slovnyk-ua.com

Простий спосіб перекладати слова.

Багато словники і дуже велика база даних слів.

Список трансляцій: завершення

Словник: англійська завершення
Переклади: alive, attentive, heed, heedful, intent, allied, close, cognate, congenial, imminent, near, proximate, related, specific, contracted, cramped, crowded, insular, narrow, poky, strait, stringent, tight, accomplishment, achievement, consummation, effecting, effort, feat, performance, conclusion, accurate, businesslike, business-like, definite, exact, faithful, meticulous, orderly, particular, pinpoint, precise, preciseness, strict, thorough, airless, airtight, air-tight, frowsty, frowzy, fuggy, muggy, oppressive, sticky, stuffy, sultry, bushy, compact, dense, quickset, thick, thickset, deadlock, impasse, nonplus, standoff, intimate, intimated, intimating, cock, end, ending, nozzle, terminal, termination, accomplish, cease, complete, conclave, finalize, finish, peter, result, terminate, timeout, wreck, counterpart, demise, expiration, extremity, finisher, stop, tail, taper, terminus, tip, tipi, upshot, conclude, inference, submersion, rugged, sulky, taciturn, almost, nearly, practically, scarce, scarcely, well-nigh, circumnavigate, compass, encircle, encompass, orbit, attainment, beset, besiege, circle, enclose, enfold, entrench, environ, surround, artifice, circumvention, deceive, deception, guile, guilelessly, ruse, stratagem, subterfuge, trap, trick, trickery, wile, fine-grained, precision, unerring, deject, depress, dishearten, dispirit, flatten, execution, facilitate, fruition, implementation, realisation, realization, avaricious, churlish, closefisted, fisted, grudging, hard-fisted, illiberal, mean, miserly, niggard, parsimonious, penurious, scant, scantiest, scanty, scrimp, shoestring, skimpy, sordid, spar, sparse, stingy, tight-fisted, austere, chilly, coarse, crude, hard, harsh, inclement, pointed, raw, rigorous, severe, stark, stern, sternness, tough, uncouth, careful, cautious, chary, considerate, mindful, observant, watchful, argue, deduce, induce, infer, ratiocinate, reckon, backdoor, catwalk, evasion, paddock, ploy, quibble, runaway, breeding, education, foster, nurture, parenting, upbringing, flotation, fulfilment, product, pursuance, workmanship, decor, décor, decoration, trimming, break-up, closer, closure, completion, compliance, fastener, finalization, shutdown, cover, closing, confinement, encapsulation, lock, lockup, lock-up, occlusion, embay, encapsulate, encase, seal, shut, squelch, viscid, viscous, brief, compendious, concise, curt, laconic, pithy, short, succinct, succinctness, terse
завершення на англійська »
Словник: чеська
Переклади: bedlivý, ostražitý, pozorný, blízko, blízký, důvěrný, hrozivý, intimní, příbuzný, lakomý, malý, omezený, sevřený, skoupý, skrovný, stěsnaný, stísněný, stručný, těsný, utažený, úzkoprsý, úzký, dokončení, plnění, splnění, uskutečnění, vykonání, vyplnění, exaktní, precizní, přesný, přísný, puntičkářský, správný, určitý, úzkostlivý, výslovný, dusný, nedýchatelný, parný, tíživý, celistvý, chundelatý, houština, hustě, hustý, hutný, kompaktní, početný, silný, stlačený, těžkopádný, tlustý, tupý, koncovka, konec, skončení, smrt, účel, ukončení, zakončení, zánik, dobít, dodělat, dohodnout, dohotovit, dokonalý, dokončený, dokončit, dopsat, dosahovat, dovršit, dovršovat, hotový, končit, přestat, přestávat, provést, skončit, ukončit, ustat, uzavírat, vyústit, zaniknout, zastavit, chvost, cíl, extrémnost, krajnost, mez, mezník, oháňka, ohon, okraj, propadnutí, skon, termín, uplynutí, vypršení, ujednat, odvození, úsudek, závěr, morousovitý, mrzutý, nevrlý, bezmála, málem, skoro, takřka, téměř, obejít, obepínat, obeplout, obíhat, obklíčit, obklopit, obletět, obtočit, úspěch, obehnat, obejmout, obemknout, obklopovat, obsahovat, obstoupit, ohradit, oplotit, sevřít, zahrnovat, chytačka, dovednost, fortel, klam, léčka, lstivost, prohnanost, šalba, úskok, vynalézavost, záludnost, žert, deprimovat, sklíčit, snížit, stisknout, zdrtit, zeslabit, držgrešle, lakomec, lakotný, malicherný, skrblický, skrblík, skrblivý, špinavý, spořivý, všivý, drsný, hrubý, kostrbatý, krušný, krutý, natvrdo, neotesaný, nepoddajný, nezpracovaný, pevný, prostý, prudký, strohý, surový, těžký, trpký, tuhý, tvrdý, ohleduplný, dedukovat, dovozovat, indukovat, odvodit, usoudit, usuzovat, vyvodit, vyvozovat, klička, výmluva, školení, výchova, vychování, výcvik, vzdělání, exekuce, naplnění, přednes, provádění, realizace, uskutečňování, vyhotovení, výkon, vyřízení, zabavení, apretura, dohotovení, dokonání, dovršení, rozhodnutí, vrchol, výsledek, hradit, pokrýt, pokrývat, potáhnout, přikrýt, skrýt, uhradit, ujet, ujít, ukrýt, zahalit, zaklopit, zakrýt, zastřít, izolace, ohrada, uzávěr, uzavření, uzavřít, zámek, zamykat, zavírání, zavírat, uvěznit, zahradit, zalepit, zamknout, zatarasit, zavřít, jadrný, krátce, krátký, lakonický, lapidární, souhrn, úsečný, zhuštěný
завершення на чеська »
Словник: німецький
Переклади: achtsam, aufmerksam, bedachtsam, benachbart, bevorstehend, eng, nächsten, nächster, nah, nahe, neben, vertraut, engstirnig, gedrängt, gering, klein, knapp, schmal, ausführung, durchführung, kunstwerk, leistung, vollendung, fertigbekommen, akkurat, exakt, genau, gewissenhaft, hart, kleinlich, peinlich, präzis, pünktlich, reiflich, richtig, streng, strikt, zutreffend, dumpf, schwül, stickig, dicht, dick, kompakt, stark, klemme, innig, intim, ende, endsilbe, endung, schluss, abschließen, ausgehen, auslaufen, beenden, beendigen, durchlaufen, enden, endigen, erreichen, erzielen, vollenden, ablauf, abschluss, ausgang, ausklang, heck, schwanz, schweif, spitze, sterz, ziel, zipfel, folgerung, schlussfolgerung, brummig, knurrig, muffig, mürrisch, beinah, beinahe, fast, nahezu, schier, umrunden, umzingeln, erfolg, errungenschaft, eingekreist, einkreisen, einschließen, umfassen, umgeben, umringen, arglist, kniff, kunstgriff, list, trick, deprimieren, drücken, realisierung, begehrlich, geizen, geizig, geldgierig, gierig, karg, knauserig, schäbig, schmutzig, spärlich, derb, ernst, grob, krass, rau, roh, schwer, schwierig, ungekocht, deduzieren, entnehmen, folgern, schließen, ausflucht, auslauf, bildung, erziehung, ausfertigung, erfüllung, herstellung, hinrichtung, ausbau, bedecken, decken, einhüllen, maskieren, verdecken, verhüllen, verschleiern, zudecken, absperrung, schließung, schloss, sperrbaum, sperre, verschluss, absperren, einsperren, geschlossen, sperren, verschließen, versperren, zufallen, zugehen, zumachen, zuschließen, dickflüssig, sämig, seimig, zäh, bündig, gedrungen, kurz, lakonisch
завершення на німецький »
Словник: данська
Переклади: agtpågivende, opmærksom, forestående, nær, nærstående, smal, stram, tæt, telt, trang, bedrift, akkurat, bestemt, eksakt, grundig, indgående, just, korrekt, minutiøs, nøjagtig, omstændelig, præcis, rigtig, streng, krav, kvalm, lummer, kompakt, sig, tyk, tykke, intim, ende, endelse, afslutte, fugl, fuldende, nå, ophøre, slutte, finale, hale, slut, slutning, spids, top, topp, næsten, omringe, omgive, fint, kneb, knep, list, trick, gerrig, grisk, knuset, nidsk, smålig, sparsom, alvorlig, ampler, barsk, bister, fast, grov, hård, rå, rigid, stel, stiv, strid, strikt, svær, vanskelig, vråen, observant, påpasselig, konkludere, dannelse, opdragelse, uddannelse, henrettelse, opfyldelse, afslut, slutsats, dække, filt, lås, låse, lukke, aflåse, fyndig, kort, kortfattet, lakonisk, prægnant
завершення на данська »
Словник: іспанськи
Переклади: atento, allegado, cercano, convecino, estrecho, inmediato, inminente, íntimo, próximo, vecino, angosto, apretado, chico, exiguo, menudo, pequeño, hacer, realización, cabo, cabal, estricto, exacto, expreso, justo, minucioso, preciso, recto, riguroso, severo, ahogado, bochornoso, cerrado, sofocador, sofocante, compacto, concreto, denso, espeso, grueso, tupido, desinencia, fin, final, punta, terminación, acabar, acabarse, cerrar, cesar, concluir, expirar, fenecer, finalizar, parar, pulir, rematar, terminar, cima, cola, espiración, expiración, extremidad, límite, paradero, rabo, remate, término, concertar, conclusión, gruñón, huraño, casi, acorralar, cercar, circundar, envolver, rodear, consecución, éxito, logro, bañar, ceñir, ardid, artificio, astucia, droga, emboscada, estratagema, fraude, trampa, abatir, acongojar, afligir, deprimir, desanimar, destrozar, enlutar, avariento, avaro, escaso, mezquino, miserable, parco, piojoso, roñoso, sórdido, tacaño, abrupto, acerbo, áspero, austero, bruto, chabacano, crudo, difícil, duro, exigente, grosero, inclemente, rígido, rudo, serio, tieso, tosco, cuidadoso, argüir, argumentar, colegir, deducir, inducir, inferir, arbitrio, evasión, solapa, subterfugio, cría, crianza, educación, cumplimiento, ejecución, hechura, acabado, clausura, desenlace, cobijar, cubrir, tapar, cerca, cerradura, cierre, cegar, clausurar, encerrar, breve, conciso, corto, lacónico, sucinto
завершення на іспанськи »
Словник: французьки
Переклади: attentif, vigilant, proche, rapproché, étranglé, étroit, exigu, mesquin, petit, rétréci, serré, accomplissement, consommation, perpétration, prestation, réalisation, parachèvement, congru, exact, exprès, formel, juste, pédant, pertinent, ponctuel, précis, scrupuleux, strict, confiné, étouffant, irrespirable, lourd, simoun, suffocant, compact, concret, dense, dru, épais, fourni, fourré, hirsute, luxuriant, pâteux, touffu, impasse, conviction, intime, bout, désinence, embout, fin, finale, palpeur, terminaison, aboutir, achever, cesser, conclure, expirer, finir, terminer, about, aileron, expiration, extrémité, queue, terme, conclusion, bourru, grincheux, grognard, grogneur, grognon, presque, quasi, cercler, circuler, contourner, encercler, entourer, tachiste, atteinte, succès, ceindre, cerner, embrasser, enclore, engainer, environner, fraiser, artifice, astuce, attrape, circonvention, dois, guet-apens, ruse, stratagème, accabler, affaisser, atterrer, déprimer, avare, avaricieux, chiche, coriace, crasseux, parcimonieux, pingre, pouacre, pouilleux, acerbe, aristarque, austère, brut, cru, dur, écru, grège, grossier, inclément, pètesec, rigide, rigoureux, rude, sévère, arguer, déduire, induire, inférer, biais, chicane, détour, échappatoire, faux-fuyant, prétexte, refuite, subterfuge, tergiversation, éducation, exécution, expédition, fabrication, faire, interprétation, achevage, achèvement, apprêt, finissage, finition, ragrément, retouche, aboutissement, clôture, dénouement, épilogue, cacher, couvrir, encapuchonner, enchaperonner, masquer, occulter, recouvrir, voiler, bâclage, blocage, claustration, fermer, fermeture, obstruction, serrure, trappe, barrer, boucher, boucler, claquemurer, claustrer, cloîtrer, clore, clôturer, encloîtrer, enfermer, enserrer, inclurai, parquer, receler, renfermer, bref, concis, court, étriqué, laconique, lapidaire, ordre, sommaire, succinct
завершення на французьки »
Словник: італійськи
Переклади: attento, vigile, imminente, stretto, vicino, angusto, minuto, piccino, piccolo, ristretto, compimento, prestazione, accurato, esatto, preciso, rigoroso, scrupoloso, afoso, opprimente, soffocante, compatto, denso, fitto, folto, grosso, sodo, spesso, intimo, finale, fine, termine, argomentare, cessare, compiere, concludere, finire, smettere, terminare, ultimare, chiusura, coda, fermo, scadenza, conclusione, pressoché, quasi, attorniare, circolare, circondare, raggiungimento, abbracciare, accludere, cingere, circondarsi, agguato, appostamento, astuzia, furberia, imboscata, scaltrezza, tranello, trucco, abbacchiare, deprimere, adempimento, realizzazione, avaro, gretto, parsimonioso, taccagno, tirchio, acerbo, aspro, austero, crudo, duro, greggio, grezzo, grossolano, pesante, rigido, rozzo, rude, severo, sguaiato, accorto, arguire, dedurre, desumere, indurre, inferire, accorgimento, ripiego, scappatoia, allevamento, creanza, educazione, istruzione, esecuzione, rifinitura, chiusa, ultimazione, coprire, chiudere, serrare, serratura, bloccare, chiudersi, racchiudere, rinchiudere, sigillare, breve, corto, stringato, succinto
завершення на італійськи »
Словник: норвезькому
Переклади: aktpågivende, forestående, kloss, nær, nærstående, tett, knapp, knepen, liten, snever, stram, trang, bedrift, akkurat, bestemt, eksakt, gjennomgripende, grundig, inngående, just, korrekt, minutiøs, noggrann, nøyaktig, nøye, omsorgsfull, omstendelig, presis, riktig, streng, utførlig, kvalm, kvalmig, kvav, lummer, kompakt, seig, tært, tykk, blindgate, intim, ende, endelse, ending, slutt, avsluta, avslutte, full, fullborda, nå, sluta, slutte, utdøra, utløpe, finale, hale, slut, slutning, spedts, spiss, topp, utløp, nesten, avrunde, omringe, innsats, prestasjon, omgi, fint, knep, list, renke, realisasjon, begjærlig, gjerrig, grisk, knuslet, nidsk, smålig, snål, sniken, sparsom, alvorlig, amper, barsk, bister, fast, grov, rå, rigid, rigorøs, stel, stiv, stri, strikt, vanskelig, vrien, observant, oppmerksom, påpasselig, varsam, konkludere, utlede, dannelse, disiplin, oppdragelse, henrettelse, ytelse, avslut, avslutning, slutsats, filt, lås, lukke, stengsel, avlåse, låsa, låse, stenge, fyndig, konsis, kort, kortfattet, lakonisk, pregnant, sammentrengt
завершення на норвезькому »
Словник: російською
Переклади: внимательный, ближний, близкий, близок, родимый, родной, маленький, небольшой, ничтожный, тесен, тесный, узкий, выполнение, достижение, исполнение, свершение, совершение, довершение, окончание, верный, правильный, точный, душен, душный, затхлый, густ, густой, дремучий, плотен, плотный, толстый, тупик, интимен, интимный, конец, наконечник, эндшпиль, доканчивать, завершать, заканчивать, кончать, оканчивать, приканчивать, вершина, выдыхание, концовка, кончик, кончина, хвост, заключать, вывод, заключение, молчаливый, почти, окружать, обводить, облегать, ограждать, западня, коварство, ловушка, обман, подвох, уловка, хитрость, высокоточный, подавлять, осуществление, реализация, жадный, скуден, скудный, скуп, скупой, грубый, необработанный, строг, строгий, суровый, сырой, внимателен, пристален, пристальный, угодлив, угодливый, индуцировать, умозаключать, выкат, воспитание, образование, выделка, казнь, доделка, доделывание, завершение, отделка, увенчание, закрывать, закрытие, запирать, запор, запоры, локон, замыкать, смыкать, наварный, короткий, краткий, лаконичный, сжатый
завершення на російською »
Словник: шведському
Переклади: betänksam, kloss, när, nära, närstående, överhängande, tett, knapp, knepen, snäv, stram, trång, ackurat, exakt, grundig, grundlig, just, korrekt, minutiös, noggrann, omsorgsfull, riktig, utförlig, kvalmig, kvav, lummer, tät, tjock, intim, ändelse, avsluta, full, fullborda, nå, sluta, utföra, ända, ändpunkt, ende, flicka, slut, slutning, spets, kretslopp, insats, omge, bakslughet, fint, knep, list, renske, knusslet, skålig, snål, sniken, amper, barsk, bister, fast, hård, obearbetad, rå, rigid, rigorös, stel, sträng, sträv, strikt, svår, observant, påpasslig, uppmärksam, varsam, utlede, fostran, uppfostran, upplysning, utförande, avslut, avslutning, efterspel, slutsats, filt, lock, maskera, lås, stängning, avstänga, låsa, stänga, tillsluta, fyndig, koncis, kortfattad, lakonisk, pregnant
завершення на шведському »
Словник: білоруськи
Переклади: уважлівы, блізкі, гарох, маленький, цесны, дасягненне, канец, канчатак, акуратны, дакладны, душны, грубы, густы, шчыльны, інтымны, завяршаць, заканчваць, канчаць, скончыць, край, знявольваць, вывад, заканчэнне, заключэнне, знявольванне, маўклівы, амаль, абкружаць, ашуканства, ашукаць, выкручванне, хітрасць, ажыццяўленне, выкананне, здзяйсненне, рэалізацыя, бедны, заняпалы, мізэрны, скупы, убогі, строгі, суравы, суровы, сыры, выхаванне, выконванне, адстройванне, аздабленне, завяршэнне, закрываць, засланяць, агароджа, загортванне, закрыванне, закрыццё, зачыненне, зачыняць, замыкаць, запіраць, зашчэпліваць, в, кароткi, кароткі, сціслы, сціснуты
завершення на білоруськи »
Словник: фінською
Переклади: huomaavainen, tarkka, tarkkaavainen, läheinen, ahdas, kapea, pieni, tiukka, suoritus, toteuttaminen, ankara, oikea, helteinen, hiostava, paksu, sakea, sankka, taaja, takkuinen, tiheä, tuuhea, loppu, pääte, pätkä, lopettaa, loppua, päättää, päättyä, saavuttaa, tappaa, häntä, nipukka, perä, pyrstö, uloshengitys, johtopäätös, loppulause, jörö, liki, likipitäen, melkein, piirittää, saartaa, ympäröidä, teko, aidata, ympäristö, juoni, metku, temppu, lannistaa, ahne, itara, kitsas, likainen, säästeliäs, saita, jalostamaton, jäykkä, kolkko, kova, raaka, rankka, tuima, vaikea, huolellinen, johtaa, päätellä, tekosyy, veruke, kasvatus, sivistyneisyys, sivistys, mestaus, kattaa, peittää, lukita, lukko, sulkea, lyhyt, suppea
завершення на фінською »
Словник: грецьки
Переклади: προσεκτικός, στενός, ακριβής, αυστηρός, αποπνικτικός, πυκνός, συμπαγής, τέλος, ουρά, συμπέρασμα, σχεδόν, περικυκλώνω, τσιγκούνης, φιλάργυρος, σκληρός, σοβαρός, συμπεραίνω, ανατροφή, εκτέλεση, καλύπτω, κλειδαριά, κλείσιμο, κοντός, σύντομος
завершення на грецьки »
Словник: португальськи
Переклади: atencioso, atento, vigilante, alegado, próximo, afogado, apertado, estreito, pequeno, logro, conclusiva, remate, acertado, afinado, cabal, certo, correcto, estrito, exacto, expresso, minucioso, preciso, recto, rígido, severo, basto, cena, cerrado, compacto, denso, espesso, frondoso, grosso, pastoso, familiar, íntimo, particular, extremidade, fim, final, acabar, atingir, concluir, encerrar, expirar, fenecer, finalizar, obter, parar, rematar, resultar, terminar, ultimar, ápice, cauda, cima, cola, desembocadura, pico, ponta, rabo, término, concertar, epílogo, reclusa, silencioso, tácito, taciturno, quase, cercar, circundar, rodear, consecutiva, envolver, artificio, droga, emboscada, estratagema, impostura, intriga, trampa, troco, afligir, deprimir, ejectei, encarnaria, avarento, avaro, chucho, descaso, parco, paupérrimo, piloso, rochoso, sórdido, áspero, austero, bronco, bruto, cru, difícil, duro, grosseiro, inclemente, rigoroso, rude, tosco, urde, cuidadoso, arguir, argumentar, deduzir, depreender, induzir, inferir, civismo, cria, criança, educação, ornamento, retoque, conclusão, desenlace, acobertar, cobrir, revestir, tapar, cerca, cerrar, clausura, fechadura, fechar, serradura, abreviado, breve, conciso, corto, curto, lacónico, resumido, sucinto
завершення на португальськи »
Словник: румунською
Переклади: atent, capăt, sfârşit, termina, final, scop, şiretlic, zgârcit, brut, scurt
завершення на румунською »
Словник: польському
Переклади: baczny, bliski, ciasny, dokonanie, dokończenie, dokładny, duszny, gęsty, impas, intymny, końcówka, kończyć, koniec, konkludować, konkluzja, mrukliwy, niemal, nieomal, okrążać, omal, osiągnięcie, otaczać, podstęp, precyzyjny, przygnębiać, realizacja, skąpy, surowy, uważny, wnioskować, wybieg, wychowanie, wykonanie, wykończenie, zakończenie, zakrywać, zamknięcie, zamykać, zawiesisty, zwięzły
завершення на польському »
Словник: хорватському
Переклади: rođak, tijesan, ispravan, strog, točan, kraj, dovršiti, svršiti, završiti, rep, vrhunac, zaključiti, skoro, škrt, tvrdica, grub, sirov, surov, pokriti, brava, zatvoriti, kratak
завершення на хорватському »
Словник: угорською
Переклади: közelálló, közeli, titoktartó, feszes, keskeny, kicsinyes, szoros, szűk, alapos, pontos, fullasztó, fülledt, bozontos, busa, sűrű, vastag, befejezés, csatlakozó, finis, végjáték, végződés, befejez, befejezni, végezni, végződik, vég, következtetés, bekeríteni, körbevesz, körülvenni, elérés, eredmény, vívmány, csapda, megvalósítás, végrehajtás, fösvény, zsugori, dísztelen, fáradságos, mosatlan, nyers, szigorú, zord, figyelmes, óvatos, előterjeszt, következtetni, nevelés, tenyésztés, kivégzés, bezárás, bezárkózni, bezárni, elzár, kurta, lakonikus, velős
завершення на угорською »
Словник: болгарському
Переклади: тесен, край, окончание, приключвам, заключение, почти, реализация, образование, ключалка
завершення на болгарському »
Словник: литовською
Переклади: siauras, griežtas, kruopštus, tikslus, storas, tankus, tirštas, baigti, uodega, beveik, gudrybė, įtemptas, kietas, šiurkštus, sunkus, švietimas, egzekucija, spyna, užraktas, trumpas
завершення на литовською »
Словник: словенії
Переклади: ozek, cilj, konec, končati, zaključiti, skoraj, skop, surov, ključavnica, zapreti, kratek
завершення на словенії »
Словник: словацькою
Переклади: tesný, presný, hustý, koniec, záver, lakomý, pozorný, povrch, krátky
завершення на словацькою »
Словник: естонською
Переклади: range, täpne, paks, lõpp, saba, peaaegu, tihe, jämedakoeline, kare, tähelepanelik, hukkamine, lukk, sulgema
завершення на естонською »
Словник: албанською
Переклади: kryej, mbaroj, bisht, fund, majë, afro, rreth, rrethoj, zbatim, mbuloj, mbyll
завершення на албанською »

Пов'язані слова

завершення громадянської війни в сша, завершення реконкісти, завершення другої світової війни, завершення статевого дозрівання, завершення формування території україни, завершення навчального року 2014, завершення епохи сталіна, завершення олімпіади в сочі, завершення колективізації, завершення промислової революції у франції