slovnyk-ua.com

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: повідомлення

Словник: англійська повідомлення
Переклади: conveyance, denunciation, despatch, despatched, report, communication, data, exclusive, guidance, info, information, intelligence, poop, connection, connexion, interrelation, consultancy, consultation, newness, news, novelty, contradict, default, deny, rebuff, refuse, refused, repudiate, revoke, ad, advert, advertisement, announcement, commercial, insertion, notice, notification, publication, admonish, alert, caution, vaccine, warn, admonition, monition, premonition, warning, application, demission, pass, petition, serve, suit, advice, counsel, opinion, attaches, catenation, link, linkage, relationship, enrolment, incorporation, logging, registration, telegraph, wire, anticipate, bias, forestall, preconceive, predict, pre-empt, prejudice, preoccupy, prepossess, cognizance, dispatch, gong, knowledge, message, newscast, note, word, adumbration, announce, augury, blurb, herald, omen, portent, acquaint, adumbrate, advertise, advise, inform, notify, post, intimation, memo, answering, entry, coherence, coherency, communications, connectivity, contact, liaison, telecommunication
повідомлення на англійська »
Словник: чеська
Переклади: hlášení, informace, poučení, sdělení, zpráva, souvislost, spojitost, konzilium, konzultace, porada, novinka, novota, odepřít, odmítat, odmítnout, odpírat, popírat, popřít, upírat, upřít, zamítnout, zapírat, zapřít, cedule, inzerát, nápis, návěští, ohlášení, ohláška, oznámení, plakát, prohlášení, publikace, reklama, uveřejnění, vkládání, vložení, vydání, vyhlášení, vyhláška, výpověď, vyrozumění, napomenout, napomínat, pokárat, upozornit, upozorňovat, varovat, napomenutí, upozornění, varování, výstraha, výtka, petice, prosba, ucházení, žádost, žaloba, poradit, rada, radit, příbuzenství, příbuznost, spoj, spojení, vazba, registrace, zápis, zapsání, záznam, telegrafovat, anticipovat, ovlivnit, předbíhat, předcházet, předejít, předjímat, předvídat, zabránit, poselství, zvěst, předtucha, předzvěst, znamení, avizovat, informovat, obeznámit, ohlásit, oznámit, oznamovat, sdělit, uvědomit, vyrozumět, zpravit, avízo, uvědomění, přihláška, poměr, styk, vázání, vztah
повідомлення на чеська »
Словник: німецький
Переклади: anzeige, mitteilung, angabe, auskunft, bescheid, information, meldung, zusammenhang, beratung, konsultation, neuheit, aberkennen, ablehnen, absagen, abschlagen, absprechen, versagen, verweigern, ankündigung, annonce, anschlagzettel, bekanntgabe, bekanntmachung, inserat, plakat, proklamation, reklame, veröffentlichung, werbung, zeitungsanzeige, warnen, abmahnung, mahnung, verwarnung, warnung, anstoß, ansuchen, bewerbung, bitte, eingabe, einreichung, gesuch, sage, rat, ratschlag, verbindung, registrierung, drahten, telegrafieren, telegraphieren, vorgreifen, zuvorkommen, anruf, botschaft, kenntnis, kommunikation, kunde, nachricht, notiz, ansage, aufgebot, voransage, vorhersagbarkeit, avisieren, benachrichtigen, informieren, melden, verständigen, anschlag, avis, benachrichtigung, kündigung, verständigung, anmeldung, antrag, fernmeldewesen, nachrichtenwesen
повідомлення на німецький »
Словник: данська
Переклади: anmeldelse, underretning, meddelelse, forbindelse, høring, samråd, afslå, afvise, nette, annonce, anslag, bekendtgørelse, melding, plakat, proklamation, reklame, advare, vare, varpning, varsle, advarsel, formaning, varsel, andragende, ledning, råd, råde, band, nummerskilt, registrering, telegrafere, foregribe, beretning, besked, bud, budskab, kommunikation, meddele, underrette, forhold, kontakt, skrivelse
повідомлення на данська »
Словник: французьки
Переклади: annonce, délation, information, renseignement, vent, connexion, consultation, innovation, nouveauté, originalité, primeur, débouter, dénier, refuser, affiche, communication, déclaration, dénonciation, écriteau, insertion, pancarte, proclamation, promulgation, publication, réclame, admonester, avertir, précautionner, prévenir, admonition, avertissement, mise, demande, légende, mythe, pétition, placet, requête, supplique, tradition, conseil, conseiller, affinité, contexture, filiation, liaison, enregistrement, immatriculation, câbler, télégraphier, anticiper, aviser, devancer, préavertir, précéder, bruit, message, nouvelle, rancard, prélude, présage, prodrome, pronostic, communiquer, faire, informer, intimer, notifier, avis, billet, faire-part, mémorandum, notification, signification, offre, communion, correspondance, relation
повідомлення на французьки »
Словник: норвезькому
Переклади: anmeldelse, underretning, beskjed, etterretning, informasjon, opplysning, forbindelse, samråd, nyhet, nytt, avslå, avstyrka, avvisa, avvise, neka, nekte, annonse, anslag, kunngjøring, melding, plakat, proklamasjon, advare, vare, varning, varsku, varsle, advarsel, formaning, påminnelse, varsamhet, varsel, andragende, angivande, ansøkning, petisjon, servering, søkna, ledning, råd, band, røtter, samband, tilknytning, nummerskilt, registrering, telegrafere, foregripe, førekomma, forutse, bud, budskap, kommunikasjon, meddele, underrette, meddelelse, søknad, forhold, koherens, kontakt, sammenheng, skrivelse
повідомлення на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: сообщение, информация, связь, консультация, новизна, новинка, новость, отвергать, отговаривать, отказывать, отрицать, извещение, издание, объявление, оглашение, опубликование, уведомление, остерегать, предостерегать, предупреждать, предостережение, предупреждение, заявление, поверье, подача, предание, руководство, совет, запись, регистратура, регистрация, телеграфировать, предвосхищать, упреждать, весточка, весть, известие, сведение, анонс, предвестие, извещать, оповещать, уведомлять, меморандум, оповещение, заявка
повідомлення на російською »
Словник: шведському
Переклади: anmälning, besked, etterretning, information, underrättelse, uppgift, upplysning, konsultation, samråd, nyhet, nytt, avbeställa, avstyrka, avvisa, neka, vägra, affisch, annons, anslag, avkunnande, märka, reklam, tillkännagivande, anmana, varna, varning, varsko, admonition, förmana, varsamhet, varsel, andragande, angivande, anhållan, ansökning, framställning, petition, avi, ledning, råd, band, samband, släktskap, nummerskilt, telegrafera, föregripa, förekomma, förutse, bud, budskap, meddelande, upplysa, underretning, koherens, kommunikation, skrivelse
повідомлення на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: данясенне, інфармацыя, повязь, сувязь, кансультацыя, навізна, навіна, навінка, адмауляць, паведамляць, перасцерагаць, прадухіляць, паведамленне, перасцярога, прадухіленне, заява, савет, апавяшчэнне, рэгістрацыя, тэлеграфаваць, надаванне, наданне, перадаванне, перадача, апавяшчаць, наказваць
повідомлення на білоруськи »
Словник: угорською
Переклади: feljelentés, közlés, információ, konzultáció, újdonság, újság, elutasít, bejelentés, értesítés, hirdetés, hirdetmény, kiadvány, figyelmeztetni, figyelmeztetés, intés, megintés, folyamodvány, kérvény, tanácsadás, kapcsolat, összeköttetés, rokonság, bejegyzés, előjegyzés, távíró, megelőzni, hír, híradás, ismeret, üzenet, értesíteni, tájékoztatni, tudósítani, jelentkezés, katonai, összefüggés, z
повідомлення на угорською »
Словник: словацькою
Переклади: správa, varovať, oznámenie, oznámiť
повідомлення на словацькою »
Словник: польському
Переклади: doniesienie, informacja, koneksja, konsultacja, nowość, odmawiać, ogłoszenie, ostrzegać, ostrzeżenie, podanie, porada, powiadomienie, powiązanie, rejestracja, telegrafować, uprzedzać, wiadomość, zapowiedź, zawiadamiać, zawiadomienie, zgłoszenie, łączność
повідомлення на польському »
Словник: іспанськи
Переклади: dato, información, informe, noticia, orientación, relación, consulta, innovación, novedad, denegar, desechar, negar, rechazar, rehusar, renunciar, repulsar, anuncio, cartel, convocatoria, declaración, inserción, proclama, proclamación, publicación, significación, advertir, amonestar, apercibir, avisar, prevenir, advertencia, amonestación, aviso, prevención, demanda, pedido, petición, presentación, recurso, solicitud, tradición, aconsejar, asesorar, consejo, informar, encadenamiento, matrícula, registro, telegrafiar, adelantar, anteceder, anticipar, anticiparse, comunicación, mensaje, nueva, recado, presagio, pronóstico, comunicar, enterar, intimar, noticiar, esquela, notificación, tarjeta, acuse, conexión, correspondencia, enlace, telecomunicación
повідомлення на іспанськи »
Словник: італійськи
Переклади: informazione, notizia, ragguaglio, collegamento, consultazione, consulto, novità, negare, respingere, ricusare, rifiutare, affisso, annuncio, avviso, bando, cartello, cartellone, comunicazione, denuncia, dichiarazione, inserzione, manifesto, notifica, pubblicazione, ammonire, avvertire, avvisare, esortare, ammonimento, ammonizione, avvertenza, avvertimento, monito, passaggio, petizione, consigliare, consigliere, consiglio, segnalazione, legamento, nesso, registrazione, anticipare, preannunziare, messaggio, presagio, informare, notificare, ragguagliare
повідомлення на італійськи »
Словник: болгарському
Переклади: информация, консултация, известие, издание, обявление, реклама, съобщение, заявление, комуникация, предупреждение
повідомлення на болгарському »
Словник: фінською
Переклади: ilmoitus, uutuus, evätä, ilmoittaminen, juliste, julistus, julkaiseminen, julkaisu, kuulutus, mainonta, mainos, kehottaa, varoittaa, huomautus, varoitus, anomus, neuvo, neuvoa, ennakoida, sanoma, tiedotus, uutinen, viesti, enne, ennusmerkki, ilmoittaa, julistaa, kuuluttaa, muistio, yhteys
повідомлення на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: δεδομένα, πληροφορίες, ανακοίνωση, δημοσίευμα, δημοσίευση, έκδοση, προειδοποιώ, προειδοποίηση, αίτηση, συμβουλεύω, συμβουλή, εγγραφή, επικοινωνία, μήνυμα, γνωστοποιώ, ειδοποιώ, πληροφορώ
повідомлення на грецьки »
Словник: хорватському
Переклади: informacija, oglas, prijava, publikacija, opomenuti, upozorenje, zahtjev, savjet, vijest, spoj, veza
повідомлення на хорватському »
Словник: литовською
Переклади: informacija, konsultacija, afiša, plakatas, pranešimas, proklamacija, reklama, skelbimas, komunikacija, žinia, žinutė
повідомлення на литовською »
Словник: португальськи
Переклади: dato, informação, informe, noticia, comunicacional, enlace, nexo, relacione, vínculo, consulta, invento, denegar, indeferir, negar, recusar, anuncio, anúncio, aviso, cartaz, cartel, declaração, depoimento, edital, inserir, papeleta, publicação, publicidade, reclamo, admoestar, advertir, avisar, lembrar, prevenir, demanda, solicitaria, aconselhar, comité, concilio, congelo, conselho, dissuasiva, persuadir, recomendariam, notificaria, encadeamento, registro, antecipar, comunicação, divulgaria, mensagem, notícia, recado, referencia, transmissiva, comunicar, informar, intimar, noticiar, notificar, participar
повідомлення на португальськи »
Словник: словенії
Переклади: informacije, obvestilo, reklama, sporočilo
повідомлення на словенії »
Словник: албанською
Переклади: lidhje, mohoj, këshilloj, paralajmëroj, njoftoj
повідомлення на албанською »
Словник: естонською
Переклади: konsultatsioon, uudsus, keelduma, kuulutus, reklaam, teadaanne, hoiatama, hoiatus, nõu, nõuanne, kommunikatsioon, teade
повідомлення на естонською »
Словник: румунською
Переклади: afiş, anunţ, avertiza
повідомлення на румунською »

Пов'язані слова

повідомлення про підозру, повідомлення 777, повідомлення про вручення, повідомлення лайф, повідомлення про початок виконання будівельних робіт, повідомлення київстар, повідомлення коханому, повідомлення мтс, повідомлення про ліну костенко, повідомлення про захід