slovnyk-ua.com Безкоштовний онлайн мова словник.

Список трансляцій: нахил

Словник:
англійська
Переклади:
balk, beam, joist, spar, timber, bounce, impecunious, indigent, penurious, poor, wretched, declension, declination, aberration, deviance, deviation, hypocrisy, controversy, altercation, argument, bicker, bickering, brawl, broil, disagreement, fight, jar, quarrel, rift, row, squabble, tiff, wrangle, insult, inveigh, revile, vituperate, assail, assault, attack, attempt, tilt, bent, stress, tautness, tenseness, tension, voltage, abject, abjectness, beggarly, dismal, gaunt, lousy, mean, miserable, miserly, nonporous, palsy, piteous, pitiable, pitiful, ragged, scummy, scurry, seedy, shabby, slink, sorrowful, squalid, cant, dissimulation, duplicity, insincerity, canting, false, false-hearted, hypocritical, insincere, self-righteous, twofaced, two-faced, two-tongued, bias, deflection, divergence, diversion, swelter, variation, yaw, fall, rain, snow, jerk, lunge, push, shove, stab, thrust, declivity, descent, incline, obliquity, ramp, slant, slope, versant, give, hand, impersonate, impersonation, pass, quote, serve, excitement, incentive, incitement, motive, oestrum, painkiller, spur, stimulus, deck, degree, league, level, pitch, standard, step, predisposition, bolt, cast, chuck, collimate, condition, dart, dash, ditch, dive, dump, enforce, fling, flounce, flunk, force, hurl, impose, intrude, jolt, launch, malign, obtrude, oneself, plunge, pounce, quit, rampage, shy, swoop, threw, throve, throw, thrown, toss, blow, projection, wave, avaricious, churlish, closefisted, fisted, grudging, hard-fisted, illiberal, niggard, parsimonious, scant, scantiest, scanty, scarce, scarcely, scrimp, shoestring, skimpy, sordid, sparse, stingy, tight, tight-fisted, bank, batter, escarpment, scarp, bend, entwist, gnarl, sinuate, swerve, turn, twist, veer, wrest, wriggle, writhe, aptitude, aptness, attraction, disposition, inclination, inflexion, leaning, mind, penchant, proclivity, propensity, tendency, trend, vein, contention, contest, difference, dispute, feud, litigation, strife, extent, grade, mark, rank, stair, affection, boyfriend, girlfriend, kinship, liking, sympathy, taste, hungry, meagre, pauper, poky, drop, fell, sag, wince, break-up, burst-up, collapse, crash, decadence, decadency, decay, degeneracy, degradation, downfall, ebb, flop, labefaction, plump, ruin, ruination, spill, tumble, enjoy, fancy, like, partiality, relish, melee, skirmish, commotion, concussion, earthquake, percussion, quake, shake-up, shock, tremor, upheaval, concoct, contrive, create, devise, excogitate, fabricate, invent, trump, enunciation, expression, honorific, locution, phrase, term, utterance, wording, altitude, elevation, height, highness, argot, jargon, pidgin, slang, vernacular, decry, defame, scandalize, dissension, fray
нахил
Словник:
чеська
Переклади:
břevno, kláda, nosník, stropnice, trám, bídný, nebohý, nemajetný, nešťastný, nuzák, nuzný, potřebný, ubohý, deklinace, skloňování, deviace, odchylka, odklon, úchylka, vybočení, výchylka, licoměrnost, pokrytectví, přetvářka, kontroverze, spor, bitva, hádka, povyk, pračka, pranice, pře, řada, rámus, rvačka, šarvátka, svár, výtržnost, hanět, hanit, nadávat, napadnout, pohanět, tupit, urážet, urazit, dotírat, napadat, přepadat, přepadnout, útočit, vpadnout, zachvátit, zaútočit, napětí, napjatost, pnutí, tenze, tlak, chatrný, lakomý, malicherný, mizerný, skoupý, slabý, truchlivý, všivý, žalostný, zarmoucený, farizejství, skrývání, falešný, farizejský, licoměrný, pokrytecký, svatouškovský, kolísání, objížďka, odbočení, střídání, vychýlení, vychylování, výkyv, výstřelek, změna, klesat, padat, připadnout, pršet, spadnout, nápor, klesání, naklonění, sestup, šikmost, sjezd, sklon, spád, stráň, svah, zešikmení, dodat, obsloužit, obsluhovat, plodit, podat, podávat, pomoci, posloužit, rodit, rozdávat, servírovat, sloužit, udat, uvést, věnovat, hladina, horizont, libela, patro, rovina, úroveň, náchylnost, predispozice, chrlit, házet, hodit, metat, mrštit, naházet, odhodit, pohazovat, pohodit, pustit, shodit, spouštět, spustit, vrhat, vrhnout, vyhazovat, vyhodit, vymrštit, vypustit, vyslat, házení, hod, hození, metání, pohled, projekce, promítání, průmět, rána, troubit, úder, vrh, vrhání, vyhození, držgrešle, lakomec, lakotný, skrblický, skrblík, skrblivý, špinavý, spořivý, těsný, utažený, křivit, kroutit, obrátit, ohnout, ohýbat, otočit, pokřivit, prohnout, prohýbat, shýbat, sklonit, stáčet, točit, zabočit, zahnout, zahýbat, zkřivit, zkroutit, chuť, kouzlo, náklonnost, nálada, přitažlivost, půvab, rozmístění, uspořádání, záliba, boj, debata, diference, diskuse, disputace, neshoda, polemika, potyčka, rozepře, rozpor, zápas, hodnost, míra, pořadí, postavení, šarže, schod, stupátko, stupeň, třída, známka, chudák, chuďas, ubožák, kácet, klesnout, padnout, porazit, skolit, upadat, upadnout, dekadence, dopad, havárie, neúspěch, pád, úbytek, upadání, úpadek, úpadkovost, vodopád, zhroucení, zmatek, zřícení, ztroskotání, láska, vkus, zalíbení, přestřelka, třenice, náraz, otřes, otřesení, šok, trhnutí, záchvat, zemětřesení, tvořit, vymyslet, vymýšlet, vynalézat, vynalézt, vytvořit, obrat, rčení, úsloví, vyjádření, výpověď, výraz, návrší, výše, výšina, výška, výsost, vznešenost, vzrůst, hantýrka, slang, žargon, hanobit, očernit, pomlouvat, pomluvit, zostudit
Словник:
німецький
Переклади:
balken, arm, armselig, bedauernswert, bedürftig, dürftig, elend, erbärmlich, jämmerlich, schlecht, deklination, ablenkung, abweichung, deviation, heuchelei, scheinheiligkeit, auseinandersetzung, kontroverse, streit, bekämpfung, kampf, krach, schlacht, schlägerei, streikenden, wortwechsel, zange, zank, schimpfen, schmähen, angreifen, attackieren, überfallen, spannjung, spannung, ärmlich, beklagenswert, kläglich, kümmerlich, lumpig, mager, miserabel, schäbig, traurig, unglücklich, falsch, heuchlerisch, scheinheilig, abneigung, umleitung, fallen, regnen, sinken, stürzen, anstoß, ruck, schub, stich, stoß, abfall, abhang, gefälle, geneigtheit, hang, neigung, steigung, angeben, auftragen, erteilen, geben, hergeben, kredenzen, langen, nennen, reichen, servieren, überreichen, verabfolgen, verbringen, vorlegen, vorsetzen, anregung, anreiz, reiz, stachel, grad, niveau, stufe, prädisposition, auffallen, schleudern, schmeißen, schmettern, wegwerfen, werfen, würfeln, guss, hieb, projektion, schlag, stadtverwaltung, staffel, würdigung, wurf, begehrlich, dicht, geizen, geizig, geldgierig, gierig, karg, knapp, knauserig, schmal, schmutzig, spärlich, böschung, abbiegen, abdrehen, beugen, biegen, einbiegen, einlenken, schwenken, anlage, anziehungskraft, leidenschaft, stimmung, tendenz, trend, trieb, veranlagung, debatte, differenz, diskussion, disput, fehde, handel, widerstreit, wortschatz, wortstreit, zwist, auftritt, charge, note, rang, studium, treppe, treppenstufe, tritt, sympathie, zuneigung, bescheiden, unvermögend, daniederliegen, fällen, hinfallen, niederschlagen, umfallen, verfallen, zugrunde, abstieg, absturz, fall, kniefall, niedergang, ruin, sturz, untergang, verfall, zerfall, zusammenbruch, behagen, belieben, gefallen, geschmack, vorliebe, wohlgefallen, geplänkel, plänkelei, scharmützel, erdbeben, erschütterung, schock, ausklügeln, erfinden, schelten, ausdruck, redensart, redewendung, höhe, hoheit, höhenlage, jargon, kauderwelsch, rotwelsch, slang, umgangssprache, beschimpfen, üble, verleumden, händel
Словник:
данська
Переклади:
ås, bjælke, bom, arm, elendig, fattig, kummerlig, ringe, skral, ussel, hykleri, kontrovers, skænderi, strid, grel, kamp, kiv, mundhuggeri, slag, slagsmål, tvist, fornærme, skælde, angribe, spænding, stress, bedrøvet, dårlig, lumpen, nedrig, skarve, ulykkelig, ynkelig, falsk, divergens, falde, falle, hagle, regne, skubbe, støt, hældning, luftning, nedoverbakke, skrænt, skråning, stigning, betjene, gi, give, tjene, impuls, grad, højde, niveau, plan, hive, kast, kaste, pil, rosa, slynge, gerrig, grisk, knuset, nidsk, smålig, sparsom, stram, bøje, svinge, dragning, drift, hang, lyst, mode, tendens, tilbøjelighed, debat, konflikt, krandel, etape, karakter, rang, stadsdel, steg, trappe, trin, sympati, ubemidlet, segne, styrte, fald, nedgang, ruin, undergang, behag, smak, chok, hjernerystelse, jordskælv, opfinde, udtryk, ytring, højdepunkt, øverst, størrelse, toppunkt, jargon, slang, klammeri
Словник:
іспанськи
Переклади:
bloque, madero, tablón, viga, apurado, chato, desacomodado, descalzo, indigente, menesteroso, mezquino, miserable, necesitado, pobre, triste, declinación, desviación, hipocresía, controversia, disputa, agarrada, batalla, bronca, camorra, combate, discusión, gresca, lucha, pelea, pendencia, pleito, querella, revuelta, reyerta, rifa, riľa, riña, detractar, injuriar, insultar, acometer, agredir, arremeter, asaltar, atacar, atracar, embestir, invadir, saltear, suspense, tensión, tirantez, voltaje, desdichado, desgraciado, innoble, lamentable, piojoso, doblez, hipócrita, mojigato, desavío, caer, caerse, granizar, llover, nevar, empellón, bajada, cuesta, declive, descenso, inclinación, pendiente, repecho, subida, alargar, citar, dar, donar, regalar, estímulo, altura, grado, nivel, piso, abalanzarse, arrojar, botar, disparar, echar, echarse, lanzar, proyectar, saltar, tirar, vibrar, golpe, lance, lanzamiento, proyección, puñetazo, tirada, tiro, apretado, avariento, avaro, escaso, parco, roñoso, sórdido, tacaño, acantilado, escarpa, orilla, ribera, contorcerse, curvar, doblar, enroscar, girar, retorcer, torcer, virar, afición, disposición, predilección, proclividad, propensión, tendencia, contestación, contienda, cuestión, debate, diferencia, litigación, litigio, polémica, escalón, estribo, grada, marco, nota, rango, tasa, estima, simpatía, mendigo, decaer, declinar, desmoronarse, sucumbir, caída, decadencia, decaimiento, derrocamiento, derrumbamiento, deterioro, ruina, tumbo, agrado, cariño, complacencia, devoción, gusto, preferencia, escaramuza, choque, estremecimiento, impacto, sacudida, temblor, terremoto, tirón, vaciar, forjar, fraguar, idear, imaginar, inventar, enunciado, expresión, frase, locución, alteza, altitud, elevación, excelencia, talla, argot, jerga, amenguar, desacreditar, deshonrar, difamar, ensuciar, infamar
Словник:
французьки
Переклади:
longrine, panne, poitevin, poutre, solive, traversin, besogneux, indigent, misérable, miséreux, nécessiteux, pauvre, déclinaison, déclination, déviation, hypocrisie, jésuitisme, controverse, attrapage, bagarre, bataille, chamaille, chamaillerie, démêlé, dispute, grabuge, mêlée, noise, prise, querelle, rixe, injurier, insulter, invectiver, outrager, agresser, assaillir, attaquer, envahir, infester, tension, voltage, chétif, malheureux, mesquin, minable, miteux, piètre, pitoyable, pouilleux, triste, cafarderie, dissimulation, escobarderie, indignité, papelardise, pharisaïsme, tartuferie, béat, benoît, cafard, cagot, dissimulateur, dissimulé, hypocrite, jésuitique, papelard, patelin, sournois, écart, inflexion, variation, crachiner, pleuvoir, tomber, botte, poussée, coteau, déclivité, descente, dévers, dévoiement, glacis, inclinaison, pente, talus, versant, donner, servir, doping, stimulus, horizon, niveau, rez-de-chaussée, prédisposition, vocation, darder, ficher, foutre, frétiller, gigoter, jeter, lancer, piaffer, projeter, rejeter, aperçu, corner, coup, épure, ichnographie, jet, jetée, lancement, orthographie, penalty, projection, rétrospection, avare, avaricieux, chiche, coriace, crasseux, parcimonieux, pingre, pouacre, serré, autoberge, berge, escarpe, plongée, cordeler, corder, cordonner, courber, embarder, rabattre, recoquiller, retordre, tordre, tortiller, tourner, virer, affection, appétit, attrait, disposition, inclination, penchant, propension, récidivité, tendance, affaire, conflit, contention, contestation, conteste, débat, différend, discussion, litige, logomachie, lutte, pointillerie, polémique, scission, degré, échelon, grade, gradin, lieutenance, marche, marchepied, note, période, rang, stade, superlatif, taux, sympathie, xénophilie, abattre, affaler, capoter, choir, chuter, déchoir, écrouler, retomber, succomber, chute, débâcle, décadence, déchéance, dégringolade, dépérissement, écroulement, effondrement, faillite, naufrage, renversement, goût, gré, échauffourée, escarmouche, friction, à-coup, chavirement, commotion, convulsion, ébranlement, heurt, impact, saisissement, secousse, séisme, pencher, affabuler, controuver, déblatérer, enguirlander, imaginer, inventer, pester, ravauder, énonciation, expression, locution, tour, tournure, altesse, altitude, grandeur, haut, hauteur, taille, argot, jargon, langue, calomnier, déconsidérer, décrier, dénigrer, déshonorer, diffamer, castille
Словник:
італійськи
Переклади:
sbarra, trave, indigente, miserabile, misero, povero, scarso, sciagurato, squallido, declinazione, deviazione, ipocrisia, controversia, alterco, baruffa, battaglia, bisticcio, combattimento, contesa, disputa, diverbio, lite, litigio, rissa, scontro, tenzone, insultare, oltraggiare, vituperare, aggredire, assalire, assaltare, pressione, tensione, compassionevole, disgraziato, infelice, meschino, pietoso, infido, ipocrita, variazione, cadere, cascare, fioccare, nevicare, piombare, piovere, spinta, calata, china, declivio, discesa, inclinazione, pendenza, pendice, pendio, dare, impartire, porgere, servire, somministrare, livello, disposizione, predisposizione, avventare, buttare, gettare, lanciare, lancio, proiettare, scagliare, tirare, varare, botta, colpo, getto, percossa, proiezione, tiro, avaro, gretto, parsimonioso, stretto, taccagno, tirchio, ciglione, scarpata, sponda, curvare, deviare, girare, sterzare, torcere, attrattiva, fascino, genio, tendenza, trend, bega, dibattito, discussione, lotta, questione, vertenza, fila, gradino, grado, rango, riga, scalino, schiera, simpatia, tenero, abbattere, abbattersi, crollare, caduta, crollo, decadenza, declino, fallimento, ricaduta, rovina, gradimento, gusto, predilezione, preferenza, sapore, avvisaglia, scaramuccia, commozione, scossa, sisma, sobbalzo, urto, escogitare, ideare, inventare, espressione, locuzione, altezza, altitudine, altura, elevazione, quota, statura, gergo, diffamare, infamare
Словник:
норвезькому
Переклади:
ås, bjelke, bom, arm, elendig, fattig, kummerlig, påver, ringe, skral, ussel, deklinasjon, hykleri, kontrovers, strid, feide, græl, kamp, kiv, krangel, munnhoggeri, slag, slagsmål, trette, tvist, anfalla, angripe, overfalle, spenning, stress, dårlig, lumpen, nedrig, skarve, stakkars, ulykkelig, undermålig, ynkelig, falsk, skinnhellig, avdrift, avsteg, avvik, avvikelse, divergens, variasjon, falla, falle, hagle, regna, regne, snø, knuff, puff, skubb, støt, helling, lutning, nedoverbakke, skråning, skrent, stigning, betjene, gi, tjene, utpeke, impuls, grad, høyde, nivå, plan, hive, kast, kasta, kaste, pil, rusa, slenge, slynge, avstøpning, spruta, begjærlig, gjerrig, grisk, knapp, knuslet, nidsk, smålig, snål, sniken, sparsom, tett, bøye, krøkka, kurva, svinge, tvinne, begivenhet, dragning, drift, hang, lyst, tendens, tilbøyelighet, debatt, diskusjon, konflikt, oppgjør, polemikk, betyg, etappe, hakk, karakter, monn, rang, stadsdel, steg, trappetrinn, trinn, sympati, ubemidlet, segne, stupe, styrte, fall, forfall, krakk, nedgang, ruin, sammenbrudd, tilbakegang, undergang, behag, forkjærlighet, smak, hjernerystelse, jordskjelv, rykk, sjokk, skakning, støkk, uttrykk, ytring, høyhet, størrelse, topp, sjargong, slang, klammeri
Словник:
російською
Переклади:
балка, брус, луч, беден, бедный, жалкий, несчастный, нуждающийся, склонение, девиация, отклонение, лицемерие, ханжество, спор, бой, ссора, ругать, атаковать, нападать, напряжение, напряженность, напряжённость, вшивый, печальный, лицемерность, лицемерен, лицемерный, неискренний, ханжеский, уклон, валить, падать, толчок, косогор, наклон, покатость, скат, склон, давать, подавать, уровень, ярус, предрасположение, бросать, заметать, кидать, швырять, бросок, метание, посыл, удар, швырок, жадный, плотный, скуден, скудный, скуп, скупой, откос, эскарп, закручивать, поворачивать, свивать, скручивать, наклонность, подверженность, склонность, тенденция, препирательство, распря, балл, градус, звание, подножка, ряд, степень, ступень, симпатия, нищий, убог, убогий, рушить, падение, упадок, вкус, пристрастие, стычка, встряска, контузия, потрясение, сотрясение, выдумывать, изобретать, придумывать, выражение, изъявление, величина, высота, высочество, вышина, жаргон, клеветать, порочить
Словник:
шведському
Переклади:
ås, balk, bjälke, bjerke, bom, arm, behövande, eländig, erbarmlig, fattig, påver, skral, stackars, deklination, kontrovers, gräl, kiv, strid, träta, tvist, skymfa, anfalla, angripa, attackera, överfalla, anspänning, åtstramning, spänning, stress, lumpen, nedrig, torftig, undermålig, usel, ynklig, falsk, skenhelig, avdrift, avsteg, avvik, avvikelse, divergens, falla, regna, knuff, puff, skubb, stöt, helling, lutning, skränt, stigning, impuls, nivå, plan, anlag, kasta, pil, rusa, slänga, kast, spruta, knapp, knusslet, skålig, snål, sniken, böjt, kröka, kurva, begivenhet, benägenhet, böjelse, dragning, förkärlek, håg, hang, lyst, påbrå, predestination, tendens, diskusjon, konflikt, betyg, grad, karakter, mån, rang, stadsdel, steg, trion, sympati, styrkte, förfall, nedgång, ruin, undergång, behag, tycke, omvälvning, ryck, skakning, fras, uttryck, altitud, höjd, höjdnivå, jargong, slang, klammeri
Словник:
білоруськи
Переклади:
брус, бэлька, яр, бедны, небарака, няшчасны, схіленне, адхіленне, крывадушнасць, спрэчка, сварка, лаяць, напружанасць, напружанне, натуга, абліцоўваць, крывадушны, валіцца, падаць, скідацца, штуршок, пакатасць, аддаваць, аддаць, даваць, падаваць, посны, нахіл, схільнасць, кідаць, кідок, заняпалы, мізэрны, скупы, убогі, адхон, бок, скат, схіл, градус, прыступка, стопень, ступень, сімпатыя, заняпад, упадак, заўзятасць, слабасць, сутычка, трасенне, узрушэнне, выдумліваць, выдумляць, выказванне, паказ, перадача, буда, вышыня, паклёпнічаць
Словник:
естонською
Переклади:
tala, vaene, silmakirjalikkus, kaklus, riid, tüli, võitlema, võitlus, pinge, haletsusväärne, kallak, andma, tase, viskama, tihe, painutama, kalduvus, kraad, kukkuma, dekadents, kosk, kukkumine, langemine, maitse, väljendus, kõrgus, släng
Словник:
фінською
Переклади:
hirsi, orsi, palkki, parru, huono, kehno, köyhä, kurja, pahainen, parka, poikkeaminen, ulkokultaisuus, väittely, jupakka, käsirysy, kiista, kina, riita, taistelu, tora, parjata, hyökätä, rynnistää, jännite, jännitys, kireys, rasitus, murheellinen, säälittävä, synkkä, ulkokullattu, poikkeama, aleta, joutua, pudota, sataa, rinne, viettävyys, antaa, ojentaa, taso, heiluttaa, heitellä, heittää, hylätä, paiskata, syytää, heitto, isku, kolahdus, ahne, itara, kitsas, likainen, säästeliäs, saita, äyräs, kääntää, kaartaa, taivuttaa, vääntää, houkutin, kallistuma, kaltevuus, taipumus, tendenssi, viehätys, viehätysvoima, keskustelu, ristiriita, arvoasema, arvoaste, askelma, aste, jono, porras, rivi, myötätunto, kaataa, dekadenssi, keikahdus, romahdus, maku, maanjäristys, tärähdys, keksiä, ele, ilmaisu, ilmaus, ilme, koko, korkeus, häpäistä, panetella
Словник:
хорватському
Переклади:
neuspjeh, siromašan, svađa, napasti, voltaža, nesretan, tužan, kišiti, padati, pasti, padina, bacanje, bacati, baciti, hitac, škrt, tvrdica, rasprava, stupanj, oboriti, izumiti, izraz, uzvišenost, visina, žargon
Словник:
угорською
Переклади:
gerenda, mestergerenda, szegény, ragozás, képmutatás, perpatvar, szóváltás, támadni, feszültség, nagyfeszültség, ágrólszakadt, könyörületes, nyomorúságos, szomorú, szemforgatás, hipokrita, deklináció, variáció, taszítás, leereszkedés, átad, inger, ösztönzés, szint, színvonal, érzék, dobás, dobni, vetni, alaprajz, fújás, fúvás, vetület, fösvény, zsugori, árokpart, befordul, bekanyarodik, csavarni, elkanyarodik, sodorni, intézkedés, vita, vitatkozás, fok, mérték, osztályzat, nincstelen, szegényes, esik, bukás, esés, összeomlás, romlás, tetszés, csatározás, földrengés, megrázkódtatás, rengés, sokk, ütközés, kigondolni, kitalálni, kifejezés, magaslat, magasság, becsmérel
Словник:
литовською
Переклади:
sija, nelaimingas, skurdus, vargšas, veidmainystė, ginčas, polemika, kivirčas, kova, mūšis, skandalas, vaidas, įtampa, liūdnas, lyti, pasipilti, nuolydis, nuožulnumas, šlaitas, duoti, lygis, lygmuo, mesti, sviesti, smūgis, įtemptas, kryptis, polinkis, tendencija, debatai, diskusija, konfliktas, prieštaravimas, laipsnis, laiptelis, pakopa, pažymys, skonis, išraiška, posakis, aukštis, žargonas
Словник:
португальськи
Переклади:
barra, barrote, trame, trave, coitado, indigente, infeliz, infortunado, lastimável, miserável, pobre, triste, episodio, través, camuflagem, controvérsia, debate, disputa, polémica, agarrada, bronca, combate, discussão, luta, rifa, fustigar, inculpar, injuriar, insultar, abordar, acometer, agredir, arremeter, asfaltar, assaltar, atacar, atracar, saltear, tensão, miserações, piloso, revestir, hipócrita, mobilado, desviaria, cair, chover, mover, nevar, ruir, tombar, estímulo, impulso, encosta, inclinação, ladeira, rampa, subida, vertente, alargar, citar, dar, entregar, ministrar, regalar, sismo, civilizais, grado, nível, piso, arremessar, arrojar, atirar, botar, disparar, lançar, saltar, tirar, acometida, golpe, lançamento, pancada, repente, tirada, avarento, avaro, chucho, descaso, parco, paupérrimo, rochoso, sórdido, ladear, taluda, curvar, dobrar, enroscar, girar, retorcer, torcer, virar, declive, disposição, dispositiva, encesta, prolixidade, tendência, diferencia, litigio, pleito, classe, degrau, escada, escalão, fila, fileira, grada, graduação, grau, linha, marco, pedalo, posto, ranjo, simpatia, desvalido, catarse, caída, derrubamento, desfalecimento, queda, agrado, propendias, choque, consociar, empunha, impacto, forjar, inventar, cultismo, enunciado, expressão, frase, galvanismo, loucita, vulgarismo, alteza, altitude, altura, eminência, desacreditar, difamar, reverta
Словник:
польському
Переклади:
belka, biedny, deklinacja, dewiacja, hipokryzja, kontrowersja, kłótnia, lżyć, napadać, napięcie, nędzny, oblizać, obłuda, obłudny, odchylenie, padać, pchnięcie, pochyłość, podawać, podnieta, postukiwać, poziom, predyspozycja, rzucać, rzut, skąpy, skarpa, skręcać, składny, skłonność, spór, stopień, sympatia, ubogi, upadać, upadek, upodobanie, utarczka, wstrząs, wychylenie, wymyślać, wyrażenie, wysokość, żargon, zniesławiać, zwada
Словник:
грецьки
Переклади:
φτωχός, υποκρισία, καβγάς, λογομαχία, μάχη, επιτίθεμαι, άθλιος, οικτρός, βροχή, πέφτω, πλαγιά, δίνω, επίπεδο, πετώ, ρίχνω, προβολή, ρίξιμο, χτύπημα, τσιγκούνης, φιλάργυρος, ανάχωμα, γυρίζω, σκύβω, διάθεση, έλξη, κλίση, μόδα, ροπή, τάση, διαμάχη, βαθμίδα, βαθμός, παρακμή, γούστο, δόνηση, εφευρίσκω, έκφραση, υψόμετρο, ύψος, αργκό, δυσφημώ
Словник:
словенії
Переклади:
ubog, spor, dati, raven, vreči, skop, višina
Словник:
болгарському
Переклади:
отклонение, сражение, лицемерие, наклон, стандарт, удар, тенденция, диспут, спор, градус, симпатия, упадък, земетресение, величина, височина, жаргон
Словник:
словацькою
Переклади:
odchýlka, pokrytectvo, napätie, mizerný, sklon, pôstny, lakomý, spor, stupeň, kolaps, potešenie, šarvátka, šok, výraz, hádka
Словник:
румунською
Переклади:
bătălie, ceartă, luptă, ataca, şoc, zgârcit, atracţie, cădere, altitudine, înălţime
Словник:
албанською
Переклади:
bie, shpat, zbritje, nivel, hedh, prirje, gradë, shkallë, sajoj, shprehje

Пов'язані слова

нахил бюджетної лінії відображає, нахил бюджетної лінії визначається, нахил бюджетної лінії, нахил земної осі, нахил даху, нахил землі до площини орбіти, нахил до малювання в олександра виявився, нахил бюджетної лінії виражає, нахил тулуба вперед з положення сидячи, нахил і товщина літер визначається їх