flutuariam, modificaria, achatar, cercear, mercar, minguar, reduzisse
порушити на португальськи »
Словник: словацькою
Переклади: odpor, zničiť, chyba, príležitosť, hnus, odroda, pauza, zlomenina, rušiť, učiť, zmena
порушити на словацькою »
Словник: польському
Переклади: awersja, burzyć, błąd, demolować, dewastować, drzeć, ewentualność, gwałcić, klasyfikować, kształcić, kwestionować, możliwość, możność, naruszać, niepokoić, obrażać, obrywać, obrzydzenie, odkorkowywać, odmiana, odraza, omyłka, osłabiać, otwór, pauza, pęknięcie, pogarszać, pomniejszać, pomyłka, przeczyć, przedzierać, przemiana, przerwa, przerywać, przeszkadzać, przyuczyć, przyzwyczajać, pustoszyć, rozluźniać, rozrywać, rwać, skazać, sklasyfikować, świat, szarpać, uczyć, uszczuplać, uszkadzać, wiadomość, wstręt, wzruszać, zakłócać, zgwałcić, zmiana, zmniejszać
порушити на польському »
Словник: албанською
Переклади: shkatërroj, gabim, gambim, pyetje, dëmtoj, shqetësoj, lloj, dobësoj, vrimë, pushim, çaj, plasë, acaroj, mohoj, ndërpres, thyej, dënoj, botë, tërheq, pakësoj, prek
порушити на албанською »
Словник: білоруськи
Переклади: псаваць, разбурваць, развальваць, памылка, разараць, спусташаць, спустошваць, дзерці, драць, магчымасць, па, гвалтаваць, гвалціць, класіфікаваць, абучаць, вучыць, навучаць, аспрэчваць, оспаривать, пярэчыць, спрачацца, парушаць, непакоіць, трывожыць, турбаваць, хваляваць, крыўдзіць, агіда, адхіленне, адкаркоўваць, адтыкаць, адчыняць, адшпунтоўваць, замена, змена, аслабляць, адтуліна, жарало, паўза, трэшчына, пагаршаць, змяншаць, зніжаць, памяншаць, прыніжаць, адмаўляць, разрываць, перапынак, перарыў, перабіваць, перапыняць, перарываць, замінаць, перашкаджаць, прывучаць, прывучваць, апусташаць, апустошваць, асудзіць, засудзіць, зганіць, зямля, мір, неорганический, сусвет, сьвет, кроіць, мучыць, рваць, цягнуць, вучыцца, навучацца, научаць, учытацца, калечыць, пашкоджваць, надаванне, наданне, перадаванне, перадача, згвалтаваць, прымусіць, перамена
порушити на білоруськи »
Словник: хорватському
Переклади: uništiti, greška, pogreška, zadrhtati, pitanje, promjena, oslabiti, otvor, rupa, odmor, pauza, eksplozija, pukotina, poreći, interval, brati, svijet, zemlja, povući, vući, naučiti, poučavati, učiti, pokvariti, vijest, ganuti, uzbuditi, smanjiti
порушити на хорватському »
Словник: грецьки
Переклади: ελάττωμα, λάθος, σκίζω, τρέμω, ενδεχόμενο, ερώτημα, ερώτηση, πιθανότητα, ανησυχώ, μεταβολή, παραλλαγή, ποικιλία, αηδία, αντιπάθεια, αμβλύνω, αποδυναμώνω, μειώνω, τρύπα, διάλειμμα, θλάση, ράγισμα, επιδεινώνω, μεταμόρφωση, μετατροπή, τροποποίηση, διακοπή, στάση, αποτρέπω, ενοχλώ, καταδικάζω, γη, κόσμος, τραβώ, διδάσκω, μαθαίνω, σπουδάζω, ελαττώνω, επικοινωνία, μήνυμα, απέχθεια, εναλλαγή, ελαττώνομαι, κοπάζω, μειώνομαι
порушити на грецьки »
Словник: литовською
Переклади: defektas, klaida, trūkumas, dėstyti, dresiruoti, mokyti, mokytojauti, klausimas, problema, kaita, duobė, pertrauka, poilsis, ramybė, sprogimas, pauzė, pasaulis, sausuma, visata, žemė, mokytis, studijuoti, komunikacija, pranešimas, žinia, žinutė
порушити на литовською »
Словник: румунською
Переклади: defect, gafă, greşeală, tremura, schimbare, aversiune, crăpătură, agrava, întrerupere, oprire, staţie, mondial, strica
порушити на румунською »
Словник: словенії
Переклади: napaka, skrbeti, svet, učiti, sporočilo, drobiž
порушити на словенії »

Пов'язані слова

порушити питання, порушити питання фразеологізм, порушити синоніми, порушити кримінальне провадження, порушити кримінальну справу, порушити проблему, порушити важливе питання, порушити клопотання, порушити кримінальну справу проти адвоката