slovnyk-ua.com Безкоштовний онлайн мова словник.

Список трансляцій: зламатися

Словник:
англійська
Переклади:
confound, demolish, derange, destroy, raze, ruffle, storm, surge, blemish, blunder, bug, defect, deviation, erratum, error, fallacy, fault, flaw, glaring, glitch, misapprehension, mistake, stumble, vandalize, devastate, rip, tear, creep, palpable, quake, quaver, shake, shiver, shudder, thrill, tremble, trembler, vibrate, contingency, eventuality, happenstance, assort, categorize, classify, group, sort, educate, instruct, study, train, ability, capability, customizability, function, likelihood, opportunity, possibility, potential, potentiality, prospect, scope, capacity, chance, breach, contravene, encroach, harm, impinge, infringe, transgress, trespass, violate, uncork, alteration, alternation, brand, change, conjugation, decline, softball, strain, variation, variety, lapse, allay, cripple, debilitate, enervate, eviscerate, impair, relax, remit, sicken, unnerve, weaken, burst, chap, crack, crevasse, crevice, fissure, fracture, interstice, leak, rift, rupture, split, miscarriage, slip, slip-up, penetrate, wade, conversion, permutation, transformation, transition, break, breathing-space, cessation, discontinuance, discontinuity, gap, halftime, half-time, hiatus, interact, interlude, intermission, interruption, interval, letup, let-up, outage, pause, playtime, recess, recreation, respire, stop, stopover, suspense, timeout, abort, amuse, cease, discontinue, disrupt, intercept, interpose, interrupt, punctuate, quit, reprieve, suspend, terminate, acclimate, acclimatize, accustom, adjust, inure, depredate, desolate, harrow, infest, ravage, waste, wrack, distract, lacerate, recreate, slat, pluck, twitch, earth, world, flounder, jerk, lint, lug, mangle, pull, tug, yank, educe, learn, school, taught, teach, undeceive, cognizance, communication, dispatch, gong, intelligence, knowledge, message, news, newscast, note, notice, poop, word, disturb, interfere, perturb, unsettle, altering, amend, amendment, changeover, change-over, correction, diversion, modification, realignment, relay, reversal, revision, shift, switch, turn, variance
зламатися
Словник:
чеська
Переклади:
bořit, bourat, demolovat, hubit, ničit, pokazit, rozrušit, vyhladit, zbořit, zničit, chyba, defekt, kaz, mýlka, nedopatření, nedostatek, odbočení, odchylka, odklon, omyl, poklesek, porucha, úchylka, vada, vina, závada, pustošit, zpustošit, párat, potrhat, rozpárat, roztrhat, roztrhnout, rvát, servat, škubat, tahat, trhat, vyrvat, kmitat, vibrovat, eventualita, možnost, klasifikovat, řadit, roztřídit, třídit, uspořádat, vybrat, cvičit, instruovat, pěstovat, poučit, školit, vychovat, vychovávat, vycvičit, vyškolit, vyučovat, vzdělat, vzdělávat, naděje, příležitost, šance, výhled, porušit, porušovat, poškodit, překročit, přestoupit, znásilnit, znesvětit, zneuctít, odzátkovat, časování, kolísání, konjugace, odrůda, přeměna, proměna, rozmanitost, různost, střídání, varieta, výkyv, výměna, vystřídání, změna, nedorozumění, přehmat, oslabit, oslabovat, polevit, unavit, unavovat, vyčerpat, zeslabit, zmenšit, zmírnit, znervózňovat, díra, lom, praskat, prasklina, prasknutí, přetrhnout, přetržení, průlom, pukat, puklina, puknout, rozsedlina, rozštěp, roztržení, štěrbina, trhlina, trhlinka, zlomení, zlomenina, konverze, obměna, obrácení, obrat, přechod, přepočet, přetvoření, transformace, doraz, interval, klid, mezera, meziaktí, mezidobí, mezihra, oddech, odklad, odmlka, odpočinek, osvěžení, pauza, pomlčka, pomlka, prázdniny, přerušení, přerušování, přestávka, rekreace, stanice, volno, vypnutí, zábava, zastavení, zastávka, lámat, odložit, přelomit, přerazit, přerušit, přerušovat, prolomit, prorazit, protrhnout, rozbít, rozlámat, rozlomit, rozrazit, rušit, vyrušit, zlámat, zlomit, navyknout, otužit, zvyknout, drancovat, vydrancovat, vyplenit, drásat, odvrátit, pobavit, rozdrásat, rozptýlit, rozsápat, natrhat, očesat, oškubat, škubnout, utrhat, utrhnout, vytrhávat, hlína, lidé, lidstvo, půda, společnost, svět, vesmír, zem, zemina, cloumat, trhnout, vléci, vytáhnout, vytahovat, hloubat, pochytit, slyšet, studie, studium, studovat, studovna, učení, učit, uvažovat, vyučit, zkoumat, zvědět, informace, novinka, oznámení, poselství, sdělení, spojení, zpráva, zvěst, narušit, narušovat, obtěžovat, překážet, vadit, vyrušovat, znepokojit, měnění, modifikace, objížďka, poškození, pozměnění, přehození, přelom, převrácení, směna, úprava, zlom, zvrat
Словник:
німецький
Переклади:
abbrechen, abreißen, einbrechen, vernichten, zerstören, defekt, fehler, irrtum, lücke, mangel, manko, schnitzer, täuschung, demolieren, verwüsten, reißen, zerreißen, beben, schlottern, vibrieren, zittern, eventualität, möglichkeit, klassifizieren, ordnen, sortieren, ausbilden, beibringen, bilden, erziehen, instruieren, lehren, schulen, trainieren, unterrichten, vermögen, stand, stören, vergewaltigen, verletzen, entkorken, abänderung, abart, abwandlung, abwechslung, änderung, veränderung, wandel, wechsel, zucht, abgeschwächt, aufbruch, bersten, bruch, explosion, kluft, riss, spalte, sprung, versehen, permutation, übergang, umwandlung, verwandlung, wandlung, absatz, einstellung, erholungspause, halt, intervall, pause, rast, stillstand, stockung, störung, unterbrechung, zwischenraum, zwischenwand, zwischenzeit, absetzen, aussetzen, brechen, durchbrachen, einhalten, einstellen, stoppen, unterbrachen, unterbrechen, zerbrechen, anfreunden, angewöhnen, gewöhnen, aufbrechen, aufreißen, zerfetzen, zerstreuen, pflücken, zerren, erde, kosmos, universum, welt, weltall, ziehen, zupfen, lernen, studieren, anruf, anzeige, auskunft, botschaft, kenntnis, kommunikation, kunde, mitteilung, nachricht, notiz, ablösung, abweichung, schicht, umleitung, umschwung, wandbekleidung, wende, wendung
Словник:
данська
Переклади:
ødelægge, blunder, bommert, brist, defekt, fejl, fejltagelse, mangel, skyld, tabe, riva, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, eventualitet, danne, instruere, kultivere, lære, opdrage, uddanne, undervise, råd, potens, afart, forandring, ombytte, skift, sveske, undergrave, briste, brud, eksplosion, karl, revne, spalte, sprængning, misgreb, forvandling, metamorfose, afbrydelse, frikvarter, interval, pause, rast, rekreation, standsning, stans, stoppested, brække, rive, pille, plukke, jord, jorden, land, univers, verden, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trække, trekke, studere, studie, undervisa, beretning, besked, bud, budskab, kommunikation, meddelelse, melding, underretning, forstyrre, hindre, lempelse, ombyte, omslag, skifte, tørn, veksling
Словник:
іспанськи
Переклади:
arruinar, demoler, derribar, derrocar, derruir, derrumbar, destruir, encrespar, fermentar, hervir, culpa, defecto, deficiencia, desacierto, desperfecto, equivocación, error, fallo, falta, yerro, destrozar, desolar, devastar, berrear, desgarrar, despedazar, rasgar, romper, calofriarse, palpitar, temblar, tiritar, vibrar, eventualidad, posibilidad, clasificar, educar, enseñar, entrenar, formar, formarse, instruir, potencia, recurso, facilidad, decentar, infringir, perturbar, transgredir, violar, arrancar, descorchar, destapar, alteración, cambio, flexión, modificación, variación, variante, variedad, vicisitud, debilitar, enervar, extenuar, fisura, fractura, grieta, hendidura, quiebra, raja, rasgadura, rotura, ruptura, conversión, metamorfosis, transformación, transición, descanso, huelga, intermedio, intermisión, interrupción, intervalo, parada, pausa, recreación, tregua, cortar, descontinuar, interrumpir, quebrar, suspender, acostumbrar, familiarizar, habituar, talar, distraer, mundo, tierra, trabajador, universo, arrastrar, deshilar, tirar, adiestrar, amaestrar, aprender, estudiar, comunicación, información, mensaje, noticia, novedad, nueva, recado, disturbar, interferir, molestar, trastornar, turbar, alternación, alternancia, desviación, muda, mudanza, mutación, recambio, reforma
Словник:
французьки
Переклади:
débâtir, déconcentrer, démaçonner, démanteler, démolir, détruire, dévaster, ruiner, bévue, coulpe, erreur, faute, gaffe, lapsus, pataquès, raser, ravager, arracher, déchirer, démailler, frémir, lacérer, bondir, chevroter, flageoler, frissonner, grelotter, palpiter, panteler, trembler, trembloter, trépider, tressaillir, tressauter, vibrer, éventualité, possibilité, classer, classifier, sérier, trier, cultiver, éduquer, élever, former, instruire, spécialiser, chance, plausibilité, intellectuelles, perfectibilité, déroger, enfreindre, entamer, léser, toucher, transgresser, violer, détacher, égrapper, trinquer, déboucher, désembouteiller, capron, changement, clairette, conjugaison, déclination, inflexion, littéraires, lunaison, variation, variété, défaut, méprise, affaiblir, aveulir, débiliter, diminuer, énerver, infirmer, mater, brisure, crevaison, crevasse, crever, crique, déchirure, éclatement, fêlure, fissure, fracture, gerçure, rupture, tapure, mécompte, quiproquo, avatar, conversion, métabolisme, métamorphose, transformation, transition, transmutation, arrêt, cesse, coupure, décesse, entracte, entre-temps, intermission, intermittence, interruption, intersession, intervalle, lactose, lacune, mi-temps, pause, récréation, relâche, répit, repos, entrecouper, hacher, interrompre, suspendre, acclimater, accoutumer, aguerrir, habituer, raccoutumer, désoler, saccager, vendanger, désennuyer, divertir, sauter, tirailler, cueillir, élancer, catholicité, monde, pègre, terre, univers, brouter, houspiller, mâcher, sabouler, saccader, tirer, tourmenter, apprendre, enseigne, enseigner, étude, étudier, mémoriser, rapprendre, régenter, bruit, communication, information, message, nouvelle, rancard, renseignement, vent, déranger, gêner, perturber, troubler, altération, alternance, change, commutation, décomposition, déviation, interversion, métagramme, modification, mutation, pirouette, relève, renversement, revirement, volte
Словник:
італійськи
Переклади:
agitarsi, annientare, buttare, demolire, diroccare, radere, rovinare, sconvolgere, travolgere, colpa, difetto, errore, fallo, granchio, sbaglio, devastare, dilaniare, lacerare, rompere, squarciare, stracciare, strappare, straziare, fremere, rabbrividire, tremare, vibrare, evenienza, eventualità, classificare, addestrare, allevare, ammaestrare, educare, formare, istruire, fortuna, occorrenza, possibile, possibilità, probabilità, infrangere, stuprare, trasgredire, violare, stappare, cambiamento, mutamento, variante, variazione, varietà, svista, affievolire, debilitare, fiaccare, indebolire, infiacchire, crepa, crepaccio, crepare, crepatura, fenditura, fessura, frattura, rottura, scoppiare, scoppio, spaccatura, squarcio, strappo, conversione, trasformazione, alt, arresto, fermata, fermo, gap, intermezzo, interruzione, intervallo, lacuna, pausa, requie, ricreazione, sosta, frammezzare, interrompere, sospendere, abituare, abituarsi, assuefare, avvezzare, desolare, saccheggiare, distrarre, gente, mondo, terra, universo, apprendere, imparare, indagine, insegnare, ricerca, studiare, studio, comunicazione, messaggio, notizia, disturbare, frastornare, incomodare, inquietare, perturbare, turbare, alterazione, avvicendamento, cambio, capovolgimento, commutazione, modifica, modificazione, sostituzione, turno, vicenda
Словник:
норвезькому
Переклади:
ødelegge, avvikelse, blunder, bommert, fadese, feil, mangel, misgrep, misstag, mistak, skyld, tabbe, villfarelse, riva, darra, dirre, gyse, hutre, ryste, rystning, sitre, skake, skjelve, eventualitet, danne, instruere, kultivere, oppdra, utbilda, utdanne, mulighet, råd, utsikt, potens, krenke, overtre, avart, bøyning, deklinasjon, forandring, konjugasjon, ombytte, skift, variasjon, avkrefte, matta, svekke, undergrave, brist, brudd, grabb, karl, kille, revne, spalte, sprekk, sprika, fell, gjennomtrenge, endring, forvandling, konversjon, metamorfose, modifikasjon, avbrott, avbrytelse, frikvarter, intervall, mellomrom, oppholt, pause, rast, stans, staura, stopp, stoppested, avbryte, bryte, venne, avfolke, herje, ødslig, rive, roa, pille, verden, dra, draga, hale, nappe, ruske, rykke, rykning, trekke, læra, lære, studere, studie, undervisa, undervise, veilede, beskjed, bud, budskap, etterretning, informasjon, kommunikasjon, melding, nyhet, nytt, underretning, forstyrre, avløsning, lempelse, ombyte, omslag, skifte, tørn, utskifting, veksling
Словник:
російською
Переклади:
истреблять, разрушать, заблуждение, изъян, недостаток, отклонение, ошибка, пятно, опустошать, разорять, драть, отрывать, рвать, вздрагивать, дрожать, знобить, трепетать, возможность, классифицировать, воспитывать, обучать, перспектива, изнасиловать, нарушать, обрывать, откупоривать, раскупоривать, изменение, перемена, разновидность, оплошность, нервировать, обессилеть, ослабить, взрыв, трещина, прорывать, разрывать, переход, преобразование, остановка, отдых, пауза, перерыв, прекращение, углубление, перебивать, перерывать, прекращать, прерывать, прореживать, приучать, вселенная, земля, мир, дергать, дёргать, дрыгать, терзать, тянуть, выучить, изучать, исследовать, преподавать, учить, весточка, весть, известие, извещение, сведение, сообщение, беспокоить, смена
Словник:
албанською
Переклади:
shkatërroj, gabim, gambim, dëmtoj, lloj, çaj, plasë, pushim, ndërpres, thyej, botë, tërheq
Словник:
білоруськи
Переклади:
псаваць, разбурваць, развальваць, памылка, разараць, спусташаць, спустошваць, дзерці, драць, магчымасць, па, класіфікаваць, абучаць, вучыць, навучаць, парушаць, адкаркоўваць, адтыкаць, адчыняць, адшпунтоўваць, замена, змена, аслабіць, трэшчына, разрываць, перапынак, перарыў, перабіваць, перапыняць, перарываць, прывучаць, прывучваць, апусташаць, апустошваць, зямля, мір, неорганический, сусвет, сьвет, кроіць, мучыць, рваць, цягнуць, вучыцца, навучацца, научаць, учытацца, надаванне, наданне, перадаванне, перадача, перамена
Словник:
фінською
Переклади:
hävittää, purkaa, raiskata, epäkohta, erehdys, erhe, hairahdus, haitta, kommellus, puute, virhe, kiskoa, raadella, repäistä, repiä, hytistä, tutista, vapista, värähdellä, värjöttää, vavista, jaotella, lajitella, luokitella, luokittaa, kasvattaa, koulia, kouluttaa, opettaa, valistaa, mahdollisuus, kajota, erilaisuus, moninaisuus, vaihto, heikentää, hellittää, haljeta, halkeama, katkeama, murtuma, rako, särö, muunnos, muutos, muuttuminen, katko, loma, pysähdys, tauko, väli, väliaika, katkaista, keskeyttää, lakata, lopettaa, murtaa, taittaa, viihdyttää, noukkia, kansa, maa, maailma, multa, raahata, vetää, lukea, opiskella, oppia, ilmoitus, sanoma, tiedotus, uutinen, viesti, häiritä, hämmentää, vaivata, käänne, korjaus, poikkeaminen, vaihtelu
Словник:
хорватському
Переклади:
uništiti, greška, pogreška, zadrhtati, promjena, oslabiti, eksplozija, pukotina, interval, odmor, pauza, brati, svijet, zemlja, povući, vući, naučiti, poučavati, učiti, vijest
Словник:
угорською
Переклади:
rombolni, botlás, eltévelyedés, hiba, mulasztás, programhiba, tévedés, könny, szakítani, tépni, didereg, remegni, reszket, besorol, képezni, oktat, taníttatni, lehetőség, megsért, igeragozás, változat, variáció, elszakadás, repedés, szakítás, átalakulás, átmenet, átváltozás, átváltoztatás, hangköz, intervallum, pauza, szórakozás, szünet, tízperc, félbeszakítani, hozzászokni, föld, világ, tanulás, értesítés, hír, híradás, ismeret, újság, üzenet, elront, átirányítás, helycsere, műszak, pénzváltás, váltakozás, változás, változtatás
Словник:
португальськи
Переклади:
arruinar, corroer, demolir, desmoronar, destruir, subverter, carência, culpa, defeito, erro, falta, desolar, devastar, desgarrar, dilacerar, rasgar, romper, fremir, tiritar, tremer, vibrar, possibilidade, potencia, criar, educar, ensebar, entrevar, exercitar, formar, instruir, treinar, infringir, transgredir, violar, violentar, destapar, cambio, mudança, variedade, alojar, amortizar, atenuar, debilitar, enervar, paliar, fractura, pendida, quebradura, rasgadura, rotura, ruptura, conversiva, transigir, descanso, interrupção, interrupções, intervalo, parada, paragem, pausa, trégua, descontinuar, interferir, interromper, partir, quebrar, suspender, habituar, colher, classificar, chão, cosmos, mundo, solo, terra, universo, puxar, sacar, tirar, torturar, aprender, ensinar, escudar, estudar, preparar, anuncio, aviso, comunicação, divulgaria, mensagem, noticia, notícia, notificaria, recado, referencia, transmissiva, importunar, incomodar, molestar, perturbar, alternais, alternância, evolucione, flutuariam, modificaria
Словник:
словацькою
Переклади:
zničiť, chyba, príležitosť, odroda, zlomenina, učiť, zmena
Словник:
польському
Переклади:
burzyć, błąd, demolować, dewastować, drzeć, ewentualność, klasyfikować, kształcić, możliwość, możność, naruszać, obrywać, odkorkowywać, odmiana, omyłka, osłabić, pęknięcie, pomyłka, przedzierać, przemiana, przerwa, przerywać, przyuczyć, przyzwyczajać, pustoszyć, rozrywać, rwać, sklasyfikować, świat, szarpać, uczyć, wiadomość, zakłócać, zmiana
Словник:
шведському
Переклади:
blunder, bock, fel, groda, mangel, misstag, tabbe, villfarelse, riva, bäva, dallra, darra, rysa, rysning, skälva, splittra, eventualitet, klassificera, utbilda, möjlighet, förmåga, potens, avart, deklination, förändring, omväxling, skift, variation, växla, försvaga, matta, brädd, grabb, karl, kille, rämna, spricka, omändring, avbrott, frikvarter, intervall, mellanakt, paus, rast, störa, uppehåll, vänja, herre, ödslig, lösriva, roa, slita, värld, draga, ryck, rycka, ryckning, sarga, lära, studera, undervisa, bud, budskap, meddelande, nyhet, underrättelse, uppgift, ändring, avlösning, modifikation, ombyte, omslag, skifte, törn
Словник:
болгарському
Переклади:
грешка, отклонение, изменение, разнообразие, антракт, вселена, земя, мир, обучавам, известие, комуникация, съобщение
Словник:
естонською
Переклади:
eksitus, puudus, viga, judisema, harima, väljavaade, pragu, muutmine, katkestamine, vahetund, katkestama, murdma, maa, maailm, õpetama, õppima, kommunikatsioon, teade
Словник:
грецьки
Переклади:
ελάττωμα, λάθος, σκίζω, τρέμω, ενδεχόμενο, πιθανότητα, μεταβολή, παραλλαγή, ποικιλία, θλάση, ράγισμα, μεταμόρφωση, μετατροπή, τροποποίηση, διακοπή, διάλειμμα, στάση, γη, κόσμος, τραβώ, διδάσκω, μαθαίνω, σπουδάζω, επικοινωνία, μήνυμα, ενοχλώ, εναλλαγή
Словник:
литовською
Переклади:
defektas, klaida, trūkumas, dėstyti, dresiruoti, mokyti, mokytojauti, kaita, sprogimas, pauzė, pertrauka, pasaulis, sausuma, visata, žemė, mokytis, studijuoti, komunikacija, pranešimas, žinia, žinutė
Словник:
румунською
Переклади:
defect, gafă, greşeală, tremura, schimbare, crăpătură, întrerupere, oprire, staţie, mondial
Словник:
словенії
Переклади:
napaka, svet, učiti, sporočilo, drobiž